Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tarybos

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-388

 

Tarybos sudėtis:

 • Gediminas Beržinis-Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

 • Rimundas Domarkas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

 • Mykolas Dromantas, VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegijos direktorius;

 • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

 • Aurelija Jankienė, asociacijos „Minties bitės“ prezidentė;

 • Asta Jaseliūnienė, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro direktorė;

 • Juozas Pabrėža, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

 • Rolanda Petronienė, asociacijos Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė;

 • Vida Pociuvienė, asociacijos Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos prezidentė;

 • Eglė Šimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Medelyno seniūnė;

 • Irena Vasinauskaitė, asociacijos Šiaulių miesto Sąjūdžio pirmeivių klubo pirmininkė;

 • Jurgita Vorevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė).

Šiaulių miesto savivaldybės  nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 18 d. Nr. T-272

 Tarybos sudėtis:

 • Šiaulių miesto savivaldybės atstovai:
  • Šiaulių miesto savivaldybės meras;
  • Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas;
  • Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas;
  • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktorius;
 • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai: 
  • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas;
  • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas;
  • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
 • Šiaulių pramonininkų asociacijos atstovai:
  • Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas;
  • Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;
  • Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;
 • Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Šiaulių skyriaus atstovas – Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Šiaulių skyriaus narys.

 

 

Šiaulių miesto verslo tarybos nuostatai

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2019 m. gruodžio 12  d. sprendimu Nr. T-465

Tarybos sudėtis:

 • Svajūnas Ambrazas, sporto klubo „S-Sportas“ narys;
 • Jurgis Čepulis, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys;
 • Gintaras Jasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Sporto skyriaus vedėjas;
 • Deimantas Jusys, Šiaulių miesto neįgaliųjų sporto klubo ,,Šiaulietis“ prezidentas;
 • Irmantas Kukulskis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Asta Lesauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė;
 • Arūnas Rupšys, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;
 • Aivaras Strockis, Šiaulių sporto centro „Dubysa“ direktorius;
 • Mindaugas Šerepka, Šiaulių teniso akademijos direktorius;
 • Irena Vidžiūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė.

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-156,
2020-12-03 T-451 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

 

 • Renata Bilbokaitė, l. e. Šiaulių universiteto studijų prorektoriaus pareigas;
 • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas;
 • Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio mokymo ir švietimo skyriaus vadovė;
 • Aušra Kazlauskienė, Šiaulių miesto tėvų aktyvo atstovė;
 • Sigita Malinauskienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus pirmininkė, Šiaulių Lieporių gimnazijos direktorė;
 • Gedas Meškūnas, Šiaulių miesto tėvų aktyvo atstovas;
 • Edita Minkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėja;
 • Laima Morkuvienė, Šiaulių miesto metodinių būrelių pirmininkų susivienijimo atstovė;
 • Sigita Saviščevienė, Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos atstovė, Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė;
 • Regina Simulikienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė;
 • Kęstutis Šaltis, Šiaulių miesto neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovų atstovas, Šiaulių moksleivių namų direktorius;
 • Viltė Aleksandravičiūtė, Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė;
 • Daiva Rozgaitė-Udrienė, Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienijimo, Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė;
 • Rimantas Urmonas, Šiaulių profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotojas;
 • Justinas Linksmutis Samuolis, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ atstovas..

 

Tarybos sudėtis:

 • Malik Agamalijev, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Virgilijus Balčius, asociacijos Dainų mikrorajono bendruomenės pirmininkas;
 • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Povilas Gečas, asociacijos Šiaulių centro bendruomenės pirmininkas;
 • Rima Gečienė, asociacijos Aido bendruomenės pirmininkė;
 • Edvardas Kuvikas, asociacijos Aukštabalio bendruomenės pirmininkas;
 • Vida Pociuvienė, asociacijos Šiaulių bendruomenės pirmininkė;
 • Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Saulius Stasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Eglė Šimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Medelyno seniūnė;
 • Asta Švedienė, asociacijos Šimšės bendruomenės pirmininkė;
 • Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnijos vyriausioji specialistė.
 
 

Bendruomeninių organizacijų tarybos darbotvarkės skelbiamos /news/category/bendruomenines-veiklos-naujienos.

Bendruomeninių organizacijų tarybos protokolai:

2019 m.
2020 m.
2021 m. 

Tarybos sudėtis:

 

 • Artūras Visockas (pirmininkas), Šiaulių miesto savivaldybės meras;

 • Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;

 • Arūnas Rupšys, Šiaulių pramoninkų asociacijos viceprezidentas;

 • Denis Michalenko, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

 • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas;

 • Giedrė Mendoza Herrera, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

 • Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

 • Justinas Linksmutis Samuolis, Šiaulių miesto jaunimo organizacijos “Apskritasis stalas” pirmininkas; 

 • Rima Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

 • Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoja

 

KULTŪROS TARYBOS SUDĖTIS

 

 • Nijolė Prascevičienė, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė;
 • Daina Kinčinaitienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;
 • Vaidotas Janulis, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto profesorius;
 • Gintautas Gascevičius, VšĮ „Rimti veidai“ direktorius;
 • Deimantė Bačiulė, Šiaulių kultūros centro direktorė;
 • Virginijus Kinčinaitis, Šiaulių dailės galerijos direktoriaus pavaduotojas;
 • Bronius Maskuliūnas, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius;
 • Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius;
 • Šarūnas Sabaliauskas, architektas;
 • Laima Kelmelienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė;
 • Bronislovas Rudys, Lietuvos dailininkų sąjungos „Šiaulių dailininkų organizacija“ pirmininkas.

 

Tarybos sudėtis:

 

 • pirmininkas – Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras;
 • pirmininko pavaduotoja – Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoja;
 • sekretorė – Rasa Macienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė;
 • nariai:
  Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  Rimundas Domarkas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas;
  Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovas;
  Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
  Vytis Lembutis, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas;
  Gintautas Lukošaitis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, frakcijos „Dirbame miestui“ atstovas;
  Denis Michalenko, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, frakcijos „Už Šiaulius“ atstovas;
  Alvydas Stulpinas, Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas;
  prof. dr. Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė;
  Raimondas Šukys, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikossocialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius.

 

 

 STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis:

 

 • Malikas Agamalijevas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Lina Augytė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistė);
 • Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Laura Bružienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Ieva Grušaitė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;
 • Justinas Linksmutis Samuolis, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys;
 • Roberta Stonkutė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;
 • Martynas Šiurkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
 • Ieva Šukytė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;
 • Justinas Švėgžda, Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;
 • Žygimantas Ruškys, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys;
 • Mindaugas Valantinas, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys.“

 

 

Jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarką nustato, nuostatus ir sudėtį tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Jaunimo reikalų tarybos tikslai yra šie:

 • nagrinėti savivaldybėje su jaunimo politika susijusius klausimus;
 • teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų rengimo;
 • stiprinti savivaldybės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su jaunimu ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis.

ŠIAULIŲ MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS  
ŠIAULIŲ MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS  

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

 • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Audronė Norkuvienė, viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja, Darbo tarybos paskirta atstovė.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

 • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Virginija Juškienė, Šiaulių centro poliklinikos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, Lietuvos gydytojų sąjungos Kelmės filialo paskirta atstovė.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

 • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Arvydas Urbonavičius, viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro informatikos specialistas, Darbo tarybos paskirtas atstovas.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

 • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Eglutė Kirklienė, viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties skubios medicinos pagalbos slaugos specialistė, Šiaulių greitosios medicinos pagalbos profesinės sąjungos paskirta atstovė.

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

 • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
 • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
 • Justinas Bubelis, viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro kineziterapeutas, Darbo tarybos paskirtas atstovas.

Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-316,
2018-02-01 Nr. T-20,
2019 m. liepos 4 d. Nr. T-277,

2020 m. gegužės 7 d. Nr. T-144 pakeitimai

 

Tarybos sudėtis:

 • nariai:
  • Šiaulių miesto savivaldybės atstovai:
   • Irina Barabanova, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
   • Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
   • Gintarė Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
   • Danguolė Martinkienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
   • Asta Lesauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė;
   • Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
   • Toma Vilutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai:
   • Henrieta Garbenienė, biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
   • Algirdas Gauronskis, viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos direktorius;
   • Krizentas Kameneckas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento mentorius;
   • Mindaugas Maželis, viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos direktorius;
   • Dalia Miniauskienė, Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas;
   • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos fakulteto Biomedicinos mokslų katedros vedėja;
   • Ingrida Stankuvienė, Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė;
  • Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovai:
   • Elona Antakauskė, Šiaulių kultūros bendruomenės narė;
   • Almyra Girdenienė, vaistinės „Valerijonas“ direktorė;
   • Elena Eidukienė, Šiaulių mokytojų pensininkų klubo „Šviesa“ pirmininkė;113
   • Elena Mockuvienė, Lietuvos gydytojų sąjungos Šiaulių skyriaus tarybos narė;
   • Nijolė Pročkienė, Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacijos „Salvia“ pirmininkė;
   • Sigita Saviščevienė, projekto „Sveikas darželis“ koordinatorė;
   • Valentina Topicha, Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo „Aukuras“ narė
   

 Šiaulių miesto bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai