Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Strateginio planavimo ir finansų skyrius

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Vaida Kalasevičienė
Telefono nr.
+370 41 383 427
+370 659 58 315
El. paštas
vaida.kalaseviciene@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys 

1. Organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės paskolų portfelio valdymą (paskolų paėmimą iš kredito įstaigų, jei reikės, ir iš Finansų ministerijos), mokėjimų atidėjimo ir išdėstymo sutarčių sudarymą, paskolų grąžinimą).

2. Kontroliuoti Savivaldybei nustatytų skolos limitų ir Finansų ministerijos finansavimo nustatytų prioritetų laikymąsi bei kreditinių įsipareigojimų stebėjimą ir kontrolę Savivaldybės mastu.

3. Organizuoti Savivaldybės disponuojamų piniginių išteklių iždo ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitų išteklių efektyvų valdymą ir stebėseną.

Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Irena Paliulytė
Telefono nr.
+370 41 596 271
+370 684 87 941
El. paštas
irena.paliulyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Janina Rusteikienė
Telefono nr.
+370 41 596 293
El. paštas
janina.rusteikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dovilė Jozonienė
Telefono nr.
+370 41 596 273
El. paštas
dovile.jozoniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Daina Rafanavičienė
Telefono nr.
+370 41 596 272
El. paštas
daina.rafanaviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Aušra Mažulienė
Telefono nr.
+370 41 596 268
El. paštas
ausra.mazuliene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Zita Medelinskienė
Telefono nr.
+370 41 596 223
El. paštas
zita.medelinskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Kristina Kečedži
Telefono nr.
+370 41 596 261
El. paštas
kristina.kecedzi@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Audronė Uikienė
Telefono nr.
+370 41 596 227
El. paštas
audrone.uikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Macienė
Telefono nr.
+370 41 383 436
+370 682 54 851
El. paštas
rasa.maciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Indrė Kerienė
Telefono nr.
+370 41 596 275
El. paštas
indre.keriene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Violeta Rudminienė
Telefono nr.
+370 41 596 267
El. paštas
violeta.rudminiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dalia Vadeikienė
Telefono nr.
+370 41 596 265
El. paštas
dalia.vadeikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vitalija Poškuvienė
Telefono nr.
+370 41 596 260
El. paštas
vitalija.poskuviene@siauliai.lt