Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Medelyno seniūnija

Atnaujinta

2023-11-07

Adresas:
Birutės g. 40, LT-81189 Šiauliai. Tel. 8-41 425297
Bendras el.paštas 

Informacija apie seniūnaitijas

Seniūnijos nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Seniūnė

Vardas Pavardė

Eglė Šimkevičienė
Telefono nr.
+370 41 425 297
+370 614 60 577

El. paštas

egle.simkeviciene@siauliai.lt

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 1 užduotis: Parengti seniūnijos metinio veiklos plano projektą, teikti svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje ir supažindinti seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu.

Vertinimo rodiklis: Direktoriaus įsakymu patvirtintas Medelyno seniūnijos metinis veiklos planas; Seniūnijos metinis veiklos planas paskelbtas savivaldybės puslapyje.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-03-30

 2 užduotis: Organizuoti nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų ir iš valstybės nuomojamų žemės sklypų nustatymą (II–III ketvirtis)

Vertinimo rodiklis: 2023 m. birželio–rugpjūčio mėn. vykdomi patikrinimai siekiant nustatyti Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų ir Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ir naudojamų žemės sklypus, sudaryti sąrašai, perduoti vertinti Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijai (II–III ketvirtis).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-09-01

3 užduotis: Dalyvauti Šiaulių apskrities krivių sueigose.

Vertinimo rodiklis: Iki metų pabaigos dalyvauti bent 80 proc. Šiaulių apskrities krivių sueigose

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Deklaracijos

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Karolina Bertašienė
Telefono nr.
+370 41 425 297

El. paštas

karolina.bertasiene@siauliai.lt