Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

VI. Gyvenamosios vietos deklaravimas

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Paslaugos  apibūdinimas:

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nu jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jeigu jie nėra deklaravę gyvenamosios vietos įtraukiami:
1) benamiai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena;
2) asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;
3) asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta;
4) asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį, pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo;
5) užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;
6) asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, ne ilgesniam kaip 23 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, kai deklaravimo įstaigai pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

Prašymas įtraukti į nedeklaravusių asmenų apskaitą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos padalinį pagal faktinę gyvenamąją vietą.

Paslaugos gavėjai:

  • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
  2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. v-294;
  3. Įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas VĮ Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. v-12;
  4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
  5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.  

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

  1. Prašymas;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, antradieniais 8-17 val.
trečiadieniais 9-18 val. 
ketvirtadieniais 8-14 val.
penktadieniais 8-12 val.
Pietų pertrauka 12-12:45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistės: 
Diana Baronienė, tel.  +370 41 383 438, el. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. +370 41 383 439, el. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, el. paštas  
Vyr. specialistė Karolina Bertašienė , tel. +370 41  425 297, el. paštas

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, el. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. +370 41 392 260, el. paštas 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena. Jei neveikia MGVDIS – 3 darbo dienos. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu paslauga neteikiama.