Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Komisijos

Komisijos sudėtis:

 • Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (pirmininkas);
 • Aistė Petkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, l. e. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjo pareigas (pirmininko pavaduotoja);
 • Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė (sekretorė);
 • Regina Arcišauskaitė, Šiaulių pramonininkų asociacijos tarybos narė;
 • Valdonija Janulienė, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Šiaulių skyriaus pirmininkė;
 • Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
 • Vaida Kalasevičienė,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
 • Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Irena Vaikutienė, Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja;
 • Feliksas Alius Valys, viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus direktorius;
 • Egidija Žiedaitė, viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ regionų  koordinatorė.

.

Komisijos sudėtis:

 

 • pirmininkė - Aušra Gailiūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja;
 • pirmininko pavaduotoja - Danutė Akaveckienė, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė;
 • sekretorė - Gražina Kenstavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyresnioji referentė;
 • nariai:
  Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
  Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
  Ingrida Kukanauzienė,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus patarėja;
  Dana Gedrimaitė Šukienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyriausioji specialistė.

 

STT vaizdo klipas

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. kovo 5 d. Nr. T-84

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA:

 • Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Vytautas Juškus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Vytautas Kabaila, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ atstovas;
 • Gintautas Lukošaitis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Zakiras Medžidovas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Virginija Remeikienė, Šiaulių daugiabučių namų savininkų asociacijos prezidentė;         
 • Jolanta Rumbinienė, Rėkyvos seniūnijos Bačiūnų seniūnaitė;
 • Pranciškus Trijonis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Albina Venciuvienė, Medelyno seniūnijos Skroblų–Eglyno seniūnaitė.

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ IŠRAŠAI

Komisijos sudėtis:

 • Komisijos pirmininkė - Ramutė Pilypienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
 • Komisijos pirmininko pavaduotoja - Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
 • Komisijos sekretorius - Vilius Ražinskas, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių programų koordinatorius;
 • Nariai:
  Ineta Pavlovienė  - Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistė;
  Ija Jencienė - Turto valdymo skyriaus vedėja;
  Vaiva Bacevičienė – Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė;
  Kęstutis Pauliukevičius - Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
  Rolanda Petronienė, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguota atstovė;
  Juozas Varapnickas, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas

 

Šiaulių miesto savivaldybės Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatai

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-458

Komisijos sudėtis:

 • Eduardas Bivainis, Savivaldybės tarybos narys - komisijos pirmininkas;
 • Rima Juškienė, Savivaldybės tarybos narė - komisijos pirmininko pavaduotoja;
 • Danguolė Martinkienė, Savivaldybės tarybos narė;
 • Virginija Mickavičienė, Savivaldybės mero patarėja;
 • Justinas Linksmutis Samuolis, Šiaulių miesto jaunimo organizacijos „Apskritasis stalas” pirmininkas

 

Komisijos nuostatai 
Komisijos posėdžių protokolai
Komisijos sprendimai

   

  Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai

   

   

  Informaciją rengia
  Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius

  Tel. (8 41) 383 428
  El. paštas

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
  2018 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T-43
  (2019 m. liepos 4 d. sprendimo T-311 redakcija)

  Komisijos sudėtis:

  • Nijolė Prascevičienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė;
  • Rimundas Domarkas − Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys;
  • Asta Lesauskienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė;
  • Daina Kinčinaitienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Kultūros skyriaus vedėja;
  • Edvardas Poderskis - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;
  • Irena Krugiškienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja;
  • Jadvyga Lisevičiūtė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėja.

   

  • pirmininkas – Rimantas Musejukas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  •  sekretorė - narė – Vitalija Pelenienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
  •  nariai:
   Evaldas Gudžiūnas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
   Diana Baronienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyresnioji specialistė;
   Rasa Biknienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
   Orinta Tamutienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
   Jūratė Sodienė, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
   Lina Lašinė, Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;
   Raimondas Šidlauskas, Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
   Eglė Šimkevičienė, Savivaldybės administracijos Medelyno seniūnijos seniūnė;
   Audronis Ribikauskas, Savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnijos seniūnas;
   Sonata Žiupsnienė, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
   Dalia Vietienė, Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
   Aurelijus Koskas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės vadas;
   Tomas Jagutis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos vyriausiasis specialistas;
   Povilas Balsys, Viešosios įstaigos „Šiaulių centro poliklinika“ kompiuterio tinklo administratorius.

   

  Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nuostatai

   

   

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A-42

   Komisijos sudėtis:

  • pirmininkė – Daiva Vaičiulienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;  
  • sekretorė – Rasa Stankuvienė,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
  • nariai:
   Neringa Baršauskienė – Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė, neformaliojo vaikų švietimo ekspertė;
   Irina Dildienė – projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ specialistė;
   Rasa Dumčiūtė – Lietuvos skautijos narė;
   Gintarė Juškienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;  
   Danguolė Masiulienė
    – Šiaulių moksleivių namų direktoriaus pavaduotoja;
   Lina Mendelienė – Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
   Reda Mockienė – VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ laikinai einanti direktoriaus pareigas;
   Ramutė Pilypienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto  skyriaus vyriausioji specialistė;
   Jūratė Repšienė  – Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
   Irena Šliuželienė  – Šiaulių dailės mokyklos direktorė;
   Mindaugas Šerepka – Šiaulių teniso mokyklos direktorius;
   Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

   

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
  2017 lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T-410

  Komisijos sudėtis:

  • Edvardas Kuvikas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto narys, Šiaurės Lietuvos žmogaus teisių atstovybės vadovas;
  • Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
  • Jūratė Prielaidienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Laima Šėporaitienė, viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Psichikos sveikatos centro vedėja;
  • Rita Šukienė, viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja

   

   Sudaryta:
  Šiaulių miesto savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A-67

   

  • pirmininkė – Laura Rimkuvienė, Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė,
  • nariai:
   Rita Šilingienė, Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė,
   Danguolė Statkutė, UAB „Šiaulių apželdinimas“ darbuotoja;
   Karolis Grušas, kraštovaizdžio architektas, ŠU botanikos sodo draugų klubo narys;
   Andželika Bubelytė, Šaulių pietinio bendruomenės narė,
   Edvardas Kuvikas, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos tarybos narys, Aukštabalio bendruomenės pirmininkas ir Šiaurės Lietuvos žmogaus teisių atstovybės vadovas.

  Šiuos asmenis, esant reikalui, gali pakeisti kiti išvardintų organizacijų atstovai;
  Komisijos darbe gali dalyvauti suinteresuotų institucijų (tame tarpe autorinės priežiūros) ar suinteresuotos visuomenės atstovai.

   Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatai

  SUDARYTA
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2018-09-12
  įsakymu Nr. A-1512,
  2019-05-11 Nr. A-685 pakeitimai.

   

  Komisijos sudėtis:

  • Pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
  • Sekretorė – Viktorija Berzinytė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė.
  • Nariai:
   Gintaras Jasiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriaus vedėjas;
   Asta Lesauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė;
   Edita Minkuvienė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėja;
   Rasa Stankuvienė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė.

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-24 14:26:45

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • pirmininko pavaduotojas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • nariai:
   Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
   Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
   Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė, frakcijos „Dirbame miestui“ atstovė;
   Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, frakcijos „Dirbame miestui“ atstovas;
   Laura Steponkienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja. 
   

   

  Komisijos nuostatai

   

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A-640,
  2017-07-10 A-984 pakeitimai,
  2019-06-21 A-905 redakcija.

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • pirmininko pavaduotojas – Evaldas Vaičeliūnas, Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus vedėjas;
  • sekretorė – Vaiva Gaubienė, Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
   Ričardas Bosas,
   Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas,
   Irena Krugiškienė,
   Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja,
   Danutė Mažulienė, Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė,
   Irena Paliulytė, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyriaus patarėja,
   Juozas Varapnickas,
   Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas.

   

  Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašas

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2018-11-26 įsakymu Nr. A-1951,
  2019-02-25 A-290, 2019-05-13 A-665 pakeitimai

   

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • pavaduotoja – Asta Lesauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė;
  • sekretorė – Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
   Edita Minkuvienė, Švietimo skyriaus vedėja;
   Edvardas Poderskis, Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;
   Silva Sabaliauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
   
   

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
  2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-383

  Komisijos sudėtis:

  • Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė;
  • Vytautas Kantauskas, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktorius;
  • Stanislava Prazauskienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktorė;
  • Malikas Agamalijevas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.

   

  Komisijos darbo reglamentas

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A-195.

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkė – Eglė Bružienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja;
  • pirmininkės pavaduotojaDaiva Mačernė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjos pavaduotoja;
  • komisijos sekretorius – Edmundas Šegžda, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  • nariai:
   Juozas Varapnickas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros,        urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
   Mantas Antanavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros,        urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
   Giedrius Devėnas, UAB „Šiaulių vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų cecho viršininkas;
   Vytautas Žongolavičius, UAB „Šiaulių vandenys“ vyresnysis inžinierius;
   Eligijus Šaltupis, AB „Šiaulių energija“ Šilumos tinklų tarnybos viršininko pavaduotojas;
   Artūras Grabinskis, AB „Šiaulių energija“ Šilumos tinklų tarnybos meistras;
   Teisutis Beržinskas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio viršininkas;
   Alma Matinian, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio specialistė;
   Arūnas Kaušas, LITGRID AB Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros priežiūros centro Šiaulių regiono linijų vyresnysis inžinierius;
   Saulius Ramanauskas, LITGRID AB Šiaulių regiono statinių vyresnysis inžinierius;
   Rolandas Venckus, Telia Lietuva, AB Technologijų padalinio vyresnysis inžinierius;
   Eduardas Urbonas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ Tinklo duomenų administravimo skyriaus Dokumentacijos VII komandos inžinierius;
   Vytautas Rostkauskas, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ elektromonteris;
   Elena Čepukienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus vyriausioji specialistė.

   

  Komisijos nuostatai

  Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatai

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės direktoriaus
  2020-04-03 įsakymu A-443

  Komisijos sudėtis:

   

  • Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • Ramutė Pilypienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja (komisijos pirmininkės pavaduotoja);
  • Violeta Laugalienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
  • Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
  • Jurgita Zakarevičiūtė, Šiaulių centro poliklinikos Odontologijos centro Specializuotų odontologijos paslaugų skyriaus vedėja.

  Rūta Pečiukėnė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vyr. specialistė -  komisijos sekretorė.

   

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
  2020 m. birželio 18 d.  sprendimu Nr. T-275

   

  Komisijos sudėtis:

  • Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras (komisijos pirmininkas);
  • Remigijus Adomaitis, Šiaulių miesto garbės pilietis;
  • Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius;
  • Petras Baronas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys;
  • Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas;
  • Stanislovas Algimantas Baublys, Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto rektorius;
  • Saulius Kauneckas, koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovas;
  • Marytė Markevičienė, Šiaulių miesto garbės pilietė;
  • Remigijus Mažeika, Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius;
  • Jonas Nekrošius, advokatas;
  • Jūratė Rauduvienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyriaus narė;
  • Arūnas Rupšys, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;
  • Zenonas Eimutis Sabalys, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos tarybos narys;
  • Natalija Šedžiuvienė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė;
  • Darius Šiaučiūnas, laikinai einantis Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas.

   

   Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2017-03-30 įsakymu Nr. A-461,
  2019-09-24 Nr. A-1352, 2021-02-23 Nr. A-197 pakeitimai

  Komisijos sudėtis

   

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Savivaldybės administracijos direktorius;
  • pirmininko pavaduotojas – Vincas Urbonavičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • sekretorius-narys – Evaldas Gudžiūnas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  • nariai:
   Simona Potelienė, Savivaldybės mero pavaduotoja, Savivaldybės tarybos narė;
   Linas Gadliauskas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas;
   Paulius Stočkus, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus patarėjas;
   Ramutė Pilypienė, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
   Eglė Šimkevičienė, Savivaldybės administracijos Medelyno seniūnijos seniūnė;
   Audronius Ribikauskas, Savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnijos seniūnas;
   Gintarė Juškienė, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
   Lina Augytė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);
   Gintautas Šeporaitis, Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
   Henrieta Garbenienė, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
   Eugenija Kukaitienė, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis vyriausioji gydytoja;
   Gražvidas Butkus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas;
   Danutė Jakubkienė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyriausioji tyrėja;
   Dalia Rajunčė, Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė;
   Vytautas Dabulskis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos vadybos konsultantas;
   Valdas Glazauskis, Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas;
   Salomėja Jasudienė, asociacijos ,,Moterų veiklos inovacijų centras“ direktorė;
   Agnė Raubaitė, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras psichologė.

   

  KOMISIJOS NUOSTATAI

   

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. A-1055

   

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • pirmininko pavaduotoja – Asta Lesauskienė, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė;
  • sekretorė – Rima Petkienė, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus Socialinio būsto poskyrio vyr. specialistė;
  • nariai:
   Aušra Gailiūnienė, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja;
   Eugenijus Einoris, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus Socialinio būsto poskyrio vyr. specialistas;
   Ija Jencienė, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus Socialinio būsto poskyrio vedėja;
   Violeta Jakševičiūtė, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyriaus vyresn. specialistė;
   Angelė Poplevičienė, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausioji specialistė.

  Patvirtinta
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
  2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-22

   

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • nariai:
   Diana Kundrotienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji inžinierė;
   Egidijus Urba, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjas;
   Gitana Stankevičė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja;
   Irina Vingrienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus patarėja (vyriausioji architektė);
   Ričardas Bosas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;
   Rigita Tijūnaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vedėja.

   

  Darbo reglamentas

  Sudaryta:
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2019 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. A-1390,
  2019-11-14 Nr. A-1627, 2020-11-06 Nr. A-1535 pakeitimai

  Komisijos sudėtis:

  • Pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • Pirmininko pavaduotoja – Ramutė Pilypienė, Savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja.
  • Nariai:
   Gintaras Jasiūnas, Savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Sporto skyriaus vedėjas;
   Lina Janauskienė, Savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Sporto skyriaus vyr. specialistė;
   Vida Šalnienė, Savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
   Danutė Akaveckienė, Savivaldybės globos namų direktorė;
   Justina Skerstonė, Savivaldybės globos namų direktorės pavaduotoja;
   Neringa Vilčinskaitė–Zavackienė, Savivaldybės vyr. specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė);
   Lina Augytė, Savivaldybės vyr. specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);
   Lina Lašinė, Savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė

   

   

  Šiaulių miesto savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas


  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

  • pirmininko pavaduotoja – Aistė Petkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas;

  • sekretorė – Edita Venckuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;

  • nariai:
   Danguolė Jočienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus patarėja (jos nesant, pavaduoja Lina Ruškienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja);
   Marijus Macis, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato viršininkas (jo nesant, pavaduoja Ramunė Beržanskienė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus viršininkė);
   Inga Medžidovienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo ir tarptautinių ryšių skyriaus vadovė (jos nesant, pavaduoja Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė);
   Virginija Remeikienė, Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė (jos nesant, pavaduoja Jonas Vingilis, Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos atstovas);
   Ingrida Stankuvienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė (jos nesant, pavaduoja Jurgita Radušienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento patarėja);
   Laura Steponkienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja.;
   Raimondas Šidlauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant jį pavaduojantis specialistas).“

   

   

  Komisijos nuostatai

  Sudaryta:
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A-1363,
  2017-06-08 A-840, 2018-06-21 A-1054,
  2021-04-02 Nr. A-451 pakeitimai

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

  • pirmininko pavaduotoja – Daina Kinčinaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;

  • sekretorė – Vilma Nainienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė;

  • nariai:
   Linas Gadliauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas;
   Gintaras Jasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas;
   Sigita Kamarauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
   Leta Rinkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;
   Rigita Tijūnaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vedėja;
   Toma Kvietkauskaitė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
   Deimantė Bačiulė, Šiaulių miesto kultūros centro direktorė.

   

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2019 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 751

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas - Domas Griškevičius, Savivaldybės mero pavaduotojas;
  • pirmininko pavaduotoja - Aušrinė Rinkevičienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja);
  • sekretorė - Laima Pročkienė, Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
   Rima Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė, Miesto ūkio ir plėtros komiteto pirmininkė;
   Rūta Stuopelienė, architektė, Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus valdybos pirmininkė;
   Rasa Budrytė, architektė;
   Daina Kinčinaitienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėja;
   Virginija Šiukščienė, „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja;
   Visvaldas Žilinskas, Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas.

   

  Komisijos sudėtis:

  • Pirmininkas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • pirmininko pavaduotoja – Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
  • sekretorė – Živilė Jagutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
   Rimundas Domarkas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   Ramutė Pilypienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
   Rima Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
   Vytautas Juškus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   Pranciškus Trijonis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.

   

   

  Gyvenamųjų patalpų naudojimo komisijos veiklos nuostatai.

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • pirmininko pavaduotojai:
   Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • sekretorė – Leta Petraitienė, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė;
  • nariai:
   Ija Jencienė, Turto valdymo skyriaus vedėja;
   Gytis Skurkis, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas;
   Aistė Petkuvienė, l. e. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjo pareigas;
   Dalia Vietienė, Jaunimo reikalų koordinatorius.

   

   

   Komisijos veiklos nuostatai

  Patvirtinta
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2020-02-12 įsakymu Nr. A-171

   

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkė – Ramutė Pilypienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
  • pirmininkės pavaduotoja - Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
  • sekretorė – Indrė Linkevičienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė;
  • nariai:
   Rimantas Žąsinas, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų direktorius;
   Dalia Vietienė, vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
   Vaiva Bacevičienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė;
   Vaidotė Vitkauskienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė.

   

  Komisijos sudėtis:

  • Aukciono vedėjas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • Aukciono vedėjo pavaduotoja – Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
  • Nariai:
   Irena Pniauskienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus patarėja;
   Gitana Stankevičė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;
   Irina Vingrienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus patarėja (vyriausioji architektė);
  • Protokoluotoja – Angelė Poplevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė“.

  Aukciono komisijos darbo reglamentas
  Išankstinio balsavimo raštu biuletenis
  Aukciono kainos didinimo intervalas, garantinio įnašo ir registracijos mokesčio dydžiai
  Pažyma dėl viešo aukciono dalyvio registracijos
  Nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygos

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A-414

  Komisijos sudėtis:

  • muzikos meno ekspertai: Jūratė Stakvilevičienė, Gediminas Ramanauskas;
  • vizualiojo meno ekspertai: Ernesta Šimkienė, Vaiva Kovieraitė-Trumpė, Ugnius Ratnikas;
  • teatro meno ekspertai: Monika Šaltytė, Nomeda Šatkauskienė;
  • šokio meno ekspertai: Mindaugas Kosaitis, Lina Jankauskaitė-Peleckienė;
  • literatūros ekspertai: Ekaterina Prakapenė, Rita Božienė;
  • kultūros paveldo ekspertai: Kristijonas Murauskas, Vilija Ulinskytė-Balzienė;
  • etninės kultūros ekspertės: Sigita Milvidienė, Regina Marozienė.

   

   

  Patvirtinta
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2021-08-09 įsakymu Nr. A-1305

  Komisijos sudėtis:

  Komisijos sudėtis:Pirmininkė – Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
  Pirmininko pavaduotoja – Viktorija Palčiauskienė, Sveikatos skyriaus vedėja;
  Sekretorė – Rasa Urmonienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė.
  Nariai:
  Ramutė Pilypienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
  Danutė Akaveckienė, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė;
  Inga Tamosinaitė, viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro direktorė;
  Viktorija Sargūnienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė.

   

   

  Sudaryta:
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
  direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A-687

  Komisijos sudėtis:

  • Pirmininkė – Birutė Marija Paplauskienė, viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos gydytoja;
  • pirmininko pavaduotojas – Stasys Januška, viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos bendrosios praktikos gydytojas;
  • nariai:
   Danutė Jadzevičienė, gydytoja vaikų pulmonologė, viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos Konsultacijų poliklinikos vedėja;
   Aidas Kaušas, viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus vedėjas;
   Vaclovas Vaitkevičius, gydytojas dermatovenerologas, viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Odos ir veneros ligų centro vadovas.

  BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) BŪTINOJO IZOLIAVIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

  BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) BŪTINOJO IZOLIAVIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

  SUDARYTA
  Šiaulių miesto savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A-1695,
  2018-09-07 Nr. A-1495, 2020-07-07 Nr. A-883 pakeitimai


  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkė – Lina Augytė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.
  • nariai:
   Gintarė Juškienė, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė;
   Ramutė Pilypienė, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
   Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis pareigūnas;
   Indrė Lukoševičienė, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyresnioji inspektorė;
   Ligita Mickienė, Šiaulių miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė ekspertė;
   Viktorija Palčiauskienė, Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
   Jurgita Siliūnienė, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
   Indrė Dambrauskienė, VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių vaikų dienos centro vadovė;
   Rasa Valančienė, Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė.

   

   

   

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
  direktoriaus
  2020 m. spalio 12 d.
  įsakymu Nr. A-1383 (įsakymo 2021 m. balandžio 19 d. Nr. A-557 redakcija)

   

  • Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas);
  • Aistė Petkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos l. e. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjos pareigas (komisijos pirmininko pavaduotoja);
  • Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Jolanta Mikšionytė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių m. 2-ojo skyriaus vedėja;
  • Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė;
  • Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
  • Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė (komisijos sekretorė);

   

   Komisijos darbo reglamentas

   

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
  2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-271

  Komisijos sudėtis:

  • Irina Barabanova, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
  • Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Rimundas Domarkas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys - komisijos pirmininkas;
  • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Juozas Pabrėža, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Saulius Stasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Jonas Šidlauskas, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomenės iniciatyvos“ pirmininko pavaduotojas;
  • Elvyra Užkuraitienė, Lieporių bendruomenės centro valdybos pirmininkė;
  • Egidijus Venckus, Šiaulių vyskupijos Šiaulių katedros klebonas.

   

  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

  KOMISIJOS SPRENDIMŲ ARCHYVAI:

  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2017 m. rugpjūčio 10 d. 16 val. posėdyje prieš nagrinėjant klausimą dėl pareiškėjo I. R. 2017 m. birželio 19 d. prašymo, buvo nuspręsta nenusišalinti nuo klausimo nagrinėjimo,  atsižvelgiant į Vyriausios tarnybinės etikos komisijos 2017-07-26 rekomendaciją Nr. S-1646-(2.5).

  SUDARYTA
  2016 m. gruodžio 30 d.
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  įsakymu Nr. A-1758,
  2020-12-07 Nr.A-1714 pakeitimai

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Gintaras Jasiūnas, Sporto skyriaus vedėjas,
  • pavaduotoja – Indrė Bubelytė, Sporto skyriaus vyr. specialistė,
  • sekretorė – Lina Janauskienė, Sporto skyriaus vyr. specialistė.
  • nariai:
   Viktorija Palčiauskienė, Sveikatos skyriaus vedėja,
   Mindaugas Bezaras, Sporto skyriaus vyr. specialistas,
   Monika Zdanavičiūtė, Sporto skyriaus vyr. specialistė,
   Reda Mockienė, VšĮ Futbolo akademijos ,,Šiauliai‘‘ direktorė,
   Tolvydas Skalikas, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro direktorius,
   Andrius Stočkus, Šiaulių sporto gimnazijos direktoriaus pavaduotojas sportiniam darbui

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. A-1497 ( įsakymo 2021 m. balandžio 21 d. N. A-568 redakcija)

  Komisijos sudėtis

  • Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (komisijos pirmininkas);
  • Aistė Petkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos l. e. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjos pareigas (komisijos pirmininko pavaduotoja);
  • komisijos nariai:
   Pranciškus Trijonis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   Irmantas KukulskisŠiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
   Jolanta Mikšionytė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių m. 2-ojo skyriaus vedėja;
   Janina Šiaulienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė;
   Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
   Aistė Žalevičienė, Šiaulių pramonininkų asociacijos vykdančioji direktorė.

   Komisijos sekretorė Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, be komisijos nario teisių.


   

   

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • pavaduotoja – Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
  • nariai:
   Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus specialistė;
   Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   Gintaras Radavičius, viešosios įstaigos ,,Pramogų sala“ generalinis direktorius;
   Justina Viktoravičienė, viešosios įstaigos ,,Pramogų sala“ vyr. finansininkė.
  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Savivaldybės administracijos direktorius;
  • pirmininko pavaduotojas – Eduardas Bivainis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • komisijos sekretorius – Linas Grikšas, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas;
  • nariai:
   Vaidas Seirackas, UAB „Busturas“ Generalinis direktorius;
   Vida Lašinienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė;
   Gintautas Šėporaitis, Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyr. specialistas;
   Vaidotas Vaišvila, UAB „Šiaulių techninių apžiūrų centras“ direktorius;
   Algirdas Dailidonis, Lietuvos transporto saugos administracijos priežiūros departamento Panevėžio skyriaus vyr. inspektorius.

   

   

  MIESTO KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO KOMISIJOS NUOSTATAI

  • pirmininkas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • pirmininko pavaduotoja – Ramutė Pilypienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
  • Nariai:
   Egidijus Kalinaitis, Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugijos „Atgaja“ pirmininkas;
   Vida Pociuvienė, viešosios įstaigos „Šiaulių bendruomenė“ vadovė;
   Ekaterina Prakapenė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vedėja;
   Audronius Ribikauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnas;
   Vitalija Slavickienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;
   Eglė Šimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Medelyno seniūnė;
   Dalia Vietienė,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
   Toma Vilutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė.   Komisijos veiklos nuostatai

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės direktoriaus 2021-08-05 įsakymu  nr. A-1294

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • sekretorius-narys – Rimantas Musejukas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  • nariai:
   Alfonsas Krištopaitis, Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriaus narys;
   Audronius Ribikauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Rėkyvos seniūnijos seniūnas;
   Eglė Šimkevičienė, Savivaldybės administracijos Medelyno seniūnijos seniūnė;
   Eglė Virbukienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
   Evaldas Danilovas, Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriaus narys;
   Inga Medžidovienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo ir tarptautinių ryšių skyriaus vadovė;
   Linas Gadliauskas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas;
   Lilija Vaičeliūnienė, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
   Paulius Stočkus, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus patarėjas;
   Pranas Balckus, Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriaus narys;
   Vaiva Gaubienė, Savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

   

  Komisijos veiklos nuostatai

  Komisijos sudėtis:

  • Aukcionų vedėjas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • Aukciono vedėjo pavaduotoja – Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
  • Nariai:
   Feliksas Lapukas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistas;
   Rita Virbukienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyresn. specialistė;
  • Protokoluotoja – Angelė Poplevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė.

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkė – Ija Jencienė, Turto valdymo skyriaus vedėja;
  • pirmininko pavaduotoja – Aušra Gailiūnienė, Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja;
  • sekretorė – Živilė Jagutienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
   Agnė Laurinavičienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
   Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
   Sonata Žiupsnienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • pirmininko pavaduotoja – Ramutė Pilypienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
  • sekretorė – Vaidotė Vitkauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
   Lina Augytė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);
   Asta Jaseliūnienė, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro direktorė;
   Gintarė Lukaitė-Cekavičė, LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos atstovė;
   Ona Juozaitienė, VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ atstovė;
   Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
   Erna Šimkutė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.

  Komisijos nuostatai

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
  2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-333,

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkė – Justina Šimanauskaitė, biudžetinės įstaigos Respublikinio priklausomybės ligų centro Šiaulių filialo direktorė;
  • pirmininko pavaduotoja – Rasa Šliavienė, biudžetinės įstaigos Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos biuro Prevencijos poskyrio vyriausioji specialistė;
  • nariai:
   Aurimas Bagavičius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
   Danutė Bogušienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikinojo apgyvendinimo tarnybos socialinio darbo organizatorė;
   Henrieta Garbenienė, biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
   Danutė Jakubkienė, biudžetinės įstaigos Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyriausioji tyrėja;
   Gintarė Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
   Akvilė Mišeikienė, biudžetinės įstaigos Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyresnioji tyrėja;
   Laura  Norbutienė, Šiaulių menų mokyklos Atvirojo jaunimo centro neformaliojo ugdymo metodininkė;
   Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
   Justinas Linksmutis Samuolis, Jaunimo reikalų tarybos narys;
   Ramūnas Snarskis, nevyriausybinės organizacijos klubo „Tarp savų“ prezidentas;
   Laima Šėporaitienė, viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Psichikos sveikatos centro vedėja;
   Janina Urnikienė, Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė;
   Dalia Vietienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
   Oksana Vyšniauskienė, Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė.

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2021 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A-473

  •  Komisijos sudėtis:pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • pirmininko pavaduotojas – Robertas Radavičius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos viršininkas;
  • komisijos sekretorė- Jūratė Sodienė, Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė;
  • nariai:
   Simona Potelienė, Šiaulių miesto Mero pavaduotoja;
   Zakiras Medžidovas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   Antanas Sireika, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   Daiva Mačernė, Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus patarėja;
   Povilas Balčiūnas, kviestasis asmuo;
   Tomas Petreikis, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ direktorius;
   Gintautas Trinkūnas, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ Statybos, eksploatacijos ireismo valdymo skyriaus vyresnysis dispečeris;
   Gintautas Mikučiauskas, UAB „Busturas“ eismo, civilinės ir darbų saugos specialistas;
   Juozas Varapnickas, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas;
   Jūratė Glodenytė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio specialistė;
   Rima Gumuliauskienė, UAB „Šiaulių komprojektas“ inžinierė;
   Gražvidas Butkus, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas;
   Teisutis Beržinskas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio viršininkas.

   

  Komisijos nuostatai

   

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • narė–sekretorė – Toma Vilutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
   Dalia Vietienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
   Dovilė Motkevičiūtė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė;
   Henrieta Garbenienė, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
   Robertas Klimas, BĮ Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vedėjas;
   Rūta Stankuvienė, Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė.

   Komisijos nuostatai 

  Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • pirmininko pavaduotoja – Toma Vilutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • sekretorė – Dalia Vietienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
  • nariai:
   Roberta Stonkutė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kultūrinių renginių organizatorė (Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narė);
   Mindaugas Valantinas, asociacijos „Juspo“ direktorius (Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narys);
   Jurgita Vorevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų koordinatorė (vyriausioji specialistė).