Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Teisės skyrius

Atnaujinta

2023-01-30

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas 

Pirminės teisinės pagalbos teikimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Laura Steponkienė
Telefono nr.
+370 41 596 211
+370 697 40 958

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesų atstovavimą teismuose, visų išieškojimų perdavimą teismams.

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas tinkamas interesų atstovavimas, negauta teismo nuobaudų už procesinių veiksmų vykdymą, negauta nusiskundimų. Nuolat atliekama vedamų skyriuje teisminių bylų analizė, teikiama visokeriopa pagalba tuo atveju jei samdomi advokatai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Pilnai užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimą.

Vertinimo rodiklis: Suteikta pirminė teisinė pagalba visiems besikreipiantiems, tinkamai paruošti procesiniai dokumentai, siuntimai antrinei teisinei pagalbai, negauta nusiskundimų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti visų savivaldybėje ar savivaldybės administracijoje ruošiamų sutarčių, Tarybos sprendimų ar administracijos direktoriaus įsakymų teisėtumą. dalyvauti sudėtingiausių projektų rengime ar derinime.

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas dokumentų derinimas, bei teisėtumas, teiktos rekomendacijos ruošėjams, bei vadovams.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Žyvilė Rimšienė
Telefono nr.
+370 41 500 530

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Ričardas Bosas
Telefono nr.
+370 41 596 297

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Agnė Laurinavičienė
Telefono nr.
+370 41 383 406

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Salomėja Buškienė
Telefono nr.
+370 41 596 229

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Jūratė Prielaidienė
Telefono nr.
+370 41 596 207

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Irena Astrauskienė
Telefono nr.
+370 41 500 521

El. paštas

[email protected]