Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Atnaujinta

2023-07-17

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Eglė Bružienė
Telefono nr.
+370 41 596 320
+370 659 67 349

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Organizuoti pasirengimą dviračių takų plėtros projektų įgyvendinimui Vertinimo rodiklis: Parengti ne mažiau kaip 2 techniniai projektai su dviračių takų plėtra Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Organizuoti kapinių priežiūros taisyklių atnaujinimą pagal pasikeitusių teisės aktų reikalavimus Vertinimo rodiklis: Parengtas tarybos sprendimo projektas su pakeitimais. Užduoties įvykdymo terminas: 2023-04-07

3 užduotis: Organizuoti želdinių stebėseną, inventorizavimą skaitmenizuotai GIS formate Vertinimo rodiklis: Įdiegta želdinių stebėsenos, inventorizavimo Gis/IT sistema Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Deklaracijos

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Sigita Kamarauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 225

El. paštas

[email protected]
 • Aplinkos apsaugos programos (03) ir Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos (04) einamųjų metų ir trimetis strateginis planavimas
 • Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus išlaidų einamosios finansų kontrolės vykdymas
 • Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus pajamų (pagal kuruojamas sritis) prognozavimas 
 • Darbas su Registrų centro informacine sistema E-sąskaita, sąskaitų priėmimas
 • Darbas su Strateginio planavimo sistema STRAPIS, finansinių sąmatų suvedimas, tikslinimas

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Henrita Giedraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 201

El. paštas

[email protected]
 • Organizuoja bendrojo naudojimo inžinerinių statinių būklės priežiūrą, eksploatacijos kontrolę, nesudėtingų statinių, apsauginių atitvarų, signalinių stulpelių įrengimo, remonto ir priežiūros darbus, mažųjų architektūros elementų įrengimą, statybą, rekonstrukciją, remontą.
 • Organizuoja naujo apšvietimo įrengimo darbus, pėsčiųjų perėjų kryptinį apšvietimą, analizuoja poreikį, pildo informacines, Gis duomenų bazes
 • Organizuoja atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme savivaldybei numatytų funkcijų įgyvendinimą.
 • Koordinuoja geriamojo vandens tiekimo, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo,
 • Koordinuoja šilumos tiekimo viešųjų paslaugų teikimo klausimus, skelbia šildymo sezono pradžią ir pabaigą,
 • Organizuoja griovių, upelių priežiūrą.
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Linas Grikšas
Telefono nr.
+370 41 596 319

El. paštas

[email protected]
 • Viešasis transportas (keleivių vežimas miesto autobusų maršrutais)
 • Viešojo transporto infrastruktūra (stoginės keleiviams, suoliukai)
 • Mokamas automobilių statymas (mokama automobilių statymo zona) 
 • Savaeigės ir žemės ūkio technikos (traktorių, jų priekabų) registravimas ir techninė apžiūra