Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Archyvo paslaugos

Paslaugos  apibūdinimas                 

Bendrųjų reikalų skyrius interesantų, turinčių teisę gauti prašomą informaciją, pageidavimu saugomų dokumentų pagrindu išduoda  Savivaldybės veiklos dokumentų  kopijas, nuorašus,  išrašus.
Kadangi informacija dažniausiai yra susijusi su asmens duomenimis, kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atstovaujantis asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu: https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
 4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875.
 5. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.
  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
  Paslaugos  teikėjas      

  Savivaldybės priimamasis

  Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
  Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8-17 val., trečiadieniais 8-19 val. penktadieniais 8-15.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

  Fiziniai asmenys aptarnaujami prie 9 langelio Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyrio vyr. specialistė Laima Drazdauskienė, tel. 8 41 50 05 19, El. paštas 

  Juridiniai  asmenys aptarnaujami prie 5 langelio Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyrio vyr. specialistė Sigita Lingytė, tel. 8 41 50 05 15, el. paštas

  Paslaugos vadovas    

  Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 8 41 50 05 22, El. paštas:

  Paslaugos  suteikimo trukmė - 3 d. d. Paslauga nemokama

  Prašymo forma ir prašymo turinys:    

  Paslaugos  teikimo ypatumai             

  Prašymai  taip pat priimami per E.pristatymo sistemą arba el. paštu ,

  Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant.

  Veiksmų sekos schema
  Paslaugos  apibūdinimas                 

  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius, įgyvendindamas valstybės deleguotą funkciją, priima saugoti Šiaulių miesto likviduotų įmonių dokumentus. Bendrųjų reikalų skyrius likviduotų įmonių perduotų dokumentų pagrindu valstybės institucijoms ir gyventojams išduoda archyvo pažymas, atitinkamas patvirtintas kopijas, sudaro sąlygas susipažinti su saugomais dokumentais. PASTABA. Ne visos likviduotos įmonės pasirūpino perduoti dokumentus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrių ir apie visas likviduotas įmones Bendrųjų reikalų skyrius duomenų neturi.

  Paslauga teikiama elektroniniu būdu: https://www.epaslaugos.lt
  Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
  1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
  2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
  3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875.
  4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  
  1. Prašymą;
  2. Darbo knygelės įrašų kopiją (tik tie lapai, iš kurios darbovietės reikalinga pažyma ir pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais).
  3. Socialinio draudimo pažymėjimą;
  4. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  Paslaugos  teikėjas      

  Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. archyvarės

  1. Vida Simanavičienė, tel. (8-41) 421 487, el.paštas:
  2. Dina Rimeikienė, tel. (8-41) 421 483, el. paštas:
  3. Birutė Lendzbergienė, tel. (8-41) 421 483, el. paštas:
  4. Svetlana Šimienė, tel. (8-41) 502 032, el.paštas:
  5. Kristina Sinkevičienė, tel. (8-41) 502 032, el.paštas:

   Priimamojo tel. (8-41) 502 033, el.paštas: archyvas@siauliai.lt

  Paslaugos vadovas    
  Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Gytis Skurkis, tel. (8-41) 596 280, el.paštas:  

  Paslaugos  suteikimo trukmė - 30 dienų. Paslauga nemokama

  Prašymo forma ir prašymo turinys:  


  Veiksmų sekos schema
  Paslaugos  apibūdinimas                 

  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius, įgyvendindamas valstybės deleguotą funkciją,  priima saugoti Šiaulių miesto likviduotų įmonių dokumentus. Bendrųjų reikalų skyrius likviduotų įmonių perduotų dokumentų pagrindu valstybės institucijoms ir gyventojams išduoda archyvo pažymas, atitinkamas patvirtintas kopijas, sudaro sąlygas susipažinti su saugomais dokumentais. PASTABA. Ne visos likviduotos įmonės pasirūpino perduoti dokumentus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrių ir apie visas likviduotas įmones Bendrųjų reikalų skyrius duomenų neturi.

