Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

III. Civilinės būklės įrašų registravimas

Vardo, pavardės keitimo registravimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama, kai asmuo nori pakeisti vardą ir (ar) pavardę. Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai, kuriems Lietuvoje yra sudaryti civilinės būklės aktų įrašai. Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė, turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams. Pakeitus vardą ir (ar) pavardę sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo pakeičiami asmens duomenys. Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai atvykus į skyrių adresu Varpo g. 15, Šiauliai, per Metrikacijos paslaugų elektroninę sistemą (https://www.registrucentras.lt/savitarna/) ar per atstovą.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: registruotas asmens vardo ir (ar) pavardės pakeitimas. Sudarytas civilinės būklės akto įrašo, kuriame keičiamas vardas ir (ar) pavardė pakeitimo ar papildymo įrašas. 

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
 2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas;
 4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo";
 5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo";
 6. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis;
 7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.              

Inicijavimo forma:

Prašymo pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę forma DOC  PDF
Prašymo pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę, teikiamo registruotu paštu ar per kurjerį, forma DOC  PDF
Prašymo pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę forma DOC  PDF
Prašymo pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę, teikiamo registruotu paštu ar per kurjerį, forma DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. civilinės būklės akto įrašą liudijantis dokumentas, kuriame bus keičiamas vardas ir (ar) pavardė;
 4. jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.

Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas (paslauga teikiama tik neelektroniniu būdu).
Laisvos formos motyvuotas nepilnamečio vaiko tėvų ar vieno iš jų prašymas, kuriame būtų nurodyta, kodėl pageidaujama keisti vardą.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 52829
Kaina: 12 Eur. Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Sartauskienė, tel. +370 41 596 251, +370 41 596 252,
el. paštas ,  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 40 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.registrucentras.lt/savitarna/

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 40 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.     

Raktažodžiai: vardo keitimas,  pavardės keitimas, pakeisti vardą, pavardę.