Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Sveikatos skyrius

Atnaujinta

2024-01-22

Adresas: Vasario 16-osios 62, Šiauliai LT-76295,
Bendras skyriaus el. paštas 

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Kristina Strupienė
Telefono nr.
+370 41 596 216
+370 658 04 947

El. paštas

[email protected]

koordinuoja Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų sveikatos  priežiūros įstaigų veiklą; organizuoja pacientų teisių įgyvendinimo priežiūrą pirminio  lygio asmens sveikatos priežiūros  įstaigose; organizuoja ir koordinuoja Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo įgyvendinimą; organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinių veiklos planų, Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Bendruomenės sveikatinimo programos priemonių įgyvendinimą; darbas su Strateginio planavimo sistema  STRAPIS.

Privačių interesų deklaracija

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Laura Raudonė
Telefono nr.
+370 41 596 261
+370 675 52 518

El. paštas

[email protected]

organizuoja visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymą, analizuoja jos pokyčius, nagrinėja veiksnius, lemiančius gyventojų sveikatą, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl gyventojų sergamumo mažinimo ir ligų profilaktikos; analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl visuomenės sveikatos sistemos ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo; rengia dokumentus dėl valstybinėms (valstybės  perduotoms > savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skirtų valstybės biudžeto tikslinių dotacijų;  organizuoja išvados apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi  ir priimti kasdienius sprendimus teikimą.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dovilė Marcinkienė
Telefono nr.
+370 41 596 220
+370 658 05 187

El. paštas

[email protected]

koordinuoja Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės  sveikatos biuro veiklą ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą; organizuoja Visuomenės sveikatos rėmimo specialios  programos įgyvendinimą (sveikatinimo projektų vykdymą, privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą, maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymą); organizuoja sveikatos paslaugų teikimą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms (dantų protezavimo, slaugos  paslaugų).

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Inesa Jocė
Telefono nr.
+370 41 596 228
+370 659 16 562

El. paštas

[email protected]

koordinuoja asmenų būtinąjį hospitalizavimą ir (ar) izoliavimą, siekiant užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų plitimui; organizuoja išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus pateikimą; koordinuoja valstybinių (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijų (neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas ir visuomenės sveikatos priežiūra) vykdymą; vykdo Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sekretoriaus funkcijas; pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tvarko dokumentų bylas.