Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Žemės nuomos mokestis

Paslaugos  apibūdinimas                 

Įmonės, organizacijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, kurioms nuosavybės teise priklauso pastatai, statiniai daugiabučiuose namuose esančios negyvenamosios paskirties patalpos ir garažų paskirties pastatai ir fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso gyvenamosios ir/ar negyvenamosios, bei garažų paskirties pastatai, statiniai ar patalpos, stovintys ant valstybinės žemės, kurios nuomos klausimas neišspręstas ir kuri nėra valdoma panaudos teise, bet nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarties, turi užpildyti valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaraciją ir pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriui.

Jei už ankstesnį laikotarpį pateiktos mokėtojo deklaracijos duomenys nesikeičia, naujos mokėtojo deklaracijos pateikti nereikia, išskyrus garažų statybos ir eksploatavimo bendrijas, kurios mokėtojo deklaracijas teikia kasmet, iki rugsėjo 1 d.

Deklaracijos priimamos Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame, galima siųsti paštu adresu: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai arba el. paštu

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. LR viešojo administravimo įstatymas.
 2. LR Vyriausybės nutarimas 2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.
 3. LR Vyriausybės nutarimas 2003 m. lapkričio 10 d. Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimas Nr. T-372 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.
 5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. 278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ (su pakeitimais).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

Visą reikiamą informaciją pateikia asmuo užpildęs valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaraciją.

Paslaugos  teikėjas      

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Rudminienė, tel. (8 41) 59 62 67, el. paštas .

Paslaugos vadovas    

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja Vaida Kalasevičienė, tel. (8 41) 38 34 27, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Pranešimai apie priskaičiuotą valstybinės žemės nuomos mokestį parengiami iki kalendorinių metų lapkričio 1 dienos. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:    

Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracijos  forma – priedas Nr. 1, nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo veiksmų schema – priedas Nr. 2.

Paslaugos  teikimo ypatumai             
 1. Pildoma valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracija ir duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu (fizinio asmens parašu).
 2. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracijoje mokesčio mokėtojas rašo į linijomis apvestus laukus skilties antraštėje prašomus duomenis. Skiltyje „mokėtojo kodas“ fizinis asmuo turi įrašyti savo gimimo datą, o juridinis – įmonės kodą, skiltį „garažo boksų skaičius“ pildo tik garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos. Jei mokėtojo deklaracijoje yra klaidų, apie tai informuojamas deklaracijos teikėjas ir deklaracija yra laikoma nepateikta.
 3. Žemės nuomos mokesčio tarifai nustatomi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
 4. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas gauna pranešimą apie valstybinės žemės nuomos mokestį paštu, el. paštu, asmeniškai (atvykęs į Savivaldybės administracijos priimamąjį), savitarnoje adresu https://zemesnuoma.siauliai.lt/ (pirminiai duomenys registracijai nurodyti pranešime apie valstybinės žemės nuomos mokestį) su apskaičiuota žemės nuomos mokesčio suma, kurią turi apmokėti iki pranešime nurodytos datos.
Paslaugos veiksmų schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Fizinis arba juridinis asmuo pateikia prašymą gauti pažymą apie  valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą.

Prašymai priimami Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame, galima siųsti paštu adresu: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyriui arba el. paštu .

Prašymą apie sumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį galima pildyti ranka arba spausdinti kompiuteriu.

Pažymą apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą pagal susitarimą galima atsiimti savivaldybės priimamajame, ją galima išsiųsti paštu ar el. paštu asmens prašyme nurodytu adresu.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. LR viešojo administravimo įstatymas.
 2. LR Vyriausybės nutarimas 2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.
 3. LR Vyriausybės nutarimas 2003 m. lapkričio 10 d. Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimas Nr. T-372 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.
 5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. 278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ (su pakeitimais).
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Prašymas

Paslaugos  teikėjas      

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Rudminienė, tel. (8 41) 59 62 67, el. paštas .

Paslaugos vadovas    

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja Vaida Kalasevičienė, tel. (8 41) 38 34 27, el. paštas 

Paslaugos  suteikimo trukmė

Per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos paruošiama pažyma..   Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Prašymo forma apie sumokėtą valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą – priedas Nr. 1, pažymos apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą išdavimo veiksmų schema – priedas Nr. 2.

Juridiniai asmenys prašymus turi pateikti atspausdintus ant savo įmonės firminio blanko.

Paslaugos  teikimo ypatumai             

Prašymo duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu (fiziniai asmenys tik parašu).

Pažymos išduodamos tik sumokėjusiems valstybinės žemės nuomos mokestį.

Paslaugos veiksmų schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Pagal pateiktą fizinio arba juridinio asmens prašymą sudaroma  nuomos mokesčio už valstybinę žemę skolos sumokėjimo sutartis.
Prašymai priimami Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame adresu: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, taip pat galima siųsti paštu, el. paštu

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. LR viešojo administravimo įstatymas.
 2. LR Vyriausybės nutarimas 2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus fondo vandens telkinius“.
 3. LR Vyriausybės nutarimas 2003 m. lapkričio 10 d. Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimas Nr. T-372 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.
 5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. 278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ (su pakeitimais).
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Fizinio arba juridinio asmens prašymas

Paslaugos  teikėjas      

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus  vyriausioji specialistė Dalia Vadeikienė,  tel. (8 41) 59 62 65, el. paštas  

Paslaugos vadovas    

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja Vaida Kalasevičienė, tel. (8 41) 38 34 27, el. paštas 

Paslaugos  suteikimo trukmė

Per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.  Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:  

Prašymo forma.

Prašymo duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu (fiziniai asmenys tik parašu).

Juridiniai asmenys prašymus turi pateikti ant savo įmonės firminio blanko.

Paslaugos  teikimo ypatumai             

Paruoštą sutartį,  valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojas, turi atvykti pasirašyti į Savivaldybės priimamąjį adresu: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai arba pasirašyti el. parašu (sutartis išsiunčiama pasirašyti el. paštu, nurodytu prašyme).

Paslaugos veiksmų schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Pagal pateiktą fizinio arba juridinio asmens prašymą grąžinama valstybinės žemės nuomos mokesčio permoka.

Prašymai priimami Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame  taip pat galima siųsti paštu, el. paštu ,  arba per pasiuntinį adresu: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyriui, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai.

Prašymas gali būti pildytas ranka arba spausdintas kompiuteriu.

Permokos dydžio pinigų suma pervedama į valstybinės žemės nuomos mokėtojo prašyme nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. LR viešojo administravimo įstatymas.
 2. LR Vyriausybės nutarimas 2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus fondo vandens telkinius“.
 3. LR Vyriausybės nutarimas 2003 m. lapkričio 10 d. Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimas Nr. T-372 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.
 5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ (su pakeitimais).
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Fizinio arba juridinio asmens prašymas.

Paslaugos  teikėjas      

Apskaitos skyriaus patarėja Irena Pniauskienė, tel. (8 41) 59 62 92, el. paštas

Paslaugos vadovas    

Apskaitos skyriaus vedėja Irena Mirončikienė, tel. (8 41) 59 62 91, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Per 20 darbo dienų.  Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:  

Prašymo forma. Juridiniai asmenys prašymus turi pateikti ant savo įmonės firminio blanko.

Paslaugos  teikimo ypatumai             

Ūkio subjekto (juridinio asmens) Prašymo duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmuo parašu bei antspaudu (fizinių asmenų tik parašu).
Daugiau informacijos apie valstybinės žemės nuomos mokestį rasite adresu
http://www.siauliai.lt

Paslaugos veiksmų schema