Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Strateginio planavimo ir finansų skyrius

Atnaujinta

2024-03-29

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Vaida Kalasevičienė
Telefono nr.
+370 41 383 427
+370 659 58 315

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Irena Paliulytė
Telefono nr.
+370 41 596 271
+370 684 87 941

El. paštas

[email protected]
 • Dalyvauja savivaldybės biudžeto sudarymo procese;
 • Rengia savivaldybės Tarybai sprendimo projektus dėl savivaldybės biudžeto tvirtinimo ir pakeitimo;
 • Konsultuoja su biudžeto sudarymo ir vykdymo susijusiais klausimais.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Greta Kačinskienė
Telefono nr.
+370 41 596 275

El. paštas

[email protected]
 • Planuoja Savivaldybės gaunamas pajamas ir tikslina pajamų planą;
 • Kuruoja sporto, kultūros, sveikatos ir socialinių paslaugų įstaigų, Apskaitos centro, Municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos, Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės administracijos biudžeto planavimą;
 • Konsultuoja biudžeto sudarymo ir keitimo klausimais.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Indrė Kerienė
Telefono nr.
+370 41 596 227

El. paštas

[email protected]
 1. Administruoja IS Strapis ir užtikrina šios sistemos funkcionavimą;
 2. Kontroliuoja IS Strapis ir IS BiudžetasVS perduodamų duomenų suderinamumą;
 3. Administruoja IS Strapis vartotojų ir naudotojų teisių suteikimą ir panaikinimą.
Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Zita Medelinskienė
Telefono nr.
+370 41 596 223

El. paštas

[email protected]
 • Rengia savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;
 • Tikrina ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kultūros įstaigų, sporto centrų, apskaitos centro ir viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų suderinamumą.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Daina Rafanavičienė
Telefono nr.
+370 41 596 272

El. paštas

[email protected]
 • Koordinuoja ir vykdo savivaldybės biudžeto, paskolų apskaitą;
 • Sudaro ir pateikia biudžeto ir finansinę atskaitomybes.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Kristina Kečedži
Telefono nr.
+370 41 596 260

El. paštas

[email protected]
 •  Rengia Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, juos tikslina teisės aktų nustatyta tvarka.
 •  Tikrina gimnazijų, progimnazijų ir kitų bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (išskyrus sporto centrus), Kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės iždo, Socialinių įstaigų, Municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos, Pedagoginės-psichologinės tarnybos, Švietimo centro finansinių ataskaitų suderinamumą.
 • Užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Janina Rusteikienė
Telefono nr.
+370 41 596 293

El. paštas

[email protected]
 • Kuruoja lopšelių-darželių, pradinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų biudžeto planavimą;
 • Konsultuoja biudžeto sudarymo ir keitimo klausimais.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Aušra Mažulienė
Telefono nr.
+370 41 596 268

El. paštas

[email protected]
 • Koordinuoja lopšelių - darželių, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigų, Švietimo centro, Apskaitos centro, Municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos ir Visuomenės sveikatos biuro biudžeto vykdymą ir atskaitomybę;
 • Konsultuoja biudžeto vykdymo ir atskaitomybės klausimais;
 • Rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitas.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Macienė
Telefono nr.
+370 41 383 436
+370 682 54 851

El. paštas

[email protected]
 • Rengia Savivaldybės Tarybai sprendimų projektus dėl Šiaulių miesto strateginio plėtros ir Strateginio veiklos plano patvirtinimo ir keitimo;
 • Organizuoja strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir svarstymą;
 • Rengia Strateginio plėtros ir veiklos planų ataskaitas, metinę Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos ataskaitą'
 • Konsultuoja strateginio planavimo klausimais. 
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dovilė Jozonienė
Telefono nr.
+370 41 596 273

El. paštas

[email protected]
 • Kuruoja Savivaldybės administracijos skyrių biudžeto planavimą;
 • Konsultuoja biudžeto sudarymo ir keitimo klausimais;
 • Dalyvauja rengiant strateginio veiklos plano projektą.