Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

ŠRATC sureagavo į grasinimus nutraukti atliekų priėmimą

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, reaguodamas į UAB „NEG Recycling" išplatintą pranešimą spaudai, informuoja:

UAB „NEG Recycling" grasinimus nutraukti atliekų priėmimą į gamyklą sunku pavadinti kitaip, nei reketavimu. Tos sumos, kurias UAB „NEG Recycling" reikalauja sumokėti mainais į tai, kad Šiaulių regione tyčia nekeltų ekstremaliosios situacijos, yra tos pačios sumos, dėl kurių mokėjimo šiuo metu dar vyksta teisminiai ginčai.

ŠRATC iš tiesų nuo 2021 m. vasaros yra nutraukęs UAB „NEG Recycling" dalį mokėjimų todėl, kad UAB „NEG Recycling" neteikia dalies paslaugų, o atliekas apdoroja netinkamai. Dėl UAB „NEG Recycling" atliekamų pažeidimų šiuo metu vyksta teisminiai procesai.

Vis dėlto, dalį mokėjimų pagal sutartį UAB „NEG Recycling" gauna iki šios dienos – už paslaugas nuo 2021 m. birželio mėn. iki šiol šiam subjektui yra sumokėta 308 149,90 EUR.

„Šiai dienai turime situaciją, kai atliekų tvarkymo grandinėje turime subjektą, kuris atliekų tinkamai neapdoroja, jo veiklą tikrinti trukdo, su sutarties nutraukimu nesutinka, o dabar dar ir grasina Šiaulių regione sukelti ekstremaliąją situaciją, jei ŠRATC nesumokės piniginių sumų, dėl kurių priteisimo dar tik vyksta teisminiai ginčai. Civilizuotuose santykiuose toks elgesys neįsivaizduojamas" – reaguodamas į UAB „NEG Recycling" pranešimą spaudai sako ŠRATC direktorius Žilvinas Šilgalis.

 

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro informacija