Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kaip tapti valstybės tarnautoju

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos karjeros valstybės tarnautojų konkursus (toliau – konkursai) centralizuotai vykdo Viešojo valdymo agentūra prie Vidaus reikalų ministerijos. Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų atranką decentralizuotai organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracija (daugiau apie tai rasite ČIA).
Pagal naująją – centralizuotą – valstybės tarnautojų atrankos sistemą atskiras išankstinis bendrųjų gebėjimų patikrinimas nebus atliekamas. Bendrieji gebėjimai ir kompetencijos tikrinami vertinimo atrankos komisijoje metu.
Pasikeitė pretendentų į įstaigų vadovų pareigas atranka. Tik jiems taikomas vadovavimo gebėjimų patikrinimo kompleksinis vertinimas.

Kandidatavimas į valstybės tarnybą vyksta elektroninėje erdvėje. Tam reikia:

1. Susikurti vartotojo paskyrą.
2. Pateikti prašymą.
3. Pasitikrinti užsienio kalbos mokėjimą, jei į pretenduojamas pareigas yra nustatytas toks reikalavimas.
4. Dalyvauti konkurse.

Detalią informaciją kaip vyksta centralizuota valstybės tarnautojų atranka galima rasti Viešojo valdymo agentūros prie Vidaus reikalų ministerijos puslapyje www.vva.gov.lt skyriuose: „Konkursų organizavimas“ ir Valstybės tarnautojų atranka - „Atmintinė asmenims pretenduojantiems į valstybės tarnautojo pareigas centralizuotai vykdomuose  konkursuose ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankose“.

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro:

 1. pareiginė alga (nustatoma pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede valstybės tarnautojo pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą arba  iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo) (Šiaulių miesto savivaldybės administracija priklauso II  įstaigų grupei) >>>;
 2. priedai (už stažą valstybės tarnyboje – vienas procentas pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų);
 3. priemokos (už pavadavimą, kai raštu pavedama atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas ir už papildomų užduočių atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai vykdomos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos). Priemoka negali būti mažesnė kaip 10 procentų ir didesnė kaip 40 procentų pareiginės algos.