Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Komisijos

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. kovo 5 d. Nr. T-84

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA:

 • Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Vytautas Juškus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Vytautas Kabaila, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ atstovas;
 • Gintautas Lukošaitis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Zakiras Medžidovas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Virginija Remeikienė, Šiaulių apskrities ir miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė;         
 • Jolanta Rumbinienė, Rėkyvos seniūnijos Bačiūnų seniūnaitė;
 • Pranciškus Trijonis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Albina Venciuvienė, Medelyno seniūnijos Skroblų–Eglyno seniūnaitė.

Antikorupcijos komisijos sekretoriumi paskirtas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (vyr. specialistė) Grita Vanagė, tel. + 370 41 509 577, el. paštas [email protected]

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

2022 METŲ ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIŲ INFORMACINĖS PAŽYMOS:

2022 m. gruodžio 15 d. Antikorupcijos komisijos posėdžio informacinė pažyma

2022 m. birželio 28 d. Antikorupcijos komisijos posėdžio informacinė pažyma

2022 m. gegužės 24 d. Antikorupcijos komisijos posėdžio informacinė pažyma

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2018-2021 m. POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ IŠRAŠAI

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-271

Komisijos sudėtis:

 • Irina Barabanova, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Rimundas Domarkas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys - komisijos pirmininkas;
 • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Juozas Pabrėža, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Saulius Stasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Jonas Šidlauskas, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomenės iniciatyvos“ pirmininko pavaduotojas;
 • Elvyra Užkuraitienė, Lieporių bendruomenės centro valdybos pirmininkė;
 • Egidijus Venckus, Šiaulių vyskupijos Šiaulių katedros klebonas.

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

KOMISIJOS SPRENDIMŲ ARCHYVAI:

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2017 m. rugpjūčio 10 d. 16 val. posėdyje prieš nagrinėjant klausimą dėl pareiškėjo I. R. 2017 m. birželio 19 d. prašymo, buvo nuspręsta nenusišalinti nuo klausimo nagrinėjimo,  atsižvelgiant į Vyriausios tarnybinės etikos komisijos 2017-07-26 rekomendaciją Nr. S-1646-(2.5).

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T-471

Komisijos sudėtis:

 • Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
 • Rima Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Vytautas Juškus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Danguolė Martinkienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
 • Virginija Mickavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėja;
 • Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė, mero pavaduotoja, komisijos pirmininkė;
 • Asta Švedienė, Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos pirmininkė.“ 

 

Komisijos nuostatai 
Komisijos posėdžių protokolai
Komisijos sprendimai

Komisijos sudėtis:

 

 • pirmininkė - Aušra Gailiūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja;
 • pirmininko pavaduotoja - Danutė Akaveckienė, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė;
 • sekretorė - Gražina Kenstavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyresnioji referentė;
 • nariai:
  Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
  Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
  Ingrida Kukanauzienė,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus patarėja;
  Dana Gedrimaitė Šukienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyriausioji specialistė.

 

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-817

   

  Komisijos sudėtis:

   

  • Pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • sekretorė - narė – Vitalija Pelenienė, Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos  Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
   Egidijus Elijošius, Savivaldybės mero pavaduotojas;
   Vincas Urbonavičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   Eduardas Bivainis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   Eglė Bružienė, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja;
   Viktorija Palčiauskienė, Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus savivaldybės gydytoja (vedėja);
   Linas Gadliauskas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas;
   Gytis Skurkis, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas;
   Rigita Tijūnaitienė, Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vedėja;
   Paulius Stočkus, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus patarėjas;
   Kęstutis Bautronis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas;
   Valdas Glazauskis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos  viršininkas;
   Mindaugas Lukoševičius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus viršininkas;
   Simona Abromavičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento direktorė;
   Eugenija Kukaitienė, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausioji gydytoja;
   Jonas Matkevičius, UAB „Šiaulių vandenys“  generalinis direktorius;
   Virgilijus Pavlavičius, AB  „Šiaulių energija“ generalinis direktorius;
   Arūnas Teišerskis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento direktorius.

   

  Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai

   

   

  Informaciją rengia
  Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius
  Tel. (8 41) 383 428
  El. paštas

  Komisijos sudėtis:

  • Komisijos pirmininkė - Ramutė Pilypienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
  • Komisijos pirmininko pavaduotoja - Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
  • Komisijos sekretorius - Vilius Ražinskas, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių programų koordinatorius;
  • Nariai:
   Ineta Pavlovienė  - Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistė;
   Ija Jencienė - Turto valdymo skyriaus vedėja;
   Vaiva Bacevičienė – Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė;
   Kęstutis Pauliukevičius - Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
   Rolanda Petronienė, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguota atstovė;
   Juozas Varapnickas, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas

   

  Šiaulių miesto savivaldybės Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatai

   

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
  2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-289

  Komisijos sudėtis:

  • Antanas Bartulis – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (komisijos pirmininkas);
  • Aistė Petkuvienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);
  • Diana Višinskienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);
  • Regina Arcišauskaitė – Šiaulių pramonininkų asociacijos tarybos narė;
  • Valdonija Janulienė – Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Šiaulių skyriaus pirmininkė;
  • Alfredas Jonuška – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
  • Vaida Kalasevičienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
  • Simona Potelienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
  • Irena Vaikutienė – Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja;
  • Feliksas Alius Valys – viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus direktorius;
  • Egidija Žiedaitė – viešosios įstaigos Inovacijų agentūros regioninės transformacijos projektų vadovė.

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
  2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-386

  Komisijos sudėtis

  • Nijolė Prascevičienė − Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė;
  • Rimundas Domarkas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys;
  • Vincas Urbonavičius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • Daina Kinčinaitienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;
  • Edvardas Poderskis – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;
  • Rima Petkienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus patarėja;
  • Birutė Kazlauskienė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėja.

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. A-1970
  ( Administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. A-562 redakcija)

  Komisijos sudėtis:

   

  • Pirmininkas – Rimantas Musejukas, Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  • sekretorė - narė – Vitalija Pelenienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
   Evaldas Gudžiūnas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
   Diana Baronienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyresnioji specialistė;
   Rasa Biknienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
   Orinta Tamutienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
   Jūratė Sodienė, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
   Lina Lašinė, Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;
   Raimondas Šidlauskas, Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
   Eglė Šimkevičienė, Savivaldybės administracijos Medelyno seniūnijos seniūnė;
   Audronis Ribikauskas, Savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnijos seniūnas;
   Sonata Žiupsnienė, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
   Dalia Vietienė, Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
   Aurelijus Koskas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės vadas;
   Tomas Jagutis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos vyriausiasis specialistas;
   Povilas Balsys, Viešosios įstaigos „Šiaulių centro poliklinika“ kompiuterio tinklo administratorius.

   

  Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nuostatai

   

   

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
  2023-03-15 įsakymu Nr. A-426

  Komisijos sudėtis

  • pirmininkė – Rasa Stankuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • sekretorė – Rasa Žukaitytė-Šimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
  • nariai:

  Jūratė Ančerevičiūtė – Šiaulių „Juventos“ progimnazijos Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja;

  Neringa Baršauskienė – Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė, neformaliojo vaikų švietimo ekspertė;

  Gintarė Juškienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

  Lolita Lukoševičienė – Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkė;

  Reda Mockienė – VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ direktorė;

  Daiva Trijonienė – Šiaulių Didždvario gimnazijos Neformaliojo ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja.

  Sudaryta
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
  2017 lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T-410,
  2022-12-22 Nr. T-442 pakeitimai

  Komisijos sudėtis:

  • Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto narys, Šiaurės Lietuvos žmogaus teisių atstovybės vadovas;
  • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
  • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
  • UAB Šiaulių psichikos sveikatos centro direktorė
  • viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja

   

   Sudaryta:
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
  2022 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-106

  • Komisijos pirmininkė - Laura Rimkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyriausioji specialistė;
  • Karolis Grušas – kraštovaizdžio architektas;
  • Egidijus Liaudanskas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  • Rita Šilingienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyriausioji specialistė.

   Šiuos asmenis, esant reikalui, gali pakeisti kiti išvardintų organizacijų atstovai;
   Komisijos darbe gali dalyvauti suinteresuotų institucijų (tame tarpe autorinės priežiūros) ar suinteresuotos visuomenės atstovai.

    Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatai

   SUDARYTA
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   2022-08-09 įsakymu Nr. A-1415

   Komisijos sudėtis: 

    

   Pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

   Pirmininko pavaduotoja – Edita Minkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja.

   Sekretorė, narė – Rasa Žukaitytė-Šimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

   Nariai:

   Gintaras Jasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas;

   Živilė Nakčiūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus patarėja,

   Rasa Stankuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,

   Daiva Vaičiulienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

    

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
   • pirmininko pavaduotojas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   • nariai:
    Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
    Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
    Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė, frakcijos „Dirbame miestui“ atstovė;
    Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, frakcijos „Dirbame miestui“ atstovas;
    Laura Steponkienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja. 
    

    

   Komisijos nuostatai

    

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
   2021-10-20 Nr. A-1701

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   • pavaduotoja – Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė, Švietimo skyriaus patarėja;
   • sekretorė-narė – Orinta Tamutienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
   • nariai:
    Edvardas Poderskis, Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Silva Sabaliauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
    Rasa Stankuvienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
    
    

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
   2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-383

   Komisijos sudėtis:

   • Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė;
   • Vytautas Kantauskas, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktorius;
   • Stanislava Prazauskienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktorė;
   • Malikas Agamalijevas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.

    

   Komisijos darbo reglamentas

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės
   administracijos direktoriaus
   2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A-195.

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkė – Eglė Bružienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja;
   • pirmininkės pavaduotojaDaiva Mačernė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjos pavaduotoja;
   • komisijos sekretorius – Edmundas Šegžda, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
   • nariai:
    Juozas Varapnickas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros,        urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Mantas Antanavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros,        urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Giedrius Devėnas, UAB „Šiaulių vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų cecho viršininkas;
    Vytautas Žongolavičius, UAB „Šiaulių vandenys“ vyresnysis inžinierius;
    Eligijus Šaltupis, AB „Šiaulių energija“ Šilumos tinklų tarnybos viršininko pavaduotojas;
    Artūras Grabinskis, AB „Šiaulių energija“ Šilumos tinklų tarnybos meistras;
    Teisutis Beržinskas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio viršininkas;
    Alma Matinian, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio specialistė;
    Arūnas Kaušas, LITGRID AB Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros priežiūros centro Šiaulių regiono linijų vyresnysis inžinierius;
    Saulius Ramanauskas, LITGRID AB Šiaulių regiono statinių vyresnysis inžinierius;
    Rolandas Venckus, Telia Lietuva, AB Technologijų padalinio vyresnysis inžinierius;
    Eduardas Urbonas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ Tinklo duomenų administravimo skyriaus Dokumentacijos VII komandos inžinierius;
    Vytautas Rostkauskas, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ elektromonteris;
    Elena Čepukienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus vyriausioji specialistė.

    

   Komisijos nuostatai

   Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatai

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės direktoriaus
   2020-04-03 įsakymu A-443

   Komisijos sudėtis:

    

   •  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   •  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
   •  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
   •  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
   •  Šiaulių centro poliklinikos Odontologijos centro Specializuotų odontologijos paslaugų skyriaus vedėja.

   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vyr. specialistė -  komisijos sekretorė.

    

   Patvirtinta
   Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
   2022 m. liepos 7 d.  sprendimu Nr. T-318

   Komisijos sudėtis:

   • Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras (komisijos pirmininkas);
   • Remigijus Adomaitis, Šiaulių miesto garbės pilietis;
   • Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius;
   • Petras Baronas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys;
   • Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas;
   • Stanislovas Algimantas Baublys, Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto rektorius;
   • Rolandas Burkauskas, gydytojas, Lietuvos gydytojų sąjungos Šiaulių filialo pirmininkės pavaduotojas;
   • Saulius Kauneckas, koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovas;
   • Marytė Markevičienė, Šiaulių miesto garbės pilietė;
   • Jonas Nekrašius, advokatas;
   • Jūratė Rauduvienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyriaus narė;
   • Arūnas Rupšys, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;
   • Zenonas Eimutis Sabalys, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos tarybos narys;
   • Natalija Šedžiuvienė, UAB „Šiaulių apskrities televizija“ direktorė;
   • Darius Šiaučiūnas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos vyresnysis mokslo darbuotojas.

    Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės
   administracijos direktoriaus
   2021 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A-983

    

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkas – Eduardas Bivainis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   • pirmininko pavaduotoja – Ija Jencienė, Turto valdymo skyriaus vedėja;
   • sekretorė – Rima Petkienė, Turto valdymo skyriaus vedėjo patarėja;
   • nariai:
    Aušra Gailiūnienė, Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja;
    Jūratė Gaidauskienė, Apskaitos skyriaus vyr. specialistė;
    Angelė Poplevičienė, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė.


   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

   • pirmininko pavaduotojas – Paulius Stočkus, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus patarėjas;

   • sekretorė – Edita Venckuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;

   • nariai:

    Danguolė Jočienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus patarėja (jos nesant, pavaduoja Lina Ruškienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja);

    Marijus Macis, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato viršininkas (jo nesant, pavaduoja Ramunė Beržanskienė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus viršininkė);

    Inga Medžidovienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo ir tarptautinių ryšių skyriaus vadovė (jos nesant, pavaduoja Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė);

    Virginija Remeikienė, Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė (jos nesant, pavaduoja Jonas Vingilis, Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos atstovas);

    Ingrida Stankuvienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė (jos nesant, pavaduoja Jurgita Radušienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento patarėja);

    Laura Steponkienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja;

    Raimondas Šidlauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant jį pavaduojantis specialistas).

    

    

   Komisijos darbo reglamentas

   Sudaryta:
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A-1363,
   2017-06-08 A-840, 2018-06-21 A-1054,
   2021-04-02 Nr. A-451 pakeitimai

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

   • pirmininko pavaduotoja – Daina Kinčinaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;

   • sekretorė – Vilma Nainienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė;

   • nariai:
    Linas Gadliauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas;
    Gintaras Jasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas;
    Sigita Kamarauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
    Leta Rinkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;
    Rigita Tijūnaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vedėja;
    Toma Kvietkauskaitė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
    Deimantė Bačiulė, Šiaulių miesto kultūros centro direktorė.

    

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. A-663

   Komisijos sudėtis:

   •                   pirmininkė - Simona Potelienė, Savivaldybės mero pavaduotoja;
   •                   pirmininko pavaduotoja - Aušrinė Rinkevičienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja);
   •                   sekretorė - Laima Pročkienė, Savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
   •                   nariai: 
                     Rima Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė, Miesto ūkio ir plėtros komiteto pirmininkė;
                     Rūta Stuopelienė, architektė, Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus valdybos pirmininkė;
                     Rasa Budrytė, architektė;
                     Daina Kinčinaitienė, Savivaldybės administracijos  Kultūros skyriaus vedėja;
                     Virginija Šiukščienė, „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei;
                     Visvaldas Žilinskas, Savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas.

    

   Komisijos sudėtis:

   • Pirmininkas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   • pirmininko pavaduotoja – Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
   • sekretorė – Živilė Jagutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
   • nariai:
    Rimundas Domarkas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Ramutė Pilypienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
    Rima Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
    Vytautas Juškus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Pranciškus Trijonis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.

    

    

   Gyvenamųjų patalpų naudojimo komisijos veiklos nuostatai.

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
   • pirmininko pavaduotojai:
    Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
    Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   • sekretorė – Leta Petraitienė, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė;
   • nariai:
    Ija Jencienė, Turto valdymo skyriaus vedėja;
    Gytis Skurkis, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas;
    Aistė Petkuvienė, l. e. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjo pareigas;
    Dalia Vietienė, Jaunimo reikalų koordinatorius.

    

    

    Komisijos veiklos nuostatai

   Patvirtinta
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   2020-02-12 įsakymu Nr. A-171

    

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkė – Ramutė Pilypienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
   • pirmininkės pavaduotoja - Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
   • sekretorė – Indrė Linkevičienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė;
   • nariai:
    Rimantas Žąsinas, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų direktorius;
    Dalia Vietienė, vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
    Vaiva Bacevičienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė;
    Vaidotė Vitkauskienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė.

    

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   2021 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A-1906

   Komisijos sudėtis:

   • Aukciono vedėjas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   • Aukciono vedėjo pavaduotoja – Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
   • Nariai:
    Irena Pniauskienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus patarėja;
    Gitana Stankevičė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;
    Laura Bračaitė-Štabokienė, – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė;
    Protokoluotoja – Angelė Poplevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė.

   Aukciono komisijos darbo reglamentas
   Išankstinio balsavimo raštu biuletenis
   Aukciono kainos didinimo intervalas, garantinio įnašo ir registracijos mokesčio dydžiai
   Pažyma dėl viešo aukciono dalyvio registracijos
   Nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygos

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A-414

   Komisijos sudėtis:

   • muzikos meno ekspertai: Jūratė Stakvilevičienė, Gediminas Ramanauskas;
   • vizualiojo meno ekspertai: Ernesta Šimkienė, Vaiva Kovieraitė-Trumpė, Ugnius Ratnikas;
   • teatro meno ekspertai: Monika Šaltytė, Nomeda Šatkauskienė;
   • šokio meno ekspertai: Mindaugas Kosaitis, Lina Jankauskaitė-Peleckienė;
   • literatūros ekspertai: Ekaterina Prakapenė, Rita Božienė;
   • kultūros paveldo ekspertai: Kristijonas Murauskas, Vilija Ulinskytė-Balzienė;
   • etninės kultūros ekspertės: Sigita Milvidienė, Regina Marozienė.

    

    

   Patvirtinta
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   2021-08-09 įsakymu Nr. A-1305,
   2022-02-09 A-200 pakeitimai

   Komisijos sudėtis:

   • Pirmininkė – Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
   • Pirmininko pavaduotoja – Viktorija Palčiauskienė, Sveikatos skyriaus vedėja;
   • Sekretorė – Rasa Urmonienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė.
   • Nariai:
    Ramutė Pilypienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
    Danutė Akaveckienė, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė;
    Inga Tamosinaitė, viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro direktorė;
    Viktorija Sargūnienė, Socialinių paslaugų skyriaus patarėja.

    

    

   Sudaryta:
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   2021-08-06 įsakymu Nr. A-1297

   Komisijos sudėtis:

   • Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos Tuberkuliozės skyriaus vaikų pulmonologė (komisijos pirmininkas);
   • Respublikinės Šiaulių ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus vedėjas, infekcinių ligų gydytojas (pirmininko pavaduotojas);
   • Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja;
   • Šiaulių centro poliklinikos šeimos gydytoja.

   ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) BŪTINOJO IZOLIAVIMO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJOS NUOSTATAI IR KOMISIJOS NARIŲ IŠKVIETIMO POILSIO BEI ŠVENČIŲ DIENOMIS TVARKOS APRAŠAS

   SUDARYTA
   Šiaulių miesto savivaldybės
   administracijos direktoriaus
   2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A-2224

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkė – Lina Augytė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.
   • nariai:
    Danguolė Teišerskienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė;
    Ramutė Pilypienė, Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
    Akvilė Mišeikienė, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyresnioji tyrėja;
    Indrė Lukoševičienė, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyriausioji inspektorė;
    Ligita Mickienė, Šiaulių miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė metodininkė;
    Viktorija Palčiauskienė, Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
    Rūta Ambražūnė, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos
    skyriaus Šiaulių mieste patarėja;
    Indrė Dambrauskienė, VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių vaikų dienos centro vadovė;
    Rasa Valančienė, Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė.
     

    

    

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
   direktoriaus
   2020 m. spalio 12 d.
   įsakymu Nr. A-1383 (įsakymo 2021 m. balandžio 19 d. Nr. A-557 redakcija)

    

   • Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas);
   • Aistė Petkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);
   • Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   • Jolanta Mikšionytė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių m. 2-ojo skyriaus vedėja;
   • Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė;
   • Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
   • Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė (komisijos sekretorė);

    

    Komisijos darbo reglamentas

    

   SUDARYTA
   2016 m. gruodžio 30 d.
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   įsakymu Nr. A-1758,
   2020-12-07 Nr.A-1714 pakeitimai

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkas – Gintaras Jasiūnas, Sporto skyriaus vedėjas,
   • pavaduotoja – Indrė Bubelytė, Sporto skyriaus vyr. specialistė,
   • sekretorė – Lina Janauskienė, Sporto skyriaus vyr. specialistė.
   • nariai:
    Viktorija Palčiauskienė, Sveikatos skyriaus vedėja,
    Mindaugas Bezaras, Sporto skyriaus vyr. specialistas,
    Monika Zdanavičiūtė, Sporto skyriaus vyr. specialistė,
    Reda Mockienė, VšĮ Futbolo akademijos ,,Šiauliai‘‘ direktorė,
    Tolvydas Skalikas, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro direktorius,
    Andrius Stočkus, Šiaulių sporto gimnazijos direktoriaus pavaduotojas sportiniam darbui

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. A-1497 ( įsakymo 2023 m. sausio 23 d. N. A-129 redakcija)

   Komisijos sudėtis

   • Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (komisijos pirmininkas);
   • Aistė Petkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);
   • komisijos nariai:
    Pranciškus Trijonis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Irmantas KukulskisŠiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
    Jolanta Mikšionytė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių m. 2-ojo skyriaus vedėja;
    Janina Šiaulienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė;
    Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
    Arūnas Rupšys, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas.

    Komisijos sekretorė Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, be komisijos nario teisių.


    

    

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
   • pavaduotoja – Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
   • nariai:
    Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus specialistė;
    Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Gintaras Radavičius, viešosios įstaigos ,,Pramogų sala“ generalinis direktorius;
    Justina Viktoravičienė, viešosios įstaigos ,,Pramogų sala“ vyr. finansininkė.
   • pirmininkas – Antanas Bartulis, Savivaldybės administracijos direktorius;
   • pirmininko pavaduotojas – Eduardas Bivainis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   • komisijos sekretorius – Linas Grikšas, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas;
   • nariai:
    Vaidas Seirackas, UAB „Busturas“ Generalinis direktorius;
    Vida Lašinienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė;
    Gintautas Šėporaitis, Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyr. specialistas;
    Vaidotas Vaišvila, UAB „Šiaulių techninių apžiūrų centras“ direktorius;
    Algirdas Dailidonis, Lietuvos transporto saugos administracijos priežiūros departamento Panevėžio skyriaus vyr. inspektorius.

    

    

   MIESTO KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO KOMISIJOS NUOSTATAI

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   2022-03-03 įsakymu Nr. A-381

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   • pirmininko pavaduotoja – Toma Vilutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vedėja.

   Nariai:

   • Danutė Akaveckienė, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė;
   • Lina Janauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
   • Gintarė Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
   • Dovilė Marcinkienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė;
   • Ekaterina Prakapenė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja;
   • Audronius Ribikauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnas;
   • Eglė Šimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Medelyno seniūnė;
   • Sandra Valčiukienė, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktoriaus pavaduotoja;
   • Dalia Vietienė,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė).    Komisijos veiklos nuostatai

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės direktoriaus 2021-08-05 įsakymu  nr. A-1294

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
   • sekretorius-narys – Rimantas Musejukas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
   • nariai:
    Alfonsas Krištopaitis, Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriaus narys;
    Audronius Ribikauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Rėkyvos seniūnijos seniūnas;
    Eglė Šimkevičienė, Savivaldybės administracijos Medelyno seniūnijos seniūnė;
    Eglė Virbukienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
    Evaldas Danilovas, Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriaus narys;
    Inga Medžidovienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo ir tarptautinių ryšių skyriaus vadovė;
    Linas Gadliauskas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas;
    Lilija Vaičeliūnienė, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
    Paulius Stočkus, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus patarėjas;
    Pranas Balckus, Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriaus narys;
    Vaiva Gaubienė, Savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

    

   Komisijos veiklos nuostatai

   Komisijos sudėtis:

   • Aukcionų vedėjas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   • Aukciono vedėjo pavaduotoja – Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
   • Nariai:
    Feliksas Lapukas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistas;
    Rita Virbukienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyresn. specialistė;
   • Protokoluotoja – Angelė Poplevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė.

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkė – Ija Jencienė, Turto valdymo skyriaus vedėja;
   • pirmininko pavaduotoja – Aušra Gailiūnienė, Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja;
   • sekretorė – Živilė Jagutienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
   • nariai:
    Agnė Laurinavičienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
    Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
    Sonata Žiupsnienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkas – Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   • pirmininko pavaduotoja – Ramutė Pilypienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
   • sekretorė – Vaidotė Vitkauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;
   • nariai:
    Lina Augytė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);
    Asta Jaseliūnienė, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro direktorė;
    Gintarė Lukaitė-Cekavičė, LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos atstovė;
    Ona Juozaitienė, VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ atstovė;
    Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
    Erna Šimkutė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.

   Komisijos nuostatai

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
   2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-333,

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkė –  biudžetinės įstaigos Respublikinio priklausomybės ligų centro Šiaulių filialo direktorė;
   • pirmininko pavaduotoja –  biudžetinės įstaigos Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos biuro Prevencijos poskyrio vyriausioji specialistė;
   • nariai:
    Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikinojo apgyvendinimo tarnybos socialinio darbo organizatorė;
    biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
    biudžetinės įstaigos Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyriausioji tyrėja;
    Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
    biudžetinės įstaigos Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyresnioji tyrėja;
    Šiaulių menų mokyklos Atvirojo jaunimo centro neformaliojo ugdymo metodininkė;
    Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
    Jaunimo reikalų tarybos narys;
    nevyriausybinės organizacijos klubo „Tarp savų“ prezidentas;
    viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Psichikos sveikatos centro vedėja;
    Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė;
    Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
    Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė.

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   2021 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A-473

   •  Komisijos sudėtis:pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   • pirmininko pavaduotojas – Robertas Radavičius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos viršininkas;
   • komisijos sekretorė- Jūratė Sodienė, Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė;
   • nariai:
    Simona Potelienė, Šiaulių miesto Mero pavaduotoja;
    Zakiras Medžidovas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Antanas Sireika, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Daiva Mačernė, Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus patarėja;
    Povilas Balčiūnas, kviestasis asmuo;
    Tomas Petreikis, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ direktorius;
    Gintautas Trinkūnas, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ Statybos, eksploatacijos ireismo valdymo skyriaus vyresnysis dispečeris;
    Gintautas Mikučiauskas, UAB „Busturas“ eismo, civilinės ir darbų saugos specialistas;
    Juozas Varapnickas, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas;
    Jūratė Glodenytė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio specialistė;
    Rima Gumuliauskienė, UAB „Šiaulių komprojektas“ inžinierė;
    Gražvidas Butkus, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas;
    Teisutis Beržinskas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio viršininkas.

    

   Komisijos nuostatai

    

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   • narė–sekretorė – Toma Vilutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
   • nariai:
    Dalia Vietienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
    Dovilė Motkevičiūtė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė;
    Henrieta Garbenienė, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
    Robertas Klimas, BĮ Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos vedėjas;
    Inga Andruškevičiūtė, BĮ Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja.

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A-1995

   Komisijos sudėtis:

   • pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

   • pirmininko pavaduotojas – Justinas Švėgžda, mero patarėjas (Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narys);

   • sekretorė – Dalia Vietienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);

   • nariai:
                          Ieva Grušaitė, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro projektų administravimo specialistė (Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narė);
                          Toma Vilutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
                          Jurgita Vorevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
   2021-11-10 įsakymu Nr. A-1808

   • Komisijos pirmininkas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
   • Komisijos pirmininko pavaduotoja – Aistė Petkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja;
   • Komisijos sekretorė (be Komisijos nario teisių) Leta Rinkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.
   • Nariai:
    Mantas Antanavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros,urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas;
    Mindaugas Bezaras, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vyr.specialistas;
    Sigita Kamarauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė;
    Toma Kvietkauskaitė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė;
    Daiva Zeninienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė.