Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tarybos ir mero sekretoriatas

Adresas: Vasario 16-osios g. 62 LT-76295 Šiauliai
El.paštas

Tarybos ir mero sekretoriato nuostatai

Tarybos ir mero sekretoriato nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Mero patarėjas, einantis Tarybos sekretoriaus pareigas
Vardas Pavardė
Arnas Ilgauskas
Telefono nr.
+370 41 596 307
El. paštas
arnas.ilgauskas@siauliai.lt
Pareigos
Mero patarėja
Vardas Pavardė
Virginija Mickavičienė
Telefono nr.
-
El. paštas
virginija.mickaviciene@siauliai.lt

+370 41 596 208

Pareigos
Mero patarėjas
Vardas Pavardė
Justinas Švėgžda
Telefono nr.
+370 41 596 208
+370 654 72 218
El. paštas
justinas.svegzda@siauliai.lt
Pareigos
Mero padėjėja
Vardas Pavardė
Vita Kušleikienė
Telefono nr.
+370 41 383 426
El. paštas
vita.kusleikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Simona Čerkesienė
Telefono nr.
+370 41 596 226
El. paštas
simona.cerkesiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jūratė Trepkevičiūtė
Telefono nr.
+370 41 596 226
El. paštas
jurate.trepkeviciute@siauliai.lt
Pareigos
Sekretorė referentė
Vardas Pavardė
Žyginta Petrovė
Telefono nr.
+370 41 596 210
El. paštas
zyginta.petrove@siauliai.lt