Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Socialinės išmokos ir kompensacijos

Dokumentų priėmimas būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų, kai būstas šildomas gamtinėmis dujomis, elektra ar kietu kuru, kompensacijų skaičiavimui
Paslaugos  apibūdinimas                 
 1. Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš skyrimo sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;

3) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

 1. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, turintiems teisę į kompensacijas, kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos:

1) būsto šildymo išlaidos, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 20 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio;

2) geriamojo vandens, kurio kiekis ne didesnis įstatyme nustatytą normatyvą, išlaidos viršija 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų;

3) karšto vandens, kurio kiekis ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už šio įstatyme nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

 1. Siekiantys gauti kompensacijas būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.
 2. Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos.

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių arba elektroniniu būdu.

Registracija priėmimui:

Internetu http://socreg.siauliai.lt;

Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  (8 41) 386 487, 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – (8 41) 386 462.

Paslauga  elektroniniu būdu teikiama:  http://www.spis.lt/ 

Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymas - paraiška;
 2. Suaugusių šeimos narių asmens tapatybės dokumentai;
 3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas ir kopija;
 4. Darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažyma;
 5. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio);
 6. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra besimokančių vaikų (jei nėra duomenų Mokinių registre);
 7. Žemės nuosavybės liudijimas arba pažyma apie turimą (nuomojamą) žemę ir kopija;
 8. Santuokos liudijimas ir kopija;
 9. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo ir kopija;
 10. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 11. Geriamojo vandens tiekimo sutartis, kai būstas priklauso keliems savininkams;
 12. Kai būstas priklauso keliems savininkams, kito savininko sutikimas peržiūrėti registrų duomenis;
 13. Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis;
 14. Kuro deginimo prietaiso dokumentai;
 15. Asmeninė sąskaita banke;
Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.
Paslaugos  teikėjas      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyresnieji specialistai:

Tilžės g. 22, 2 aukštas, 8 kab.:
Dalia Tvarušienė, tel. (8 41) 386 457,
Rasa Poškevičienė, tel. (8 41) 386 457, 

Tilžės g. 22, 2 aukštas, 9 kab.:
Irena Kirslienė, tel. (8 41) 386 456,
Gintarė Eidukaitė, tel. (8 41) 386 456,

Tilžės g. 22, 2 aukštas, 4 kab.:
Rita Karinauskienė, tel. (8 41) 386 461,
Rasa Poškevičienė, tel. (8 41) 386 491,

Tilžės g. 22, 2 aukštas, 6 kab.:
Elena Tunikienė, tel. (8 41) 386 459,

Tilžės g. 22, 2 aukštas, 7 kab.:
Vilūnė Griciuvienė, tel. (8 41) 386 458,
Agnė Žirlienė, tel. (8 41) 386 458,

Tilžės g. 170, 1 aukštas, 3 kab.:
Zita Padribonytė, tel. (8 41) 386 489,

Tilžės g. 170, 1 aukštas, 7 kab.:
Laura Damonskienė, tel. (8 41) 386 491,
Gintarė Adeikienė, tel. (8 41) 386 491,

Tilžės g. 170, 1 aukštas, 8 kab.:
Rasa Obadauskienė, tel. (8 41) 386 492,
Sigita Vaitiškytė, tel. (8 41) 386 492,

Tilžės g. 170, 1 aukštas, 10 kab.:
Agnė Laurinavičienė, tel. (8 41) 386 493,
Violeta Žukauskienė, tel. 386 493,

Tilžės g. 170, 1 aukštas, 11 kab.:
Galina Tičkūnienė, tel. (8 41) 386 494,
Vaida Eidintė, tel. (8 41) 386 494,

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–12 val. ir 12.45–17 val.
penktadieniais 8–12 val. ir 12.45–15.45 val.

Paslaugos vadovas    

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja Aušra Gailiūnienė, tel. 386 496, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė - 1 mėnuo.   Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:

SP1 Šeimos duomenys socialinei paramai gauti.  
SP2 Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį  
SP4 Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti.    
SP4(A)  Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys 

Paslaugos  teikimo ypatumai             

Paslauga yra galutinė.

Kai būstas šildomas ir karštas vanduo ruošiamas gamtinėmis dujomis ar elektros energija, kompensacija paskaičiuojama pagal kliento deklaruotus gamtinių dujų ar elektros energijos sunaudojimo kiekius.  Kai būstas šildomas kietuoju ar kitokiu kuru, jei nesikeičia šeiminė padėtis, pajamos ar turtas,  kompensacija apskaičiuojama už visą skyrimo laikotarpį. Paskaičiuotos piniginės lėšos pervedamos į asmens atsiskaitomąją sąskaitą banke arba pristatoma į namus pagal gyvenamąją vietą (ligotiems ir negalią turintiems asmenims). 
Veiksmų sekos schema