Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XIV. Socialinės išmokos ir kompensacijos

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1) asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
2) asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1) asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
2) asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Mirus tikslinės kompensacijos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui, kuris pirmas kreipiasi, išmokama mirusio tikslinės kompensacijos gavėjo negauta praėjusio mėnesio tikslinė kompensacija ir tikslinė kompensacija už tą mėnesį, kurį tikslinės kompensacijos gavėjas mirė.

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, elektroniniu būdu www.spis.lt , e.paslaugos.lt  arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  (8 41) 370 443, (8 41) 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – (8 41) 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas;
 2. Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas.          

Inicijavimo forma:

Forma SP-6. Prašymas gauti tikslinę kompensaciją DOC  PDF
Prašymas išmokėti tikslinę kompensaciją gavėjo mirties atveju DOC  PDF
Forma SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybės dokumentai.
 3. Vieno iš tėvų (įtėvių), artimojo giminaičio, sutuoktinio, globėjo ar rūpintojo asmens tapatybės dokumentas;
 4. Giminystės ryšį įrodantys dokumentai;
 5. Įgalioto asmens tapatybės dokumentas ir įgaliojimas.
 6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota specialiųjų poreikių nustatymo pažyma, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
 7. Švietimo įstaigos išduota pažyma apie tai, kokį valstybės ir (ar) savivaldybės išlaikymą (maistą, nakvynę ir (ar) aprangą) asmuo gauna;
 8. Socialinės globos įstaigos išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų apmokamos asmeniui teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos;
 9. Slaugos įstaigos išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų slaugos įstaigoje slaugomam asmeniui teikiamos slaugos palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos bei patarnavimai;
 10. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. 8 41 38 64 57, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. 8 41 38 64 93, el. paštas
Jūratė Šantarienė, Tilžės g. 22, 1 kab., tel. 8 41 38 64 53, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. 8 41 38 64 56, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. 8 41 38 64 48, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. 8 41 38 64 57, el. paštas 
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. 8 41 38 64 99, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab., tel. 8 41 38 64 58, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. 8 41 38 64 59, el. paštas 
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. 8 41 38 64 91, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. 8 41 38 64 92, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. 8 41 38 64 91, el. paštas 
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab.,  tel. 8 41 38 64 56, el. paštas
Sigita Vaitiškytė, Tilžės g. 170, 9 kab., tel. 8 41 38 64 63, el. paštas
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. 8 41 38 64 94, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab., tel. 8 41 38 64 61, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. 8 41 38 64 99, el. paštas
Matildė Mikulėnienė, Tilžės g. 170, 2 kab., tel. 8 41 38 64 88, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 15 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 15 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.