Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Viešoji tvarka, renginiai

Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti leidimus organizuoti masinius viešuosius renginius bei taikius susirinkimus Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose.

Masinis renginys – komercinis arba nekomercinis viešasis renginys: koncertas, šventė, festivalis, ceremonija, įvairių dienų minėjimai, paroda, eitynės, varžybos, reklaminė, pramoginė, socialinė, meninė ar kitokio pobūdžio akcija, filmo, reklamos, audiovizualinio kūrinio filmavimas, fotosesija ar kitas tam tikrą laiką trunkantis asmens organizuotas žmonių susibūrimas viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, skirtas tenkinti kultūrinius, sporto, verslo, socialinius ar kitus poreikius (toliau – renginys).

Nekomercinis renginys – renginys, į kurį patekimas yra nemokamas, kuriuo nesiekiama finansinės naudos;

Išduotų leidimų sąrašas

Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

Masinių renginių prašymus galima siųsti el. paštu:  

Teikdami prašymą el. paštu privalote laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t.y." Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą".
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas;
 2. Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-386
 3. Masinių renginių derinimo Šiaulių mieste komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A-1711;
 4. Įsakymas dėl formų patvirtinimo;
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Prašymas

Prašymas, kuriame turi būti nurodyta:

1) renginio organizatorius, renginio pavadinimas;

2) renginio pobūdis (komercinis, nekomercinis);

3) trumpas renginio turinys;

4) renginio data, jo pradžios ir pabaigos laikas; 5) renginio vieta, eitynių ar kt. maršrutas (schema); 6) numatomas renginio dalyvių ir žiūrovų skaičius;

7) ne mažiau kaip dviejų organizatorių ar jų įgaliotų asmenų vardai, pavardės ir kontaktiniai telefonai bei elektroninio pašto adresai.

8) prekybos pobūdis ir vietų skaičius (jei prekyba vykdoma);

9) pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;

10) teritorijos sutvarkymo apibūdinimas;

11) kita svarbi informacija apie renginį ( būtinas užvažiavimas automobiliu ant grindinio, reikalingas elektros tiekimas, pirotechnikos leidimas, scenos statymas)

12) higienos normų ir švaros reikalavimų laikymąsi užtikrinimas;

13) Pastaba.  Masinio renginio metu vykdant prekybą maistu reikalingas suderinimas su maisto veterinarijos tarnyba.

Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8-17 val.
trečiadieniais 8-19 val. penktadieniais 8-15.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

5 langelis. Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyr. specialistė Sigita Lingytė, tel. 8 (41) 50 05 15, el. paštas

Paslaugos vadovas    

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 8 (41) 50 05 22, el. paštas:

Paslaugos  suteikimo trukmė - 5 darbo dienos nuo visų arba papildytų (pataisytų) dokumentų gavimo dienos.  Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Prašymo forma.


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti leidimus organizuoti masinius viešuosius renginius bei taikius susirinkimus Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose.

Masinis renginys – komercinis arba nekomercinis viešasis renginys: koncertas, šventė, festivalis, ceremonija, įvairių dienų minėjimai, paroda, eitynės, varžybos, reklaminė, pramoginė, socialinė, meninė ar kitokio pobūdžio akcija, filmo, reklamos, audiovizualinio kūrinio filmavimas, fotosesija ar kitas tam tikrą laiką trunkantis asmens organizuotas žmonių susibūrimas viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, skirtas tenkinti kultūrinius, sporto, verslo, socialinius ar kitus poreikius (toliau – renginys).

Komercinis renginys – renginys, į kurį patekimas yra mokamas arba kuriuo siekiama finansinės naudos, t. y. renginys organizatoriams duoda pajamų (prekių ir paslaugų pardavimas, arba jų organizavimas renginio metu). Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, reklamų, vaizdo klipų filmavimas, fotosesijos;

Išduotų leidimų sąrašas

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

Masinių renginių prašymus galima siųsti el. paštu:  

Teikdami prašymą el. paštu privalote laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t.y. "Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą".
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas;
 2. Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-386
 3. Masinių renginių derinimo Šiaulių mieste komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A-1711;
 4. Įsakymas dėl formų patvirtinimo;
 5. Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių miesto savivaldybei priklausančiose ir kitose nesuformuotose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-337;
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Prašymas

Prašymas, kuriame turi būti nurodyta: 1) renginio organizatorius, renginio pavadinimas;

2) renginio pobūdis (komercinis, nekomercinis);

3) trumpas renginio turinys;

4) renginio data, jo pradžios ir pabaigos laikas; 5) renginio vieta, eitynių ar kt. maršrutas (schema); 6) numatomas renginio dalyvių ir žiūrovų skaičius;

7) ne mažiau kaip dviejų organizatorių ar jų įgaliotų asmenų vardai, pavardės ir kontaktiniai telefonai bei elektroninio pašto adresai.

