Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Viešųjų ryšių koordinatorius

Atnaujinta

2023-01-31

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Viešųjų ryšių koordinatorius (vyr. specialistas)

Vardas Pavardė

Vitalis Lebedis
Telefono nr.
+370 41 596 304
+370 620 46 795

El. paštas

vitalis.lebedis@siauliai.lt

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Bendradarbiaujant su Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų atstovais, organizuoti Šiaulius pristatančio vaizdo klipo idėjos parinkimą ir vaizdo klipo parengimo procedūrą.

Vertinimo rodiklis: Užsakytas ir parengtas Šiaulių miestą, jo patrauklumą ar stiprybes pristatantis vaizdo klipas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-10-01

 

2 užduotis: Vertinant potencialias auditorijas ir jų pasiekiamumą, organizuoti mokamos informacijos sklaidos tikslinėms Šiaulių, kitų miestų ar visos šalies auditorijoms socialiniuose tinkluose užsakymą (atsisakant tarpininkų paslaugų) pagal Savivaldybės administracijos poreikius.

Vertinimo rodiklis: Išgryninta tvarka, kaip Savivaldybės biudžeto lėšomis tiesiogiai atlikti mokamos reklamos socialiniuose tinkluose užsakymus ir pagal Savivaldybės administracijos poreikį atliktas pirmas užsakymas(-ai).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-07-01

 

3 užduotis: Telkiant menininkus ir meno žinovus, organizuoti naujų, aukštesnės meninės vertės, miesto reprezentacijai skirtų produktų kūrimą.

Vertinimo rodiklis: Veiklos rodiklis: užsakyti ir pagaminti aukštesnės meninės vertės meno darbai Savivaldybės reprezentacijai (I-IV ketvirtis).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Deklaracijos