Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Turto valdymo skyrius

Atnaujinta

2023-09-01

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Violeta Tylenienė
Telefono nr.
+370 41 596 290

El. paštas

violeta.tyleniene@siauliai.lt
Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Rima Petkienė
Telefono nr.
+370 41 596 259
+370 620 26 054

El. paštas

rima.petkiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Deimantas Pučinskis
Telefono nr.
+370 41 596 285

El. paštas

deimantas.pucinskis@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Jolanta Poškienė
Telefono nr.
+370 41 596 289
+370 659 06 381

El. paštas

jolanta.poskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Kęstutis Juočeris
Telefono nr.
+370 41 596 287

El. paštas

kestutis.juoceris@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Lijana Rupšienė
Telefono nr.
+370 41 596 255

El. paštas

lijana.rupsiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rima Mazuraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 284

El. paštas

rima.mazuraitiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Sonata Žiupsnienė
Telefono nr.
+370 41 383 441
+370 659 47 363

El. paštas

sonata.ziupsniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Kęstutis Tamulevičius
Telefono nr.
+370 41 383 447

El. paštas

kestutis.tamulevicius@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Daiva Zeninienė
Telefono nr.
+370 41 596 329

El. paštas

daiva.zeniniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Živilė Jagutienė
Telefono nr.
+370 41 596 288

El. paštas

zivile.jagutiene@siauliai.lt