Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XIV. Socialinės išmokos ir kompensacijos

Paramos mirties atveju skyrimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Paramos mirties atveju rūšys:
1) laidojimo pašalpa;
2) parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

Laidojimo pašalpa mokama mirus:
- Lietuvos Respublikos piliečiams;
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;
- asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas;
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbiai;
- Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje.
- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems Australijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Laidojimo pašalpa mokama laidojančiam asmeniui ir yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai.
Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių.

Prašymą ir reikalingus dokumentus laidojimo pašalpai  galima pateikti elektroniniu būdu www.spis.lt, e.paslaugos.lt atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių adresu Tilžės g. 170, Šiauliai   arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymą ir reikalingus dokumentus paramai palaikams parvežti galima pateikti atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių adresu Tilžės g. 170, Šiauliai arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas;
 2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009;
 3. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004;
 4. Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašas.           

Inicijavimo forma:

Forma SP-5. Prašymas paramai mirties atveju gauti DOC  PDF
Forma SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens, turinčio teisę gauti paramą mirties atveju, tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – medicininis perinatalinės mirties liudijimas), jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti, dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, ir dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gautas pajamas;
 5. Asmeninė sąskaita banke.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistė Jūratė Šantarienė, Tilžės g. 22, 2 aukštas, 1 kab., tel. +370 41 386 453, el. paštas 
 
Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistė Matildė Mikulėnienė, Tilžės g. 170, 1 aukštas, 2 kab., tel. +370 41 386 488, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.