Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

2023 metai buvo įspūdingi dėl atliktų projektų ir darbų apimčių

Praėję 2023-ieji Šiaulių miestui buvo vieni sėkmingiausių kuriant naujus objektus ar rekonstruojant jau naudojamą infrastruktūrą. Šiaulių miesto savivaldybės administracija pernai rangos darbus vykdė 88 objektuose, atliktų darbų vertė juose viršijo 10 tūkst. eurų.    

Pristatydamas praėjusių metų rezultatus, spaudos konferencijoje Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis informavo, kad 2023 metus galima vadinti rekordiniais pagal į infrastruktūros objektus investuotas lėšas. Iš viso pernai investicinių projektų atlikta už 42,749 mln. eurų. Tai ko ne du kartus daugiau nei 2022 metais, kai atliktų darbų vertė siekė 24,74 mln. eurų. Gerokai viršyti ir sėkmingais laikyti 2021 m., kai pavyko įgyvendinti investicinių projektų už 36,66 mln. eurų sumą.

 

„Per metus į miestą investuota 42 mln. eurų, tai jau solidi suma, ir pokyčius galima matyti įvairiose gyvenimo srityse, atsinaujino gatvės, sankryžos, takai, viešosios erdvės, švietimo, sporto, kultūros, socialinės įtaigos, aikštynai ir kiti objektai“, – komentavo A. Bartulis.

 

Daugiausiai investicijų teko susisiekimui, toliau eina viešosios paskirties statiniai, viešosios erdvės ir smulkesnė infrastruktūra:

  1. Susisiekimas – apie 24,2 mln. eurų.
  2. Pastatai – apie 13,59 mln. eurų. Iš jų apie 6,38 mln. eurų panaudota energetiniam efektyvumui didinti.
  3. Viešosios erdvės – apie 3,22 mln. eurų.
  4. Kita infrastruktūra (pvz., sporto aikštynai, teritorijų tvarkymas) – apie 1,72 mln. eurų.

 

Pasak Savivaldybės administracijos vadovo, labai svarbu, kad investiciniai projektai įgyvendinami ne vien miesto biudžeto lėšomis. Atvirkščiai, iš 42,749 mln. eurų, savivaldybė investavo tik mažesnę pusę reikalingos sumos – 18,8 mln. eurų. Didžioji dalis gauta iš ES fondų – 4,3 mln. eurų ir Valstybės biudžeto – 19,7 mln. eurų.

 

„Dalis valstybės lėšų buvo gauta jau iš anksto suplanuotiems projektams, bet vėliau per metus dėl Šiaulių mero Artūro Visocko pastangų buvo gauti papildomi milijonai. Itin svarbius objektus mes buvome pasiryžę finansuoti savomis lėšomis, tačiau pavyko įrodyti, kad valstybei svarbūs projektai turi būti finansuojami valstybės pinigais“, – sakė Savivaldybės administracijos vadovas.

 

Penkios didžiausios 2023 metų investicijos

Eil. Nr.

Objektas

Aprašymas

Lėšos

1.

Geležinkelio krovos aikštelių ir privažiuojamųjų kelių įrengimas

Įrengta infrastruktūra, tiesiogiai susijusi su investicinių sąlygų Šiaulių pramoniniame parke ir Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje gerinimu. Sukurta viešoji krovos infrastruktūra, skirta efektyviau organizuoti logistikos procesus.

2023 m. atliktų darbų vertė – 9,98 mln. eurų.

Bendra objekto vertė – 10,6 mln. eurų.

2.

Susisiekimo komunikacijų (geležinkelio kelių) įrengimas

Įrengta geležinkelio infrastruktūra, skirta efektyvesniam ir lankstesniam logistikos procesų organizavimui.  Sukurta infrastruktūra turės galimybę naudotis ne tik Šiaulių pramonės parke ir Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje jau įsikūrusios įmonės, bet ir įmonės, vykdančios veiklą kitose Šiaulių miesto teritorijose. Įrengta infrastruktūra didins Šiaulių miesto patrauklumą pritraukiant inaujas investicijas ir kuriant naujas darbo vietas.

2023 m. atliktų darbų vertė – 4,1 mln. eurų. Bendra objekto vertė – 5,08 mln. eurų.

3.

Serbentų – Pramonės gatvių sankryžos ir Serbentų gatvės nuo Pramonės gatvės iki Serbentų gatvės tęsinio Šiauliuose, kapitalinis remontas/rekonstravimas

Pramonės g. ir Serbentų g. yra vienos intensyviausių mieste. Jų sankryžoje eismo intensyvumas buvo labai didelis, tačiau numatoma, kad jis dar išaugs galutinai užbaigus naująją Aukštabalio g. ir Serbentų g. jungtį (Šiaulių m. aplinkkelio dalis).

Objektas yra svarbus susisiekimui su valstybiniais keliais. Pažymėtina, kad objekto atnaujinimo poreikis buvo derintas ir su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

Objekto vertė – 2,28 mln. eurų.

Visi darbai atlikti 2023 m.

4.

Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ (Vilniaus g. 303, Šiauliai) rekonstravimas

Įgyvendinant projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-0005 Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomame pastate, adresu Vilniaus g. 303, Šiauliai, buvo įkurti specializuotos slaugos-globos namai, dienos užimtumo centras ir socialinės dirbtuvės. Rekonstruotame pastate bus apgyvendinti ir paslaugos bus teikiamos vaikams su proto ir (ar) psichikos negalia.

Dienos užimtumo centre bus vykdomi darbinio dienos užimtumo, socialinės įtraukties, kasdienių įgūdžių lavinimo ir palaikymo, meninės saviraiškos (keramikos ir (ar) kt.) užsiėmimai, kitos asmens savarankiškumą lavinančios ar palaikančios veiklos, individualios specialistų konsultacijos. Socialinių dirbtuvių veiklos bus  nukreiptos į aplinkos tvarkymo/valymo paslaugų teikimą.

Socialinių dirbtuvių dalyviai, kartu su socialinio darbuotojo priežiūra, atliks aplinkos tvarkymo/valymo darbus (pvz. kapų priežiūra, smulkūs dažymo darbai, žolės pjovimas, malkų nešimas ir pan.).

2023 m. atliktų darbų vertė 1,68 mln. eurų. Bendra objekto vertė – 1,80 mln. eurų.

5.

Aukštabalio gatvės nuo Tilžės g. iki Išradėjų g. I etapo darbai

Šiaulių miesto Transporto organizavimo specialiajame plane buvo numatytas Aukštabalio gatvės pratęsimas sujungiant Tilžės ir Išradėjų/Baltų gatves. Ši atkarpa numatyta kaip vidinio Šiaulių miesto aplinkkelio dalis. 2023 m. buvo pradėtas esamos Aukštabalio gatvės dalies modernizavimas ir tęsinio iki Aukštabalio-Baltų-Išradėjų gatvių sankryžos tiesimas.

2023 m. atliktų darbų vertė – 1,48 mln. eurų.

„Investicinių projektų įgyvendinimo prasme, metai buvo vieni sėkmingesnių, nors ekonominė situacija ėmė stabilizuotis tik antrame pusmetyje – buvo suvaldyta infliacija, nusistovėjo kainų lygis. Noriu padėkoti bendrovėms, kurios kokybiškai atliko rangos darbus Šiaulių objektuose ir juos užbaigė sutartu laiku. Tai leido miestui ir šiauliečiams laiku gauti svarbią įvairių sričių infrastuktūrą“, – reziumavo A. Bartulis.

 

2023 metais vykdyti didesnės apimties (virš 10 tūkst. eurų vertės) projektai:

Eil. Nr.

Objektas

Atlikta darbų 2023 m. tūkst. Eur

Vykdymo statusas

1

Geležinkelio krovos aikštelių ir privažiuojamųjų kelių įrengimas

9 986,6

Baigtas 2023

2

Susisiekimo komunikacijų (geležinkelio kelių) įrengimas

4 104,8

Tęsiamas 2024*

3

Serbentų – Pramonės gatvių sankryžos ir Serbentų gatvės nuo Pramonės gatvės iki Serbentų gatvės tęsinio Šiauliuose, kapitalinis remontas/rekonstravimas

2 288,4

Baigtas 2023

4

Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ Vilniaus g. 303, Šiauliai, rekonstravimas

1 684,7

Baigtas 2023

5

Aukštabalio gatvės nuo Tilžės g. iki Išradėjų g. I etapo darbai

1 482,5

Baigtas 2023

6

Aerouosto ir Lakūnų g. rekonstrukcija

1 398,8

Tęsiamas 2024

7

Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ (Tilžės g. 140), pastato rekonstravimo II etapo darbai

1 171,9

Tęsiamas 2024*

8

Šiaulių Sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297, Šiauliai) mokyklos pastato energinio efektyvumo didinimas

1 126,4

Baigtas 2023

9

Aukštabalio gatvės nuo Tilžės g. iki Išradėjų g. II etapo darbai

1 074,3

Tęsiamas 2024

10

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliuose, energetinio efektyvumo didinimas

980,6

Baigtas 2023

11

Šiaulių Saulėtekio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas

964,6

Baigtas 2023

12

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ (Dainų g. 11, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas

906,3

Baigtas 2023

13

L. d. „Trys nykštukai“ atnaujinimas

877,2

Baigtas 2023

14

Didždvario parkas

869,2

Baigtas 2023

15

Šiaulių Menų mokyklos pastato (Krymo g. 32-1, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimas

811,7

Baigtas 2023

16

Suaugusių grupinio gyvenimo namų Šeduvos g. 30, Šiauliuose statyba

737,5

Baigtas 2023

17

Vaikų grupinio gyvenimo namų Gegužių g. 6, Šiauliuose, statyba

697,5

Baigtas 2023

18

Vaikų grupinio gyvenimo namų Ramunių g. 19, Šiauliuose, statyba

679,1

Baigtas 2023

19

Buvusių naftos bazių su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m., Aviacijos g. (4463, 4464) ir buvusios karinės teritorijos Šiaulių m., Aviacijos g. (11555, 11556, 11557) sutvarkymas

650,4

Baigtas 2023

20

Suaugusių grupinio gyvenimo namų Energetikų g. 13, Šiauliuose statyba

621,4

Baigtas 2023

21

Rasos progimnazijos stadiono atnaujinimas

588,6

Baigtas 2023

22

Rėkyvos progimnazija

569,1

Baigtas 2023

23

Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų pastato, esančio Energetikų g. 7, Šiauliuose, energetinio efektyvumo didinimas

546,8

Tęsiamas 2024

24

Daušiškių kapinių statyba ir infrastruktūros įrengimas

454,7

Baigtas 2023

25

Šiaulių Centro pradinės mokyklos,  A. Mickevičiaus g. 9, energetinio efektyvumo didinimas

449,2

Baigtas 2023

26

Skroblų g. asfaltavimas

445,0

Baigtas 2023

27

Tauro g. tęsinio statyba

440,8

Tęsiamas 2024*

28

Šiaulių socialinių paslaugų centro pastato, esančio Stoties g. 9C, Šiauliuose, energetinio efektyvumo didinimas

404,3

Tęsiamas 2024

29

Aukcioniniams sklypams - Rėkyvos kvartale gatvė (275 metrai), projektavimas ir ranga

368,5

Baigtas 2023

30

Dokumentų saugyklos įrengimas patalpose Nr. 14 ir Nr. 15, Tilžės g. 198, Šiauliuose

365,3

Baigtas 2023

31

Dainavos tako asfaltavimas

308,7

Baigtas 2023

32

VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Aido g. 18, Šiauliuose, energetinio efektyvumo didinimas

280,8

Tęsiamas 2024

33

Aukcioniniams sklypams - Įvažiavimas link Purienų 37 (185 m), projektavimas ir ranga

276,7

Baigtas 2023

34

Pietinio bulvaras (Dainų takas)

273,8

Baigtas 2023

35

Statybininkų g. pėsčiųjų ir dviračių takų atnaujinimas atkarpoje nuo Tilžės g. iki Signatarų alėjos

231,4

Baigtas 2023

36

Varpo g ir Gluosnių gatvių remontas

186,7

Baigtas 2023

37

Architektų g. pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimo įrengimas

175,1

Baigtas 2023

38

Karklų g. asfaltavimas

156,3

Baigtas 2023

39

Šiaulių reabilitacijos centro rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbai

148,7

Baigtas 2023

40

Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos aikštyno rekonstrukcija

139,2

Tęsiamas 2024

41

V. Grinkevičiaus g. takas (nuo Lieporių g. iki Statybininkų g.)

136,0

Baigtas 2023

42

Utenos g. kapitalinio remonto darbai

133,5

Baigtas 2023

43

Šiaulių miesto viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo, prijungimo ir garantinės priežiūros paslaugos (7 vnt. kamerų)

122,9

Baigtas 2023

44

Šiaulių miesto Nuklono gatvės rekonstravimas, II etapas

119,8

Tęsiamas 2024

45

Atviros jaunimo erdvės 24/7 įkūrimas (Šiaulių Menų mokyklos pastato (Vytauto g. 103A, Šiauliai) paprastasis remontas)

114,9

Baigtas 2023

46

Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus g. 245)

112,9

Baigtas 2023

47

3 garažų teritorijos valymas

107,1

Tęsiamas 2024

48

Medelyno progimnazijos „Kiss&Ride“ aikštelė (2022 m. bendruomenės mažasis projektas)

98,7

Baigtas 2023

49

Tilžės gatvės autobusų sustojimo perkėlimas ties Tilžės g. 57A

94,5

Tęsiamas 2024*

50

Gegužių progimnazijos pėsčiųjų takų atnaujinimas

88,7

Baigtas 2023

51

Pasvalio g. kapitalinio remonto darbai

84,0

Tęsiamas 2024

52

Stacionaraus leistino greičio pažeidimų fiksavimo įrenginio ir pakaitinių vietų projektavimo, įrengimo darbai (1 įrengtas greičio matuoklis, papildomai 3 pakaitinės vietos)

82,3

Baigtas 2023

53

Šiaulių centro poliklinikos vidaus patalpų remonto darbai

81,5

Tęsiamas 2024*

54

Administracijos pastato įėjimo remontas

75,1

Tęsiamas 2024

55

A. Mickevičiaus g. takas (nuo Vytauto g. iki Vilniaus g. (dešinė pusė))

74,5

Baigtas 2023

56

Specializuotas riedučių, paspirtukų, riedlenčių ir BMX dviračių parko įrengimas (didysis bendruomenių projektas 2022 m.)

71,5

Tęsiamas 2024

57

Švendrių g. kapitalinio remonto darbai

70,0

Baigtas 2023

58

Futbolo aikštės dirbtinės dangos keitimas, Kviečių g. 7 A

69,3

Baigtas 2023

59

Dirbtinės futbolo aikštės Kviečių g. 7 A apšvietimo modernizavimas

68,5

Tęsiamas 2024

60

Dainų parko viešojo tualeto įrengimas

67,2

Baigtas 2023

61

Pravažiavimo (gatvės) įrengimas, sujungiant Žaliūkių k. su Architektų g

64,3

Baigtas 2023

62

Šaltalankių g. kapitalinis remontas (akligatviai)

55,3

Baigtas 2023

63

Aukštabalio gatvės nuo Tilžės g. iki Išradėjų g. III etapo darbai

54,9

Tęsiamas 2024

64

Rėkyvos parko tako bei reljefo prie ežero sutvarkymas (2023 m. bendruomenės mažasis projektas)

53,9

Baigtas 2023

65

Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro naujajame korpuse

52,4

Tęsiamas 2024

66

Šaltalankių g, kapitalinio remonto darbai (Karklų g. - Lazdynų g., 1A-2A)

52,2

Baigtas 2023

67

Sevastopolio g. nuo Lieporių g. iki Lieporių turgelio šaligatvio atnaujinimas ir pritaikymas SPTŽ

51,8

Baigtas 2023

68

Dainavos g. asfaltavimas

49,9

Baigtas 2023

69

Zoknių progimnazijos, Radviliškio g. 82B, bėgimo tako dangos įrengimo darbai, krepšinio aikštelės dangos atnaujinimo darbai, tinklinio aikštelės asfalto dangos pakeitimo į smėlio dangą darbai

42,9

Baigtas 2023

70

Takas nuo Dainų gatvės iki Dainų muzikos mokyklos

39,3

Baigtas 2023

71

Pravažiavimo su šaligatviu tarp Gegužių progimnazijos ir S. Dariaus ir S. Girėno g. 18 iki S. Dariaus ir S. Girėno gatvės dangų atnaujinimas

36,8

Baigtas 2023

72

Vytauto g. takas (nuo Ežero g. iki Vytauto g. 67 (kairė pusė))

36,7

Tęsiamas 2024

73

Dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ stogo remonto darbai

35,3

Baigtas 2023

74

Centrinio miesto stadiono laistymo sistemos įrengimas

35,0

Tęsiamas 2024*

75

Didždvario gimnazijos pastato remontas

31,3

Tęsiamas 2024

76

Juliaus Janonio gimnazijos stogo remonto darbai

30,3

Baigtas 2023

77

Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro laiptų atnaujinimas

27,9

Baigtas 2023

78

Lieporių gimnazijos, V. Grinkevičiaus g. 22, bėgimo tako atnaujinimo darbai

24,4

Baigtas 2023

79

Senųjų kapinių tvora

23,9

Baigtas 2023

80

Stasio Šalkauskio gimnazijos, S. Šalkauskio g. 3, bėgimo tako dangos įrengimo darbai

21,4

Baigtas 2023

81

S. Lukauskio g.

20,0

Baigtas 2023

82

Šiaulių universiteto gimnazijos, Dainų g. 33, krepšinio aikštelės dangos atnaujinimo darbai, tinklinio aikštelės asfalto dangos pakeitimo į smėlio dangą darbai

20,0

Baigtas 2023

83

Ragainės g. šaligatvio nuo geležinkelio iki UAB Salda įrengimas

18,9

Baigtas 2023

84

Kviečių g. 7 A sklypo sutvarkymo darbai (drenažas, gerovė, aplinka)

18,1

Baigtas 2023

85

Tako tarp Trakų g. ir Aušros tak. (už Trakų g. 32 ir 34) atnaujinimas

18,0

Baigtas 2023

86

Pėsčiųjų perėjų įrengimas  K. Korsako ir Vilniaus gatvėse

14,0

Baigtas 2023

87

Negyvenamojo garažų paskirties pastato P. Višinskio g. 16 griovimo darbai

12,0

Baigtas 2023

88

Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos, Žaliūkių g. 76, krepšinio aikštelės dangos atnaujinimo darbai

11,6

Baigtas 2023

 iš viso

42 749,0

* - esamas įvykdymo procentas daugiau kaip 90 proc.

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis