Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Sporto skyrius

Atnaujinta

2023-01-30

Adresas Pakalnės g. 6A ,  LT-76298 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas 

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėjas

Vardas Pavardė

Gintaras Jasiūnas
Telefono nr.
+370 41 596 212
+370 614 33 449

El. paštas

gintaras.jasiunas@siauliai.lt

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Bendradarbiaujant su kitų savivaldybės administracijos padalinių atstovais, užtikrinti sporto ir sveikatingumo infrastruktūros (įskaitant ir bendrojo ugdymo įstaigų) modernizavimą ir atnaujinimą pagal 2022-2024 metams numatytas priemones ir skirtas lėšas.

Vertinimo rodiklis: Atlikti darbai numatyti Šiaulių miesto savivaldybės 2022-2024 m. Strateginiame veiklos plane.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Telkiant socialinius partnerius (verslą, savivaldybės švietimo, sporto įstaigas, privačias ir nevyriausybines organizacijas), didinti sporto įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą, bei miesto sporto infrastruktūros efektyvesnį panaudojimą.

Vertinimo rodiklis: Efektyvesnis sporto ir sveikatingumo infrastruktūros panaudojimas. Lankytojų skaičiaus padidėjimas 10 proc. lyginant su 2021 m.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Organizuoti sporto veiklos kokybės analizę ir inicijuoti  pokyčius, sudarant prielaidas efektyvesniam savivaldybės biudžeto lėšų planavimui ir  naudojimui bei didesnės miesto bendruomenės dalies įtraukimui į savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų fizinio aktyvumo ir sporto paslaugų teikimą.

Vertinimo rodiklis: Bendradarbiaujant su savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais (Sveikatos ir Švietimo skyriai) suorganizuoti ir įgyvendinti sveikatinimo projektai. Įvykdytų projektų skaičiaus padidėjimas 10 proc. lyginant su 2021 m.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Tobulinti miesto sportininkų rengimo modelį siekiant efektyviau panaudoti savivaldybės biudžeto ir rėmėjų lėšas

Vertinimo rodiklis: Bendradarbiaujant su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos sporto federacijų sąjunga ir Lietuvos plaukimo federacija parengtas bandomasis Sportininkų rengimo centrų veiklos reglamentavimo ir akreditavimo modelis. Pradėtas įgyvendinti Šiaulių plaukimo centre "Delfinas", pateikti pasiūlymai LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-09-01

Deklaracijos

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Lina Janauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 214
+370 618 78 628

El. paštas

lina.janauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Mindaugas Bezaras
Telefono nr.
+370 41 596 215
+370 600 84 844

El. paštas

mindaugas.bezaras@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Monika Zdanavičiūtė
Telefono nr.
+370 41 596 217
+370 677 87 447

El. paštas

monika.zdanaviciute@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Indrė Bubelytė
Telefono nr.
+370 41 596 213
+370 699 58 132

El. paštas

indre.bubelyte@siauliai.lt