  Paslauga teikiama elektroniniu būdu: https://www.epaslaugos.lt
  Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
  1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
  2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
  3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
  1. Prašymą;
  2. Darbo knygelės įrašų kopiją (tik tie lapai, iš kurios darbovietės reikalinga pažyma ir pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais).
  3. Socialinio draudimo pažymėjimą;
  4. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  Paslaugos  teikėjas      

  Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. archyvarės

  1. Vida Simanavičienė, tel. (8-41) 421 487, el.paštas:
  2. Dina Rimeikienė, tel. (8-41) 421 483, el. paštas:
  3. Birutė Lendzbergienė, tel. (8-41) 421 483, el. paštas:
  4. Svetlana Šimienė, tel. (8-41) 502 032, el.paštas:
  5. Kristina Sinkevičienė, tel. (8-41) 502 032, el.paštas:

   Priimamojo tel. (8-41) 502 033, el.paštas: archyvas@siauliai.lt

  Paslaugos vadovas    
  Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Gytis Skurkis, tel. (8-41) 596 280, el.paštas:  

  Paslaugos  suteikimo trukmė - 30 dienų. Paslauga nemokama

  Prašymo forma ir prašymo turinys:   

  Veiksmų sekos schema
  Paslaugos  apibūdinimas                 

  Teisėsaugos institucijoms pareikalavus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 97 straipsniu, archyvinio fondo dokumentai gali būti perduoti laikinai naudoti pasirašant Dokumentų laikino perdavimo naudotis aktą. Toks aktas nesudaromas, jei prokuratūra ar ikiteisminio tyrimo įstaiga dokumentus paima pagal kratos arba poėmio protokolą. Prašymas pateikti dokumentus pateikiamas raštu, kurį užregistruoja Archyvo priimamasis ir nukreipia vykdytojui. Vykdytojas parengia Dokumentų laikino perdavimo naudotis aktą (2 egz.), nurodydamas dokumentų grąžinimo terminą, ir perduodamas dokumentus laikinai naudotis, pateikia pasirašyti gavėjui. Prireikus įstaigos ir gavėjo rašytiniu susitarimu dokumentų grąžinimo terminas gali būti pratęstas.

  Paslauga neteikiama elektroniniu būdu.
  Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
  1. Baudžiamojo proceso kodeksas
  2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
  3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.
  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

         Prašymas pateikti dokumentus

  Paslaugos  teikėjas      

  Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. archyvarės

  1. Vida Simanavičienė, tel. (8-41) 421 487, el.paštas:
  2. Dina Rimeikienė, tel. (8-41) 421 483, el. paštas:
  3. Birutė Lendzbergienė, tel. (8-41) 421 483, el. paštas:
  4. Svetlana Šimienė, tel. (8-41) 502 032, el.paštas:
  5. Kristina Sinkevičienė, tel. (8-41) 502 032, el.paštas:

   Priimamojo tel. (8-41) 502 033, el.paštas: archyvas@siauliai.lt

  Paslaugos vadovas    
  Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Gytis Skurkis, tel. (8-41) 596 280, el.paštas:  

  Paslaugos  suteikimo trukmė - 30 dienų. Paslauga nemokama

  Prašymo forma ir prašymo turinys:   

  Veiksmų sekos schema
  Paslaugos  apibūdinimas                 
  1. Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriui perduodami likviduojamų Šiaulių miesto įmonių ilgai (nuo 50 iki 100 metų) ir trumpai (nuo 1 iki 10 metų) saugomi archyviniai dokumentai. Dokumentų saugojimo terminus nustato Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu  Nr. V-100 (pakeista 2014 m. lapkričio 6 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. (1.3)VE-52).
  2. Dokumentai turi būti sutvarkyti vadovaujantis Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152.
  3. Bylos sudaromos iš vienų kalendorinių metų dokumentų. Jei atitinkamos rūšies ar viena tema susijusių dokumentų apyvarta nedidelė, į bylą gali būti dedami kelerių kalendorinių metų dokumentai, jei bylos apimtis nebus didesnė nei 150-200 lapų. Ilgai saugomų popierinių dokumentų bylos  perduodamos aplankuose be metalinių laikiklių. Bylos sudaromos pagal dokumentų rūšis, temas, dokumentų sudarytojus, pasirinkus vieną požymį ar jų derinį. Ilgai saugomų dokumentų bylose pertvarkomas dokumentų chronologinis išdėstymas (byla pradedama anksčiausiu dokumentu, baigiama - vėliausiu, jei nėra pasirinktas kitas sisteminimo būdas). Popierinių dokumentų byla sudaroma ne daugiau kaip iš 150-200 lapų. Jei lapų yra daugiau, sudaromas kitas bylos tomas. Ilgai saugomų dokumentų bylų  lapai turi būti sunumeruoti (1 priedas), įformintas antraštinis lapas (2 priedas) (arba šie bylos aprašymo duomenys užrašomi ant bylos aplanko) ir baigiamasis įrašas (3 priedas).
  4. Ilgai saugomų dokumentų bylos turi būti įrašytos į apyrašus (4 priedas), kuriuos pasirašo įmonės likvidatorius. Bylos apyrašuose grupuojamos pagal metus, kiekvienų metų bylos - pagal sisteminimo schemą. Juose įrašomos visos tais metais baigtos bylos, nesvarbu, ar jos tais metais pradėtos. Kiekvienų metų apyrašų skyriuose bylos numeruojamos didėjančia tvarka. Iš apyrašo eilės numeris užrašomas ant bylų. Apyrašų atspausdinama po 2 egzempliorius.
  5. Trumpai saugomų dokumentų bylos įrašomos į trumpai saugomų dokumentų bylų sąrašus (5 priedas), kuriuos pasirašo įmonės likvidatorius.  Į sąrašą pirmiausia surašomos anksčiausiai baigtos bylos, po to vėlesnių metų ir t.t. Jei segtuve yra kelių metų dokumentai, byla įrašoma į sąrašą prie tų metų bylų, kuriais ji užbaigta. Iš sąrašo eilės numeris užrašomas ant bylų. Sąrašų atspausdinama po 2 egzempliorius.
  6. Sutvarkytos bylos sudedamos į archyvines dėžutes, atitinkančias bylų formatą (Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157). Ant dėžučių turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, apyrašo (sąrašo) numeris, jose esančių bylų numeriai (nuo .... iki), kurių metų bylos ir bylų saugojimo terminas.
  7. Jei keitėsi įstaigos (įmonės) statusas ar pavadinimas, įstaiga (įmonė) turi surašyti pažymą apie įmonės veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą. Įstaigos (įmonės) veiklos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymoje turi būti nurodyta įstaigos (įmonės) istorija (įsteigimas, veikla, struktūra, reorganizavimas, likvidavimas, pavaldumas) ir dokumentų sutvarkymo apibūdinimas (ar visi dokumentai išsaugoti, ar visi perduodami, ar dokumentai sutvarkyti laikantis reikalavimų, kokie sudaryti apyrašai, sąrašai).
  8. Jei likvidatorius perduotinų dokumentų neturi, savivaldybės administracijai teikiamas prašymas (6 priedas) išduoti pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų. Prašyme nurodoma:

           8.1. likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, veiklos laikotarpis;
           8.2. priežastys, dėl kurių dokumentai neperduodami saugoti nustatytąją tvarka (ir pridedami tai pagrindžiantys dokumentai – dokumentų poėmio protokolų kopijos ar kita);
           8.3. dokumentų praradimo priežastys (apibūdinami prarasti dokumentai, jei tokių atvejų žinoma, ir pateikiami nurodytąsias priežastis pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos); 8.4. laikotarpis, kuriuo sudarytų dokumentų nerasta ir (ar) kuriuo jie nebuvo sudaromi.

   1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10 straipsnis nustato, kad nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys veiklos dokumentų valdymą organizuoja vadovaudamiesi įstatymais, kitais teisės norminiais aktais ir atsižvelgdami į savo prievoles bei poreikius, todėl nesutvarkytos ar sutvarkytos ne pagal teisės aktų reikalavimus bylos į Archyvą nepriimamos.
   2. Sutvarkyti archyviniai dokumentai priimami pateikus prašymą (6 priedas) ir surašius perdavimo aktą (7 priedas). Perdavimo aktas surašomas 2 egzemplioriais. Prašymas Savivaldybės administracijai teikiamas, kai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie likviduojamo juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetu ir pinigų fondais (likvidavimo atveju) arba įsiteisėjus teismo sprendimui dėl juridinio asmens pabaigos (bankroto atveju) ar kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka. Jei juridinis asmuo nevykdė veiklos, likvidatorius kartu su prašymu turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad juridinis asmuo neteikė duomenų apie apdraustųjų asmenų valstybinį socialinį draudimą per visą juridinio asmens veiklos laikotarpį.
    Paslauga teikiama elektroniniu būdu: https://www.epaslaugos.lt
    Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
    2. Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės
    3. Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas  
    4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

          Prašymas

    Paslaugos  teikėjas      

    Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. archyvarės:

    1. Vida Simanavičienė, tel. (8-41) 421 487, el.paštas:
    2. Dina Rimeikienė, tel. (8-41) 421 483, el. paštas:
    3. Birutė Lendzbergienė, tel. (8-41) 421 483, el. paštas:
    4. Svetlana Šimienė, tel. (8-41) 502 032, el.paštas:
    5. Kristina Sinkevičienė, tel. (8-41) 502 032, el.paštas:

     Priimamojo tel. (8-41) 502 033, el.paštas: archyvas@siauliai.lt

    Paslaugos vadovas    
    Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Gytis Skurkis, tel. (8-41) 596 280, el.paštas:  

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 30 dienų. Paslauga nemokama

    Prašymo forma ir prašymo turinys:    

    P1 Lapų numeravimo tvarkos aprašas:
    P2 Antraštinis lapas:
    P3 Baigiamasis įrašas:
    P4 Apyrašas:
    P5 Sąrašas:
    P6 Prašymas:
    P7 Perdavimo aktas:

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Dokumentų, perduodamų į archyvą, sutvarkymo atmintinė.

    Likviduojant įmonę į Bendrųjų reikalų skyrių būtinai perduodamos ilgo saugojimo bylos:

    1. įsakymai personalo valdymo klausimais (priėmimo, perkėlimo, atleidimo, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti ir kt.);
    2. darbuotojų asmeninės sąskaitos arba atlyginimų priskaičiavimo žiniaraščiai (jei sąskaitos išrašytos ne visiems darbuotojams, tada būtinai paliekami ir žiniaraščiai);
    3. atleistų darbuotojų darbo sutartys;
    4. darbo sutarčių registracijos žurnalas;
    5. įsakymų registracijos žurnalas;
    6. asmens bylos (su darbo įstaigoje pradžia, eiga ir pabaiga susiję dokumentai ar jų kopijos);
    7. asmens kortelės;
    8. nelaimingų atsitikimų aktai ir jų tyrimo dokumentai;
    9. nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalai;
    10. autorinės sutartys, darbų (kūrinių) priėmimo aktai (saugomi 50 metų, 10 metų - pasibaigus sutarčiai, sudarytai ir pasibaigusiai iki 2008 m. pabaigos).

    Darbuotojų asmens bylų dokumentams sudaromas vidaus apyrašas. Į bylą dedami:

    1. prašymas priimti į darbą;
    2. darbo sutartis;
    3. personalo įskaitos anketa;
    4. mokslo baigimo dokumentų kopijos;
    5. įsakymo dėl priėmimo į darbą kopija;
    6. prašymai perkelti į kitą darbą arba atleisti iš darbo;
    7. įsakymų apie tarnybos eigą kopijos;
    8. priedas prie kadrų įskaitos anketos;
    9. charakteristikos ir kiti dokumentai, susiję su darbo įstaigoje pradžia, eiga ir pabaiga.

    Įsakymų atostogų klausimais kopijos, kiti laikino saugojimo dokumentai į asmens bylas nesegami. Darbuotojų asmens sąskaitų kortelės ir kiti vardiniai dokumentai byloje sisteminami pavardžių abėcėlės tvarka.

    Pagal dokumentų saugojimo terminus sudaromi atskiri ilgai saugomų bylų apyrašai. Viena iš ilgai saugomų dokumentų rūšių yra personalo dokumentai. Jiems paprastai sudaromi du apyrašai: viename įrašomi personalo įsakymai, darbuotojų sąrašai, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės ir kt. Kitame - atleistų darbuotojų asmens bylos ir asmens kortelės. Asmens bylos ir kortelės sisteminamos pavardžių abėcėlės tvarka. Įstaigose, kuriose personalo bylų nedaug, gali būti sudaromas vienas ilgai saugomų dokumentų bylų apyrašas, pirma įrašant personalo įsakymus, asmens sąskaitų korteles, po to - atleistų darbuotojų asmens bylas ir korteles.

    Sutvarkyti archyviniai dokumentai priimami pateikus prašymą ir surašius perdavimo aktą. Perdavimo aktas surašomas 2 egzemplioriais . Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius priimdamas dokumentus turi patikrinti jų kiekį, fizinę būklę, perdavimo akte, apyrašuose ir sąrašuose nurodytų duomenų faktinį atitikimą. Pridavus dokumentus rašomas prašymas išduoti archyvo pažymą dėl įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

    Veiksmų sekos schema