Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Sporto skyrius

Adresas Pakalnės g. 6A ,  LT-76298 Šiauliai
Faksas +370 41  383 446
Bendras skyriaus el. paštas 

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Gintaras Jasiūnas
Telefono nr.
+370 41 596 212
+370 614 33 449
El. paštas
gintaras.jasiunas@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys 

1 užduotis: Bendradarbiaujant su kitų savivaldybės administracijos padalinių atstovais, užtikrinti sporto infrastruktūros (pastatų, aikštynų ir kt. aplinkos) modernizavimą ir atnaujinimą pagal 2021-2023 metams numatytas priemones ir skirtas lėšas.

2 užduotis: Telkiant socialinius partnerius (verslą, savivaldybės švietimo, sporto įstaigas, privačias ir nevyriausybines organizacijas), didinti sporto įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą, bei miesto sporto infrastruktūros efektyvesnį panaudojimą.

3 užduotis: Organizuoti sporto veiklos kokybės analizę ir inicijuoti pokyčius, sudarant prielaidas efektyvesniam savivaldybės biudžeto lėšų planavimui ir naudojimui bei didesnės miesto bendruomenės dalies įtraukimui į savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų fizinio aktyvumo ir sporto paslaugų teikimą.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Mindaugas Bezaras
Telefono nr.
+370 41 596 215
+370 600 84 844
El. paštas
mindaugas.bezaras@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Lina Janauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 214
+370 618 78 628
El. paštas
lina.janauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Monika Zdanavičiūtė
Telefono nr.
+370 41 596 217
+370 677 87 447
El. paštas
monika.zdanaviciute@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Indrė Bubelytė
Telefono nr.
+370 41 596 213
+370 699 58 132
El. paštas
indre.bubelyte@siauliai.lt