Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Strateginio planavimo ir finansų skyrius

Atnaujinta

2023-10-05

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Vaida Kalasevičienė
Telefono nr.
+370 41 383 427
+370 659 58 315

El. paštas

vaida.kalaseviciene@siauliai.lt

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI 

1 užduotis: Vykdyti ir užtikrinti strateginių tikslų formavimą, prioritetų nustatymą bei strateginių tikslų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę
2 užduotis: Užtikrinti teisės aktų, susijusius su Vietos savivaldos įstatymo pakeitimu, atnaujinimą
3 užduotis: Koordinuoti rengiant Šiaulių miesto 2025-2033 m. strateginės plėtros ir 2025-2027 m. veiklos planų rengimą

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Irena Paliulytė
Telefono nr.
+370 41 596 271
+370 684 87 941

El. paštas

irena.paliulyte@siauliai.lt
 • Dalyvauja savivaldybės biudžeto sudarymo procese;
 • Rengia savivaldybės Tarybai sprendimo projektus dėl savivaldybės biudžeto tvirtinimo ir pakeitimo;
 • Konsultuoja su biudžeto sudarymo ir vykdymo susijusiais klausimais.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Greta Kačinskienė
Telefono nr.
+370 41 596 275

El. paštas

greta.kacinskiene@siauliai.lt
 • Planuoja Savivaldybės gaunamas pajamas ir tikslina pajamų planą;
 • Kuruoja sporto, kultūros, sveikatos ir socialinių paslaugų įstaigų, Apskaitos centro, Municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos, Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės administracijos biudžeto planavimą;
 • Konsultuoja biudžeto sudarymo ir keitimo klausimais.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Indrė Kerienė
Telefono nr.
+370 41 596 227

El. paštas

indre.keriene@siauliai.lt
 1. Administruoja IS Strapis ir užtikrina šios sistemos funkcionavimą;
 2. Kontroliuoja IS Strapis ir IS BiudžetasVS perduodamų duomenų suderinamumą;
 3. Administruoja IS Strapis vartotojų ir naudotojų teisių suteikimą ir panaikinimą.
Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Zita Medelinskienė
Telefono nr.
+370 41 596 223

El. paštas

zita.medelinskiene@siauliai.lt
 • Rengia savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;
 • Tikrina ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kultūros įstaigų, sporto centrų, apskaitos centro ir viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų suderinamumą.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Daina Rafanavičienė
Telefono nr.
+370 41 596 272

El. paštas

daina.rafanaviciene@siauliai.lt
 • Koordinuoja ir vykdo savivaldybės biudžeto, paskolų apskaitą;
 • Sudaro ir pateikia biudžeto ir finansinę atskaitomybes.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Kristina Kečedži
Telefono nr.
+370 41 596 260

El. paštas

kristina.kecedzi@siauliai.lt
 • Koordinuoja pradinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, kultūros, socialinių paslaugų įstaigų, Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyrių biudžeto vykdymą ir atskaitomybę;
 • Konsultuoja biudžeto vykdymo ir atskaitomybės klausimais;
 • Vykdo vietinių rinkliavų, turto nuomos bei kitų pajamų apskaitą ir sudaro finansinę atskaitomybę.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Janina Rusteikienė
Telefono nr.
+370 41 596 293

El. paštas

janina.rusteikiene@siauliai.lt
 • Kuruoja lopšelių-darželių, pradinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų biudžeto planavimą;
 • Konsultuoja biudžeto sudarymo ir keitimo klausimais.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Violeta Rudminienė
Telefono nr.
+370 41 596 267

El. paštas

violeta.rudminiene@siauliai.lt
 • Apskaičiuoja, parengia ir išsiunčia pranešimus fiziniams ir juridiniams asmenims, nuomojantiems ar naudojantiems valstybinę žemę, valstybinės žemės nuomos mokestį;
 • Nustato nuomos mokesčio nemokančius valstybinės žemės naudotojus, inicijuoja procedūras dėl nuomos mokesčio mokėjimo;
 • Rengia ir išduoda pažymas interesantams apie nuomos mokesčio sumokėjimą.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Aušra Mažulienė
Telefono nr.
+370 41 596 268

El. paštas

ausra.mazuliene@siauliai.lt
 • Koordinuoja lopšelių - darželių, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigų, Švietimo centro, Apskaitos centro, Municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos ir Visuomenės sveikatos biuro biudžeto vykdymą ir atskaitomybę;
 • Konsultuoja biudžeto vykdymo ir atskaitomybės klausimais;
 • Rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitas.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Macienė
Telefono nr.
+370 41 383 436
+370 682 54 851

El. paštas

rasa.maciene@siauliai.lt
 • Rengia Savivaldybės Tarybai sprendimų projektus dėl Šiaulių miesto strateginio plėtros ir Strateginio veiklos plano patvirtinimo ir keitimo;
 • Organizuoja strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir svarstymą;
 • Rengia Strateginio plėtros ir veiklos planų ataskaitas, metinę Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos ataskaitą'
 • Konsultuoja strateginio planavimo klausimais. 
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dovilė Jozonienė
Telefono nr.
+370 41 596 273

El. paštas

dovile.jozoniene@siauliai.lt
 • Kuruoja Savivaldybės administracijos skyrių biudžeto planavimą;
 • Konsultuoja biudžeto sudarymo ir keitimo klausimais;
 • Dalyvauja rengiant strateginio veiklos plano projektą.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dalia Vadeikienė
Telefono nr.
+370 41 596 265

El. paštas

dalia.vadeikiene@siauliai.lt
 • Vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų apskaitą programoje MASIS;
 • Rengia valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir gautinų sumų ataskaitas bei dokumentus skolų išieškojimui.