Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

III. Civilinės būklės įrašų registravimas

Tėvystės pripažinimo registravimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi notaro ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo ar notaro patvirtintu pareiškimu dėl vaiko kilmės iš tėvo nustatymo, taip pat remdamasi vyro, laikančio save vaiko tėvu, kartu su vaiko motina pateiktu prašymu įregistruoti tėvystės pripažinimą.
Jei vaiko gimimas nebuvo įregistruotas, tėvystės pripažinimas registruojamas kartu su gimimu – sudaromas gimimo įrašas.
Jei vaiko gimimas buvo įregistruotas, tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo-sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas.
Teikiant prašymą  tėvystei pripažinti, vyresniam kaip dešimt metų vaikui, reikalingas nepilnamečio vaiko rašytinis sutikimas.
Jei vaiko tėvai pateikia civilinės metrikacijos įstaigai užsienio valstybėje sudarytus tėvystės pripažinimą patvirtinančius dokumentus, civilinės būklės aktas registruojamas remiantis šiais dokumentais, tėvų ar vieno jų prašymu ir pateiktais tėvų asmens tapatybės dokumentais, jei duomenų apie tėvus nėra Gyventojų registre.

Prašymas pildomas notaro kontoroje arba civilinės metrikacijos įstaigoje.

Paslaugos gavėjai:

  • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais. 

Paslaugos rezultatas: Įregistruotas tėvystės pripažinimas, sudarytas gimimo įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas.

Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
  2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
  3. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas;
  4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo";
  5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo";
  6. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis;
  7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.         

Inicijavimo forma: 

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Jei vaiko gimimas neįregistruotas:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
3. Vaiko, jei jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas.
4. Suinteresuotų asmenų sutikimas, įregistruoti tėvystės pripažinimą, kai tėvystę pripažįsta nepilnametis asmuo.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Greta Tylenienė, tel. +370 41 59 62 49, +370 41 59 62 52 el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1-2 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.registrucentras.lt/savitarna/

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1-2 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.       

Raktažodžiai: tėvystė, tėvystės nustatymas, gimimo registravimas, vaiko gimimas.