Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Atnaujinta

2023-01-30

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas 

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Aistė Petkuvienė
Telefono nr.
+370 41 596 283
+370 623 75 697

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Šiaulių miesto investicinės aplinkos viešinimo, investuotojų aptarnavimo ir verslo aplinkos gerinimo priemonių įgyvendinimo užtikrinimas.

Vertinimo rodiklis: Suorganizuotas bent vienas renginys verslo bendruomenei pristatant Savivaldybės įgyvendinamas priemones verslo aplinkos gerinimo ir investicijų pritraukimo klausimais. Vykdoma aktyvi investicinės aplinkos viešinimo kampanija, atlikta verslo aplinkos vertinimo analizė.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Koordinuoti Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų vadovų atrankų ir (ar) kadencijų pratęsimo procedūrų bei nepriklausomų valdybos narių atrankų organizavimą.

Vertinimo rodiklis: Suorganizuotos  Savivaldybės valdomų įmonių vadovų atrankos, vadovų kadencijų pratęsimai, nepriklausomų valdybos narių atrankos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Koordinuoti Savivaldybės teikiamų lengvatų bei paramos verslui priemonių atnaujinimo procesą žmogiškųjų išteklių, inovatyvių sprendimų plėtros, žaliosios ekonomikos skatinimo aspektais.

Vertinimo rodiklis: Peržiūrėti ir atnaujinti Smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, Mokesčių lengvatų teikimo taisyklės, Finansinės paramos skyrimo aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams tvarkos aprašas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

4 užduotis: Užtikrinti prekybą ir paslaugų teikimą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje reglamentuojančių teisės aktų aktualizavimą atsižvelgiant į nacionalinių teisės aktų pasikeitimus.

Vertinimo rodiklis: Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai ir Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Leta Rinkevičienė
Telefono nr.
+370 41 383 431

El. paštas

[email protected]
 • Rengia ir išduoda leidimus prekiauti ar paslaugoms teikti Šiaulių miesto viešosiose vietose;
 • Parengia išdavimui licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, mažmenine prekyba tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais;
 • Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimo atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Brigita Mareckienė
Telefono nr.
+370 41 383 437

El. paštas

[email protected]
 • Atlieka priskirtų Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos kontrolę (AB „Šiaulių energija“, SĮ Šiaulių oro uostas, VŠĮ Šiaulių verslo inkubatorius);
 • Konsultuoja dėl žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamo turto mokesčių lengvatų taikymo (sumažinti arba atleisti nuo mokesčių).
 • Registruoja de minimis pagalbą.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Ligita Balsienė
Telefono nr.
+370 41 383 434

El. paštas

[email protected]
 • Atlieka priskirtų Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos kontrolę (UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, UAB „Šiaulių vandenys“);
 • Konsultuoja nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio dydžių nustatymo klausimais.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Laura Bračaitė-Štabokienė
Telefono nr.
+370 41 383 435

El. paštas

[email protected]
 • Atlieka priskirtų Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos kontrolę (UAB „Busturas“, UAB Pabalių turgus ir BĮ Šiaulių apskaitos centras);
 • Organizuoja keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų) už lengvatinį keleivių vežimą ir nuostolių kompensacijos už reguliaraus susisiekimo maršrutais išlaidų kompensavimą, tikrina kompensacijų pagrįstumą.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Ilona Ringytė-Gedvilė
Telefono nr.
+370 41 383 433
+370 600 96 050

El. paštas

[email protected]
 • Vykdo investuotojų aptarnavimą;
 • Koordinuoja Ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos įgyvendinimą;
 • Koordinuoja konkursus išnuomojant laisvus sklypus Šiaulių pramoniniame parke.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Justina Janeliūnaitė
Telefono nr.
+370 41 383 430
+370 657 91 085

El. paštas

[email protected]
 • Viešina investicinę aplinką ir verslo plėtros galimybes;
 • Koordinuoja Šiaulių miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos įgyvendinimą;
 • Vykdo komunikaciją socialiniuose tinkluose
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vaida Virbalienė
Telefono nr.
+370 41 596 235

El. paštas

[email protected]