Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Naujas leidinys – „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2022 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. N-1 (190) patvirtino leidinį „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ (parengė Rasuolė Vladarskienė, Palmira Zemlevičiūtė; PDF) kaip rašybos normų rinkinį. Kalbos komisijos 2022 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. N-4 (193) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2022 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. N-1 (190) „Dėl lietuvių kalbos rašybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ priimta keletas pakeitimų.

Leidinį „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ su VLKK priimtais pakeitimais išleido Lietuvių kalbos institutas.

Pagrindinės lietuvių kalbos rašybos taisyklės buvo patvirtintos jau senokai, didžioji jų dalis – praėjusiame amžiuje, kai tekstams rašyti dar nebuvo plačiai naudojamos informacinės technologijos. Informacinėje visuomenėje atsirado naujų rašybos problemų, kurios tuo metu galiojusiose rašybos taisyklėse nebuvo reglamentuotos, todėl tas taisykles buvo būtina tikslinti.

Patvirtintose atnaujintose rašybos taisyklėse pateikiamos galiojančių taisyklių nuostatos, jos iš esmės nekeičiamos (išskyrus vieną kitą išimtį), o tikslinamos arba papildomos tais atvejais, kurie dar nebuvo reglamentuoti.

Daugiau taisyklių pakeitimų, susijusių su sutartiniu didžiųjų ar mažųjų raidžių rašymu, tikslinamas pavadinimų rašymo reglamentavimas.

Daugiausia naujovių yra grafinių ženklų rašymo skyriuje, nes iki šiol galiojusiose taisyklėse buvo daugiau reglamentuotas tik brūkšnelio rašymas, apie kitus ženklus menkai terašyta. Atnaujintose taisyklėse grafinams ženklams skirtas atskiras skyrius: aptarti brūkšnelio, apimties brūkšnio, pasvirojo brūkšnio, skliaustų, kabučių (kaip rašybos ženklo) rašymo ypatumai; taip pat išsamiau apibrėžiami ir įvairūs skaitmenų rašymo atvejai.

Atnaujintos taisyklės yra kur kas išsamesnės nei iki šiol galiojusios pirmiausia dėl to, kad šalia daugelio taisyklių pateikiama komentarų ir patarimų, kaip tą taisyklę taikyti, mėginama nuspėti, kokių gali kilti klausimų, ir į juos atsakyti.

Parengta pagal doc. dr. Rasuolės Vladarskienės komentarą

Kultūros skyriaus kalbos tvarkytoja (vyr. specialistė) Aušrinė Rinkevičienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas