Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Gyven. vietos deklaravimas

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą
Paslaugos  apibūdinimas                 

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą asmenys įtraukiami ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui Lietuvos Respublikos piliečiams arba užsienio valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę:

1) benamiams (neturintis nuosavybės teise patalpos ar pastato ar kitos teisės naudotis tokia patalpa ar pastatu ir gyvenantis laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešose vietose);

2) asmenims, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijoje ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną,

3) asmenims, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu;

4) asmenims, kurie laikomi tardymo izoliatoriuje ir pataisos įstaigose visą buvimo šiose įstaigose laikotarpiu pagal savivaldybė, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba, kurios teritorijoje jie faktiškai gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo

5) užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena.

6) asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, kai deklaravimo įstaigai pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį.
Paslauga  elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės.
 3. Įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas.
 4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymą įtraukti į apskaitą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

      2.1. kai prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai (už nepilnametį prašymą pildo – vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių), jei abu nepilnamečio tėvai(įtėviai) yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą arba kito iš tėvų (įtėvių) nėra; arba nepilnametis įgijęs visišką civilinį veiksnumą) – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;.

      2.2. kai prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikia Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valdsybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo“ Dėl užsieniečių teisinė padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje - galiojantį Europos Sąjunos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė piličio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti asrba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją;

     2.3. kai prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikia užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje - Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;

     2.4. kai į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą traukiamas kartu gyvenantis nepilnametis ne Lietuvos Respublikos pilietis – pateikia vaiko asmens tapatybę patvirtintą dokumentą nurodytą 2.2 ir 2.3 punktuose ir vaiko gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą.

Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Gyventojų priėmimo laikas:

pirmadieniais 13-17 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 8-12 val. ir 13-14 val.
trečiadieniais 13-19 val. penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų  poskyrio vyresn. specialistės
Diana Baronienė, tel.  8 (41) 38 34 38, El. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. 8 (41) 38 34 39, El. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, El. paštas  
Seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 8 (41)  42 52 97

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, El. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. 8 (41) 39 22 60 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Paslaugos vadovas    

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 50 05 22, El. paštas

Medelyno seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 42 52 97, El. paštas 

Rėkyvos seniūnas Audronius Ribikauskas, tel. 39 22 60, El. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą deklaravimo įstaiga privalo išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.  Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:

Paslaugos  teikimo ypatumai

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą asmenys įtraukiami ne ilgesniam nei 12 mėn.  laikotarpiui Lietuvos Respublikos piliečiams arba užsienio valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę. Išnykus šioms priežastims, asmuo privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka. Asmuo įtraukiamas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą savivaldybėje, kurioje jis gyvena. 


Veiksmų sekos schema