Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XIV. Socialinės išmokos ir kompensacijos

Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Socialinės paramos mokiniams rūšys:
- mokinių nemokamas maitinimas;
- parama mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu:
 - vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.
- vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Mokiniams, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Paramos teikimo komisija (piniginei socialinei paramai išimties tvarka), atsižvelgusi į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens  gyvenimo sąlygas, kai mokinys patyręs socialinę riziką arba kai mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenanti asmuo yra neįgalus, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų, kai vaiką (-us) augina vienas iš tėvų, taip pat ligos, nelaimingo atsitikimo atveju, turi teisę priimti sprendimus dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio.
Mokiniai, patyrę socialinę  riziką, turi teisę į nemokamus pusryčius.
Kreipimasis dėl socialinės paramos mokiniams:
Dėl nemokamo maitinimo skyrimo nuo mokslo metų pradžios pareiškėjas prašymą gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki rugpjūčio 20 d. Pateikus prašymą po rugpjūčio 20 d. ar mokslo metais, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo.
Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas prašymą gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.
Pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą.
Deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste ar įrašyti į asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, apskaitą Šiaulių miesto savivaldybėje, ar gyvenamąją vieta nedeklaravę ir neįrašyti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys Šiaulių mieste, dėl mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis prašymą ir reikalingus dokumentus pateikia elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt, iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių arba atsiunčia paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas-paraiška siunčiamas paštu, prie prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;
Telefonu centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488, pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas;
 2. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašas;
 3. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas.         

Inicijavimo forma:

Forma SP-11. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti DOC  PDF
Forma SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas - paraiška;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio);
 4. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma už (3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio) apie lėšas vaikui išlaikyti;
 5. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra besimokančių vaikų (jei nėra duomenų Mokinių registre);
 6. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo ir kopija;
 7. Asmeninė sąskaita banke;
 8. Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 4 57, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170,8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Sigita Vaitiškytė, Tilžės g. 170, 9 kab., tel. +370 41 386 463, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.