Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Miesto koordinavimo skyrius

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
El. paštas:
Dispečerių ir stebėtojų telefonas: (8 41) 500 537

Miesto koordinavimo skyrius dirba visą parą.

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Rigita Tijūnaitienė
Telefono nr.
+370 41 500 535
+370 658 28 043
El. paštas
rigita.tijunaitiene@siauliai.lt

Pareigybės aprašymas

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Atlikti Miesto koordinavimo skyriaus procesų ir veiklos būklės duomenų analizę.
Vertinimo rodiklis: Metų eigoje atliktos ir pateiktos ketvirčio, pusmečio ataskaitos pagal skirtingus procesus, pareigybes ir kitais pjūviais.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
2 užduotis: Organizuoti izoliacijoje esančių asmenų, įmonių ir įstaigų tikrinimo procesus siekiant valdyti COVID-19 plitimą Šiaulių mieste kaip vykdo operacijų vadovo, vyriausybės sprendimus.
Vertinimo rodiklis: Sudaryti tikrinimo grafikai, maršrutai tikrinantiems darbuotojams.  Patikrinti izoliacijoje esantys asmenys (iš JUVARE sistemos), įstaigos ir organizacijos.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
3 užduotis: Parengti metodiką (tvarką/aprašą), kuria remiantis bus kontroliuojama Šiaulių miesto gatvių, šaligatvių ar kt. teritorijų priežiūra siekiant užtikrinti kokybišką sutarčių įgyvendinimo kontrolę.
Vertinimo rodiklis: Parengta tvarka/metodika, kuria remiantis MKS darbuotojų yra vykdoma gatvių priežiūros kontrolė ir rengiamos ataskaitos.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
4 užduotis: Užtikrinti teritorijų stebėjimo kameromis plėtrą.
Vertinimo rodiklis: Suorganizuotas bent vienoje gatvėje/skvere/take ar pan. kamerų/filmavimo sistemos įdiegimas.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Ernesta Daukšienė
Telefono nr.
-
El. paštas
ernesta.dauksiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Gintautas Šėporaitis
Telefono nr.
+370 41 596 328
El. paštas
gintautas.seporaitis@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Oksana Mejerė
Telefono nr.
+370 41 500 536
El. paštas
oksana.mejere@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Orinta Antonova
Telefono nr.
+370 41 383 429
+370 658 26 945
El. paštas
orinta.antonova@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Paulius Taroza
Telefono nr.
+370 41 383 429
El. paštas
paulius.taroza@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Aidanas Barzelis
Telefono nr.
+370 659 57 870
El. paštas
aidanas.barzelis@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Raimondas Šidlauskas
Telefono nr.
+370 41 596 325
+370 682 40 485
El. paštas
raimondas.sidlauskas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Rolandas Bumblauskas
Telefono nr.
+370 41 500 538
+370 650 54 174
El. paštas
rolandas.bumblauskas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Edmundas Gedminas
Telefono nr.
+370 41 383 429
El. paštas
edmundas.gedminas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Zigmantas Dagys
Telefono nr.
+370 41 500 537
El. paštas
zigmantas.dagys@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jolanta Poškienė
Telefono nr.
+370 41 500 537
El. paštas
jolanta.poskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Aidas Steponaitis
Telefono nr.
+370 41 383 429
El. paštas
aidas.steponaitis@siauliai.lt