Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Statybos ir renovacijos skyrius

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas 

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Evaldas Vaičeliūnas
Telefono nr.
+370 41 596 311
+370 686 41 295
El. paštas
evaldas.vaiceliunas@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: 1. 2021 m. veiklos plane numatytų objektų projektavimo darbų atlikimo užtikrinimas.
Vertinimo rodiklis: Numatytų objektų projektavimo darbų įgyvendinimas ne mažesne  kaip 83 % apimtimi.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
2 užduotis: 2. 2021 m. veiklos plane numatytų objektų rangos darbų atlikimo užtikrinimas .
Vertinimo rodiklis: Numatytų objektų rangos darbų įgyvendinimas ne mažesne  kaip 85% apimtimi.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
3 užduotis: 3. Pavedimų per dokumentų valdymo sistemą tinkamo įvykdymo užtikrinimas.
Vertinimo rodiklis: Vėluojamų ( be pratęsimo) atlikti užduočių per dokumentų valdymo sistemą sumažėjimas lyginant su 2020 m. ne mažiau kaip 25 %
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Vaiva Gaubienė
Telefono nr.
+370 41 596 312
El. paštas
vaiva.gaubiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Ineta Pavlovienė
Telefono nr.
+370 41 596 315
El. paštas
ineta.pavloviene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Kęstutis Urbikas
Telefono nr.
+370 41 386 452
El. paštas
kestutis.urbikas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jolita Franckevičienė
Telefono nr.
+370 41 596 313
+370 698 13 101
El. paštas
jolita.franckeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Rinaldas Gediunas
Telefono nr.
+370 41 386 450
El. paštas
rinaldas.gediunas@siauliai.lt