Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Projektų valdymo skyrius

Adresas  Vasario 16-osios 62, Šiauliai LT-76295
Bendras skyriaus el. paštas 

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Ieva Džiaugienė
Telefono nr.
+370 41 383 420
+370 687 57 678
El. paštas
ieva.dziaugiene@siauliai.lt

Pareigybės aprašymas

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

 1. Koordinuoti projektų įgyvendinimą: ,,Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra“, ,,Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra (II etapas)“ ir ,,Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija“.
 2. Užduotis: Informacijos rinkimas ir sisteminimas apie planuojamą ES finansavimą 2021-2027 metų laikotarpiu, reikiamų dokumentų rengimas bei finansavimo šaltinių paieška jų parengimui finansuoti.
 3. Užduotis:  Įgyvendinant projektą ,,Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje ir Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje“ koordinuoti veiklos ,,Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos leidinių  išdavimo/grąžinimo proceso tobulinimas“ įgyvendinimą parengiant viešųjų pirkimų dokumentus ir koordinuojant sistemos įdiegimą.
 4. Užduotis: Užtikrinti savalaikį projektų projektinių pasiūlymų, paraiškų ir kitos reikalingos projektinės dokumentacijos parengimą.
 5. Užduotis: Užtikrinti projektų koordinavimą bei vykdymą.
Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Dainora Gilienė
Telefono nr.
+370 41 383 424
+370 688 26 009
El. paštas
dainora.giliene@siauliai.lt

Pareigybės aprašymas

Einamųjų metų užduotys

1. Pagal poreikį organizuoti konsultacijas grafikų pildymo ir sekimo klausimais savivaldybės darbuotojams, tobulinti esamas projektavimo eigos grafikų formas.
2. Parengti 2019 m. Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitą už 2019 metus.
3. Koordinuoti projektų „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“, „Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“ ir „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio g. ir Dubijos g.“, „Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija“ įgyvendinimą, užtikrinti susijusių dokumentų pateikimą projektų įgyvendinančioms institucijoms.
4. Pateikti projektų „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje“, „Palankių sąlygų sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste, kuriant papildomą ekonominės veiklos centrą“ ir „Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių mieste“ projektinius pasiūlymus ir paraiškas.
 5. Esant vadovybės pritarimui, vadovaujantis 2016 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl dotacijų savivaldybėms skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, teikti prašymus dotacijoms lėšoms, skirtoms prisidėjimui prie projektų, gauti.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Giedrė Chrapač
Telefono nr.
+370 41 383 421
El. paštas
giedre.chrapac@siauliai.lt

Pareigybės aprašymas

Einamųjų metų užduotys 

 1.  Projektų, finansuojamų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“, „Edukacinių aplinkų Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ modernizavimas“, „Lopšelio-darželio „Kregždutė“ modernizavimas“, „Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse“ ir „Darnus judumas ir kasdienių kelionių modeliavimas Baltijos jūros miestuose“, įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra. 
 2. Bendradarbiavimo poreikio organizuojant ir teikiant viešojo transporto paslaugas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojams darbo grupės veiklos koordinavimas.
 3.  Finansavimo galimybių analizė, pasiūlymų kitiems padaliniams teikimas.
 4.  Išmanaus miesto sprendinių vystymo ir pritaikymo Šiaulių mieste koordinavimas.
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rita Montvilienė
Telefono nr.
+370 41 383 422
El. paštas
rita.montviliene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Inga Mituzaitė
Telefono nr.
+370 41 383 425
El. paštas
inga.mituzaite@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Justina Sabakonienė
Telefono nr.
+370 41 383 423
El. paštas
justina.sabakoniene@siauliai.lt