Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Turto valdymo skyrius

Atnaujinta

2023-01-30

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Ija Jencienė
Telefono nr.
+370 41 596 290
+370 646 57 470

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Siekiant optimizuoti Šiaulių m. savivaldybės nekilnojamojo turto (toliau –SNT) apimtis, spręsti jo valdymo problemas, inicijuoti SNT valdymo strategijos parengimą.

Vertinimo rodiklis: Parengta SNT valdymo strategijos parengimo techninė specifikacija ir aptarta su Administracijos vadovais dėl tolimesnių veiksmų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-05-31

 

2 užduotis: Inicijuoti duomenų, susijusių su Šiaulių m. savivaldybės turtu (savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos, sklypai, inžineriniai statiniai ir kt.), susisteminimą ir jų perkėlimą į savivaldybės geografinę informacinę sistemą

Vertinimo rodiklis: ArcGis-e įdiegtas atskiras turto administravimo sluoksnis. Planuojama, kad erdviniuose duomenyse bus kaupiama visa aktualiausia su savivaldybės turtu susijusi informacija: įsigyto turto data, sutarčių sudarymo data, nuomos trukmė ir kt.  Skaitmeniniame žemėlapyje suvesti duomenys bus naudojami erdvinei analizei.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti efektyvų Šiaulių miesto savivaldybės būsto fondo naudojimą, veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Vertinimo rodiklis: Bendras surašytų Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų apžiūros aktų ir įspėjimų skaičius ne mažesnis nei 200 vnt.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Rima Petkienė
Telefono nr.
+370 41 596 259
+370 620 26 054

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Lijana Rupšienė
Telefono nr.
+370 41 596 255

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Jolanta Poškienė
Telefono nr.
+370 41 596 289
+370 659 06 381

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rima Mazuraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 284

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Sonata Žiupsnienė
Telefono nr.
+370 41 383 441
+370 659 47 363

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Kęstutis Tamulevičius
Telefono nr.
+370 41 383 447

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Daiva Zeninienė
Telefono nr.
+370 41 596 329

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Živilė Jagutienė
Telefono nr.
+370 41 596 288

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Leta Petraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 285
+370 612 58 398

El. paštas

[email protected]