8) prekybos pobūdis ir vietų skaičius (jei prekyba vykdoma);

9) pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;

10) teritorijos sutvarkymo apibūdinimas;

11) kita svarbi informacija apie renginį ( būtinas užvažiavimas automobiliu ant grindinio, reikalingas elektros tiekimas, pirotechnikos leidimas, scenos statymas)

12) higienos normų ir švaros reikalavimų laikymąsi užtikrinimas; 13) Pastaba.  Masinio renginio metu vykdant prekybą maistu reikalingas suderinimas su maisto veterinarijos tarnyba.

Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8-17 val.
trečiadieniais 8-19 val. penktadieniais 8-15.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

5 langelis. Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyr. specialistė Sigita Lingytė, tel. 8 (41) 50 05 15, el. paštas 

Paslaugos vadovas    

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 8 (41) 50 05 22, el. paštas:

Paslaugos  suteikimo trukmė - Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą mokesčio gavimo dienos. 

Paslauga mokama.

Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių miesto savivaldybei priklausančiose ir kitose nesuformuotose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-290;

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Prašymo forma.

Paslaugos  teikimo ypatumai             

Prašymas pateikiamas Savivaldybės administracijai: ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų ir ne anksčiau kaip 9 mėnesiai iki komercinio renginio organizavimo dienos.
Masinio renginio metu teikiant maitinimo paslaugas, renginio organizatorius privalo pateikti suderinimą iš maisto veterinarijos tarnybos.


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Asmens prašymas dėl leidimo išdavimo pateikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrių arba elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę civilinio kodekso nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.

Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti duodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems asmens tapatybę liudijantį dokumentą, ar elektroninėmis priemonėmis, jei prašymas buvo teiktas elektroninėmis priemonėmis per https://www.epaslaugos.lt

Duomenys apie išduotus leidimus įrašomi į leidimo išdavimo registracijos žurnalą, kuriame pasirašo leidimą gavęs  atsakingas asmuo ar jo įgaliotas atstovas, turintis teisę civilinio kodekso nustatyta tvarka, jei prašymas buvo teiktas elektroninėmis priemonėmis, asmeniui pasirašyti nereikia.

Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas 1997 m. lapkričio 6 d. Nr. VIII-500;
 2. Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių šunų ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašas, patvirtintas valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290;
 3. Kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. B1-5;
 4. Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336;
 5. Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A-415. 
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, norėdami gauti leidimą, Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriui turi pateikti rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Pažymas, kad už gyvūną atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys suaugę asmenys:
 • nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba, kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas;
 • nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;
 1. Gyvenamosios patalpos nuosavybės, gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus.

Juridiniam asmenims leidimai išduodami pateikus juridinio asmens valdymo organo įsakymą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį ir atsakingo asmens dokumentus, nurodytus aukščiau.

Paslaugos  teikėjas      

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyr. specialistas, tel. (841) 596 309 

Paslaugos vadovas    
Civilinės saugos  ir teisėtvarkos skyriaus  vedėjas Linas Gadliauskas, tel. 8 (41) 59 62 06, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 20 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo Civilinės saugos, ir teisėtvarkos skyriuje dienos. Šis terminas gali būti ilgesnis tik tuo atveju, kai būtina gauti papildomų duomenų leidimui parengti.
Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Prašymo forma 


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti pateikto pranešimo suderinimą, dėl leidimo vykdyti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas viešojo naudojimo teritorijose, kai susirinkime planuojama dalyvauti 15 ir daugiau žmonių.

Susirinkimas – taikus asmenų susibūrimas, skirtas jų pažiūroms ir nuomonei viešai laisvai reikšti ir asmenybės pilietinio aktyvumo raiškai visuomenėje ir valstybėje užtikrinti.

Susirinkimo formos – mitingai, piketai, demonstracijos, procesijos, eitynės, kitokie taikūs beginkliai susirinkimai.

Paslauga neteikiama elektroniniu būdu.

Susirinkimų pranešimus galima siųsti el. paštu:

Teikdami prašymą el. paštu privalote laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr. 875, nustatytų reikalavimų t.y." Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą".
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas;
 2. Įsakymas dėl susirinkimų organizavimo Šiaulių mieste;
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Pranešimas

Pranešimas, kuriame turi būti nurodyta:

1) susirinkimo organizatorius, jo adresas, telefono nr. ir el. paštas;

2) susirinkimo forma, turinys;

3) susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas;

4) susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai;

5) numatomas susirinkimo dalyvių skaičius;

6) ne mažiau kaip dviejų organizatorių ar jų įgaliotų asmenų vardai, pavardės ir kontaktiniai telefonai bei elektroninio pašto adresai.

7) pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;

 Pastaba.  Vadovautis pagrindiniu Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu.
Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8-17 val.
trečiadieniais 8-19 val. penktadieniais 8-15.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

9 langelis (priima prašymus, registruoja)
Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyr. specialistė Laima Drazdauskienė, tel. 8 (41) 50 05 19 el. paštas: ;

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyr. specialistė Vilma Nainienė, tel. 8 (41) 596 310, el. paštas:

Paslaugos vadovas    

Administracijos direktorius Antanas Bartulis  tel. 8 41 596200,

Paslaugos  suteikimo trukmė - 3 darbo dienos nuo visų arba papildytų (pataisytų) dokumentų gavimo dienos.  Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys: 

Pranešimo forma.

Veiksmų sekos schema