Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyrius minėjo savo veiklos 35-metį

Lietuvių kalbos draugijos (LKD) Šiaulių skyriaus nariai sausio 23-iosios vakarą rinkosi Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje paminėti 35 metų veiklos sukaktį.

Renginio dalyvius pasveikino talentingas pianistas iš Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos Povilas Ušinskis, kuris atliko M. K. Čiurlionio ir B. Dvariono kūrinius (jo fortepijono mokytoja, mokytoja ekspertė Raimonda Sližienė).

Ilgametis Šiaulių skyriaus valdybos pirmininkas, kalbininkas  Algirdas Malakauskas, einantis šias pareigas nuo 1999 metų, pasidžiaugė šio skyriaus nariais, tarp kurių yra ne tik lituanistų, bet ir daug kitų specialybių žmonių, neabejingų lietuvių kalbai. Prisiminti šviesaus atminimo LKD nariai, pastarąjį dešimtmetį palikę šį pasaulį: lituanistas, teisininkas Vaclovas Birbilas, gydytojas neurochirurgas Albertas Griganavičius, teisininkas Algimantas Puklevičius, kalbininkai docentai Česys Grenda ir Regina Petkevičienė.

Algirdas Malakauskas išvardijo net 10 priežasčių, dėl ko šis skyrius yra išskirtinis, paminėjo svarbiausias Šiaulių skyriaus veiklos kryptis. Jis kalbėjo apie Šiaulių universiteto (dabar Vilniaus universiteto Šiaulių akademija) geranorišką pagalbą, apie ilgus metus besitęsiantį gražų bendradarbiavimą su Šiaulių miesto savivaldybe, kartu su Savivaldybės kalbos tvarkytoja, LKD Šiaulių skyriaus pirmininko pavaduotoja Aušrine Rinkevičiene nuveiktus bendrus darbus, miesto visuomenei suorganizuotus populiarius renginius: kalbos viktorinas, konkursus, forumus ir kt.

Skyriaus pirmininkas pristatė skyriaus 35-mečio proga parengtą ir Šiaulių spaustuvės išleistą leidinuką „Lietuvių kalbos draugijos (LKD) Šiaulių skyrius (1989–2024): žmonės ir jų veikla“.

Renginio metu apie skyriaus įkūrimą 1989 m., Atkuriamąjį LKD suvažiavimą Vilniuje ir LKD suvažiavimą, surengtą 2008 m. Šiauliuose, prisiminimais dalijosi doc. Juozas Pabrėža, pirmasis LKD Šiaulių skyriaus pirmininkas.

Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto narys dr. Stasys Tumėnas – ilgametis LKD Šiaulių skyriaus narys ir rėmėjas – kalbėjo tema „Tarp politikos ir gramatikos: kai politikai bando perimti kalbininkų funkcijas“. Jis akcentavo, kad politikai siekia uzurpuoti lietuvių kalbos gramatiką, ignoruodami kalbininkus. Šios kadencijos Seimo liberalusis sparnas rengia vis naujas atakas prieš mums brangią lietuvių kalbą, todėl kvietė LKD narius neprarasti budrumo, teigė, kad negalima atsiriboti nuo procesų, vykstančių Seime, nes kai įstatymai ar jų pataisos priimami, juos nelengva atšaukti ir tai gerokai užtrunka.

Algirdas Malakauskas pasidžiaugė, kad Šiaulių skyriaus veikla iki šiol buvo gerai vertinama, ir ne tik LKD valdybos. Net trims Šiaulių skyriaus nariams – Kazimierui Župerkai, Janinai Barauskaitei, Algirdui Malakauskui – buvo suteiktas  LKD garbės nario vardas, kiti buvo pagerbti premijomis, medaliais, Seimo padėkomis ir kitais apdovanojimais. Ir šiame renginyje neapsieita be dovanų: LKD valdybos padėkos ir vertingos knygos įteiktos Algirdui Malakauskui, Aušrinei Rinkevičienei, Reginai Kvašytei ir Gegužių progimnazijos LKD grupei, vadovaujamai Silvijos Baranauskienės.

Gerą nuotaiką ir jaukią renginio aplinką padėjo kurti renginio vedėja profesorė Genovaitė Kačiuškienė, ilgametė Šiaulių skyriaus narė, dvi kadencijas (2017–2023 m.) ypač sėkmingai vadovavusi Lietuvių kalbos draugijai, nuo 2023 m. išrinkta LKD tarybos pirmininke.

Renginio dalyviai vaišinosi VU Šiaulių akademijos Botanikos sodo dovanota žolelių arbata, specialiai šiai progai iškeptu tortu, dalijosi maloniais prisiminimais ir naujais kūrybiniais sumanymais.       

Apie LKD Šiaulių skyriaus narius ir jų nuveiktus darbus plačiau rašoma leidinyje „Mokslo Lietuva“.


Zenono Ripinskio nuotraukos

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis