Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Darbo grupės

Projektų idėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupė

Darbo grupės sudėtis:

  • darbo grupės pirmininkas – Artūras Visockas, Savivaldybės meras;
  • pirmininko pavaduotojas – Antanas Bartulis, Savivaldybės administracijos direktorius;
  • sekretorės - 
   • Ligita Balsienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė (mokesčių tarifų nustatymo klausimais);
   • Brigita Mareckienė – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė (mokesčių lengvatų nustatymo klausimais);
   • nariai:
    • Evaldas Danilovas, Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriaus tarybos pirmininkas;
    • Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
    • Vaida Kalasevičienė, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
    • Aistė Petkuvienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja;
    • Violeta Rudminienė, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė;
    • Arūnas Rupšys, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas, UAB „Ruvera“ direktorius;
    • Kristina Petrauskienė, Savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė.
   • Nario teisėmis darbo grupėje dalyvaujantys Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariai:
    • Diana Cibulskienė;
    • Rima Juškienė.

   Sudaryta
   Šiaulių miesto savivaldybės mero
   2023 m. birželio 28 d. potvarkiu Nr. M-517

   Grupės sudėtis:

    

   • pirmininkė – Austėja Urmonė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
   • sekretorė - narė – Eglė Virbukienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
   • nariai:
    • Indrė Rinkevičė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
    • Gintarė Juškienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
    • Kristina Strupienė, l. e. pareigas Savivaldybės gydytoja (vedėja);
    • Kęstutis Juočeris, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
    • Janina Noraitienė, Savivaldybės administracijos Personalo skyriaus patarėja;
    • Mindaugas Bezaras, Savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;
    • Linas Grikšas, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
    • Dainora Vasiliauskienė, Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;
    • Janina Šeputienė, Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė;
    • Andrius Kvedaras, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas;
    • Ilona Ringytė – Gedvilė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;
    • Aivaras Navickas, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas;
    • Virginijus Jakubonis, UAB ,,Šiaulių vandenys“ Technikos direktoriaus pavaduotojas;
    • Aistė Žalevičienė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Šiaulių regioninio skyriaus vadovė.

    

   Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupės veiklos nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 22 d. potvarkiu Nr. M-481 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupės veiklos nuostatų tvirtinimo“

   Darbo grupės sudėtis:

   • pirmininkas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
   • nariai:
    Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;
    Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir finansų skyriaus vedėja;
    Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja;
    Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja.