Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Teisės skyrius

Atnaujinta

2024-01-11

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas 

Pirminės teisinės pagalbos teikimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Laura Steponkienė
Telefono nr.
+370 41 596 211
+370 697 40 958

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesų atstovavimą teismuose, visų išieškojimų perdavimą teismams.

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas tinkamas interesų atstovavimas, negauta teismo nuobaudų už procesinių veiksmų vykdymą, negauta nusiskundimų. Nuolat atliekama vedamų skyriuje teisminių bylų analizė, teikiama visokeriopa pagalba tuo atveju jei samdomi advokatai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Pilnai užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimą.

Vertinimo rodiklis: Suteikta pirminė teisinė pagalba visiems besikreipiantiems, tinkamai paruošti procesiniai dokumentai, siuntimai antrinei teisinei pagalbai, negauta nusiskundimų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti visų savivaldybėje ar savivaldybės administracijoje ruošiamų sutarčių, Tarybos sprendimų ar administracijos direktoriaus įsakymų teisėtumą. dalyvauti sudėtingiausių projektų rengime ar derinime.

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas dokumentų derinimas, bei teisėtumas, teiktos rekomendacijos ruošėjams, bei vadovams.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Žyvilė Rimšienė
Telefono nr.
+370 41 500 530

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Edvardas Poderskis
Telefono nr.
+370 41 596 238

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Ričardas Bosas
Telefono nr.
+370 41 596 297

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Agnė Laurinavičienė
Telefono nr.
+370 41 383 406

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Salomėja Buškienė
Telefono nr.
+370 41 596 229

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Jūratė Prielaidienė
Telefono nr.
+370 41 596 207

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Irena Astrauskienė
Telefono nr.
+370 41 500 521

El. paštas

[email protected]