Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Bendrųjų reikalų skyrius

Atnaujinta

2023-10-16

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Archyvas - Tilžės g. 198 LT-76295 Šiauliai
Bendras skyriaus el.paštas: ,

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Miglė Barzelienė
Telefono nr.
+370 41 500 523

El. paštas

migle.barzeliene@siauliai.lt

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Išanalizuoti, įvertinti ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl darbuotojų privalomų sveikatos patikrinimų skaitmenizavimo galimybių pagal Sveikatos ministerijos siūlomą pažymų formavimo e. sveikatoje modelį.

Vertinimo rodiklis: Laiku pateikti pasiūlymai ir argumentai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-04-01

2 užduotis: Techninių dokumentų Administracijoje planuojamiems rangos darbams (Administracijos įėjimas po balkonu, Civilinės metrikacijos skyriaus ir Švietimo skyriaus tualetų patalpų remontai) atlikti parengimo organizavimas, pirkimų organizavimas ir vykdymas.

Vertinimo rodiklis: Laiku ir tinkamai parengta techninė dokumentacija rangos darbų pirkimams.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-01

3 užduotis: Išanalizuoti, įvertinti ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl bendros sistemos sukūrimo (el. platformos), kurią pasinaudojant Administracijos darbuotojai turėtų galimybę el. būdu informuoti Bendrųjų reikalų skyrių (labiau ūkio dalį be poskyrių) apie įvairius gedimus, darbo priemonių poreikius, kosmetinio remonto būtinybes ir pan.

Vertinimo rodiklis: Išanalizuotos galimybės ir pateiktas platformos projektas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-10-01

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS:

 1. Administracinių paslaugų teikimas.
 2. Informacinių technologijų valdymas.
 3. Dokumentų valdymas.

 

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Arvydas Vaičiulis
Telefono nr.
+370 41 596 270

El. paštas

arvydas.vaiciulis@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė

Vardas Pavardė

Kristina Sinkevičienė
Telefono nr.
+370 41 509 571

El. paštas

kristina.sinkeviciene@siauliai.lt

PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS: Priimti, klasifikuoti, tvarkyti ir saugoti likviduotų įmonių ir organizacijų ilgai ir trumpai saugomus dokumentus, jų pagrindu rengti archyvines pažymas, dokumentų kopijas ir išrašus.

Pareigos
Vyriausioji archyvarė

Vardas Pavardė

Vida Simanavičienė
Telefono nr.
+370 41 509 574

El. paštas

vida.simanaviciene@siauliai.lt

PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS: Priimti, klasifikuoti, tvarkyti ir saugoti likviduotų įmonių ir organizacijų ilgai ir trumpai saugomus dokumentus, jų pagrindu rengti archyvines pažymas, dokumentų kopijas ir išrašus.

Pareigos
Vyriausioji archyvarė

Vardas Pavardė

Dina Rimeikienė
Telefono nr.
+370 41 509 572

El. paštas

dina.rimeikiene@siauliai.lt

PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS: Priimti, klasifikuoti, tvarkyti ir saugoti likviduotų įmonių ir organizacijų ilgai ir trumpai saugomus dokumentus, jų pagrindu rengti archyvines pažymas, dokumentų kopijas ir išrašus.

Pareigos
Vyriausioji archyvarė

Vardas Pavardė

Svetlana Šimienė
Telefono nr.
+370 41 509 570

El. paštas

svetlana.simiene@siauliai.lt

PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS: Priimti, klasifikuoti, tvarkyti ir saugoti likviduotų įmonių ir organizacijų ilgai ir trumpai saugomus dokumentus, jų pagrindu rengti archyvines pažymas, dokumentų kopijas ir išrašus.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Vytautas Noraitis
Telefono nr.
+370 41 596 233
+370 686 65 056

El. paštas

vytautas.noraitis@siauliai.lt

PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS:

 1. Savivaldybės elektros ūkio priežiūra ir remontas.
 2. Savivaldybės darbuotojų darbų saugos instruktavimo organizavimas ir vykdymas.
 3. Nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui į darbą, incidentų darbe fiksavimas ir tyrimo vykdymas.

 

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Feliksas Lapukas
Telefono nr.
+370 41 596 233
+370 686 28 795

El. paštas

feliksas.lapukas@siauliai.lt

PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS:

 1. Tarnybinių automobilių tinkamo eksploatavimo bei vairuotojų darbo organizavimas.
 2. Mažos vertės neskelbiamų pirkimų vykdymas.
 3. Ūkinis Savivaldybės aptarnavimas, pastatų ir patalpų techninė priežiūra.
 4. Priešgaisrinės saugos darbuotojų instruktavimo organizavimas ir vykdymas.
Pareigos
Specialistas

Vardas Pavardė

Eugenijus Sudeikis
Telefono nr.
-

El. paštas

eugenijus.sudeikis@siauliai.lt

PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS: smulkių santechnikos, staliaus bei kitokio smulkaus remonto darbų vykdymas.

Pareigos
Vairuotojas

Vardas Pavardė

Ričardas Bagdonavičius
Telefono nr.
+370 615 23 554

El. paštas

ricardas.bagdonavicius@siauliai.lt

PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS: Tarnybinių automobilių priežiūra bei remonto paslaugų organizavimas, bei Savivaldybės darbuotojų vežiojimas tarnybiniu automobiliu pagal poreikį.

Pareigos
Vairuotojas

Vardas Pavardė

Arūnas Banevičius
Telefono nr.
+370 658 27 973

El. paštas

arunas.banevicius@siauliai.lt

PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS: Tarnybinių automobilių priežiūra bei remonto paslaugų organizavimas, bei Savivaldybės darbuotojų vežiojimas tarnybiniu automobiliu pagal poreikį.