Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Projektų valdymo skyrius

Atnaujinta

2024-01-10

Adresas  Vasario 16-osios 62, Šiauliai LT-76295
Bendras skyriaus el. paštas 

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Ieva Džiaugienė
Telefono nr.
+370 41 383 420
+370 687 57 678

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

  

1 užduotis: Reikiamų dokumentų (teisės aktų projektų, galimybių studijų ir/ar investicinių projektų) iniciavimas ir/ar rengimas, siekiant sudaryti prielaidas ir galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos lėšomis iš 2021-2027 metų finansinės perspektyvos.

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis: Valstybinėms institucijoms priėmus teisės aktus dėl  2021-2027 metų finansavimo laikotarpio, inicijuotas Tvaraus miesto plėtros strategijos ir kitų reikiamų dokumentų rengimas bei vykdomos procedūros, siekiant pritraukti ateinančios finansinės perspektyvos lėšas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Užtikrinti projektų koordinavimą bei vykdymą.

Vertinimo rodiklis: Projektų valdymo skyriaus koordinuojamas nemažiau, kaip 20  projektų įgyvendinimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti savalaikį projektų projektinių pasiūlymų, paraiškų ir kitos reikalingos projektinės dokumentacijos parengimą, siekiant gauti lėšų iš Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių.

Vertinimo rodiklis: Pritrauktos Europos Sąjungos/Valstybės biudžeto lėšos: 1 mln. eurų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Dainora Gilienė
Telefono nr.
+370 41 383 424
+370 688 26 009

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Asta Berginienė
Telefono nr.
+370 41 383 425

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Giedrė Chrapač
Telefono nr.
+370 41 383 421

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rita Montvilienė
Telefono nr.
+370 41 383 422
+370 675 52 399

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Inga Mituzaitė
Telefono nr.
+370 677 29 623

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Justina Sabakonienė
Telefono nr.
+370 41 383 423
+370 659 57 871

El. paštas

[email protected]