Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Ekonomikos ir investicijų skyrius

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas 

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Aistė Petkuvienė
Telefono nr.
+370 41 596 283
+370 623 75 697
El. paštas
aiste.petkuviene@siauliai.lt

Smulkiojo verslo rėmimas ir skatinimas; Verslo projektų, Įrangos ir įrankių įsigijimo konkursų organizavimas. Investuotojų atrankos ir valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke konkursų organizavimas. Statistinių duomenų apie Šiaulių miesto įmones, miesto socialinę – ekonominę raidą analizavimas. Šiaulių miesto investicinės aplinkos ir plėtros galimybių reprezentavimas.  

Deklaracijos

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Raimonda Matuliokienė
Telefono nr.
+370 41 383 430
+370 657 91 085
El. paštas
raimonda.matuliokiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Ligita Balsienė
Telefono nr.
+370 41 383 434
El. paštas
ligita.balsiene@siauliai.lt

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių teikiamų paslaugų tarifai; fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai ir lengvatos, taikomi įsigyjant verslo liudijimus; Nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio, nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai ir lengvatos; Ekonomikos ir investicijų skyriaus kuruojamų bendrovių ūkinės – finansinės veiklos analizavimas, vertinimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Brigita Mareckienė
Telefono nr.
+370 41 383 437
El. paštas
brigita.mareckiene@siauliai.lt

Šilumos ir karšto vandens kainos; daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai; karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis; dušo paslaugos kompensavimas; žemės, nekilnojamojo turto, nuomos mokesčio už valstybinę žemę, paveldimo turto mokesčių fiziniams ir juridiniams asmenims lengvatos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Laura Bračaitė-Štabokienė
Telefono nr.
+370 41 383 435
El. paštas
laura.stabokiene@siauliai.lt

Ekonomikos ir investicijų skyriaus kuruojamų įmonių ir įstaigų ūkinės finansinės veiklos analizavimas, vertinimas. Kontroliuojamų įmonių ūkinės – finansinės veiklos rodiklių ir darbuotojų darbo užmokesčio suvestinių rengimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Leta Rinkevičienė
Telefono nr.
+370 41 383 431
El. paštas
leta.rinkeviciene@siauliai.lt

Licencijų ir leidimų prekybai alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, suskystintomis naftos dujomis išdavimas, galiojimo sustabdymas, papildymas, patikslinimas, dublikatų išdavimas ar panaikinimas. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, lauko kavinių rengimas, vietinės rinkliavos už leidimų išdavimą apskaičiavimas. Licencijų (leidimų), elektroninių žurnalų (registrų) administravimas. 

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vida Lašinienė
Telefono nr.
+370 41 383 433
El. paštas
vida.lasiniene@siauliai.lt

Nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio, nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai; fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai ir lengvatos, taikomi įsigyjant verslo liudijimus; keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais kainos. Ekonomikos ir investicijų skyriaus kuruojamų bendrovių ūkinės – finansinės veiklos analizavimas, vertinimas. 

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Edita Venckuvienė
Telefono nr.
+370 41 596 235
El. paštas
edita.venckuviene@siauliai.lt

Licencijų ir leidimų prekybai alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, suskystintomis naftos dujomis išdavimas, galiojimo sustabdymas, papildymas, patikslinimas, dublikatų išdavimas ar panaikinimas. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, lauko kavinių rengimas, vietinės rinkliavos už leidimų išdavimą apskaičiavimas. Licencijų (leidimų), elektroninių žurnalų (registrų) administravimas.