Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Licencijos prekybai alkoholiu

Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslaugos gavėjai – tik juridiniai asmenys, kuriems gali būti. išduotos šių rūšių neterminuotos licencijos:

 1. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
 2. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
 3. Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
 4. Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduotos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.

Duomenys apie išduotas licencijas skelbiami Licencijų informacinėje sistemoje adresu https://www.licencijavimas.lt
Atmintinė dėl pasikeitusios mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos (nuo 2018-01-01)
Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo"
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: arba ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) pateikiami šie dokumentai:

 1. Paraiška.
 2. Įgaliojimas, jeigu paraišką pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
 3. Jeigu licencijos prašytojas nori verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, pateikiamas:

     3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas, kuriame turi būti nurodytas numatomas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas ir licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis (viešasis maitinimas ir (ar) mažmeninė prekyba). Sutikime nenurodžius numatomo prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ir (ar) licencijos prašytojo numatomos vykdyti veiklos rūšies, sutikimas laikomas negaliojančiu. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą.

Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė arba Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus);

     3.2. dokumentą  arba jo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu, įrodanti, kad gyvenamajame name įrengtoje parduotuvėje ar viešojo maitinimo prekybos vietoje alkoholinių gėrimų prekyba nebuvo nutraukta ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui iki paraiškos gauti naują licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikimo (pateikiama tais atvejais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais šioje prekybos vietoje išduota anksčiau kaip prieš vienerius metus nuo paraiškos gauti naują licenciją pateikimo).

 1. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą.
 2.  Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė,  (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 596 283, el. p.
Paslaugos  suteikimo trukmė
30 d. (nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį pateikiami papildomi ar patikslinti dokumentai).
Paslaugos   suteikimo kaina 

Paslauga mokama: galima apmokėti visuose Lietuvos bankuose

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmokos kodas – 52329

Nustatyta valstybės rinkliava už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą:

490 EUR – už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą;
490 EUR – už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų išdavimą;
490 EUR – už licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento išdavimą.
490 Eur – už licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento išdavimą.

Prašymo forma ir prašymo turinys:    

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslaugos gavėjas – juridinis asmuo. Paslauga teikiama Licencijos turėtojui, praradusiam licenciją verstis mažmenine prekybą alkoholiniais gėrimais ir pateikusiam paraišką.

Licencijos išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Dublikatui prilyginamas išrašas iš Licencijų informacinės sistemos.

Duomenys apie licencijas skelbiami: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo"
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: arba ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) pateikiami šie dokumentai:

 1. Paraiška, kurioje nurodoma:

įmonės rekvizitai, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi) ir telefono numeris;
prarastos ar sugadintos licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data;
priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą.

 1. Įgaliojimas, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė,  tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 596 283, el. p.
Paslaugos  suteikimo trukmė - 5 d. d. 
Paslaugos suteikimo kaina 

Paslauga mokama

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmokos kodas – 52329
Valstybės rinkliava licencijos dublikato išdavimą:
112 Eur 

Prašymo forma ir prašymo turinys:  
Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslaugos gavėjas  – juridinis asmuo. Paslauga teikiama, kai licencijos turėtojas (įmonė) pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje alkoholinių gėrimų prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais).

Licencijos galiojimas sustabdomas licencijos turėtojo nurodytam laikotarpiui arba neterminuotam laikui.

Duomenys apie licencijas skelbiami: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

SVARBU: įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems jų prašymu buvo sustabdytas licencijos galiojimas, atnaujinę licencijoje nurodytą veiklą, privalo  pranešti  apie tai licenciją išdavusiai institucijai.
Paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo"
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: arba ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas
 2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 3. 3. Licencijos (ir jos priedo (-ų), kurios galiojimą prašoma sustabdyti, kopijos.
Administracinės paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Administracinės paslaugos vadovas    
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė,  tel. (8 41) 596 283, el. p.
Administracinės paslaugos  suteikimo trukmė - 30 d. d. Paslauga nemokama.
Prašymo forma ir prašymo turinys: 
Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslaugos gavėjas  – juridinis asmuo. Paslauga teikiama, įmonei pateikus prašymą panaikinti licencijos galiojimą arba įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigdama veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo.

Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę prašymo formą (licencijos galiojimas panaikinamas pristačius licencijos ir jos priedo(-ų) originalus licenciją išdavusiai institucijai).

Duomenys apie licencijas skelbiami: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch
Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo"
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai Savivaldybės priimamajame pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Įgaliojimas, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 3. Licencijos (ir jos priedo (-ų), kurios galiojimą prašoma panaikinti, originalas.
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė,  tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 596 283, el. p.
Paslaugos  suteikimo trukmė - 30 d. d. Paslauga nemokama.
Prašymo forma ir prašymo turinys:  
Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslaugos gavėjas – juridinis asmuo. Paslauga teikiama, kai licencijos turėtojas prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys, kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys; tai pat kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Šiuo atveju licenciją išdavusi institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo apriboti licencijos turėtojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką priėmimo dienos patikslina licenciją ir raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos turėtojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) informuoja apie tai licencijos turėtoją.

Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį licencijos turėtojo pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą licencijos turėtojo kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

Licencijos patikslinamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Duomenys apie licencijas skelbiami: www.licencijavimas.lt
Paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo"
 3. 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: arba ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) pateikiami šie dokumentai:

 1. Paraiška, kurioje nurodoma:

- įmonės rekvizitai, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi) ir telefono numeris;

- įmonės vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai;

- turimos licencijos numeris;

- prašomas įrašyti į licenciją pakeistas buveinės adresas, teisinė forma, pavadinimas ar pakeičiamas (suteiktas naujas) įmonės kodas;

- prašomi išbraukti/įrašyti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numeriai.

 1. Turimos licencijos (ir jos priedų) originalas (jeigu buvo išduotas popierinis).
 2. Įgaliojimas, jeigu paraišką pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 596 283, el. p.
Paslaugos  suteikimo trukmė 3 d. d.
Paslaugos suteikimo kaina 

Paslauga mokama.

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmokos kodas – 52329

Valstybės rinkliava

už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimą – 112 Eur (kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo, rinkliava nemokama).

Prašymo forma ir prašymo turinys:    

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslaugos gavėjas – juridinis asmuo. Paslauga teikiama, kai licencijos turėtojas pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai adresus, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, prekybos vietos pavadinimą ar adresą, pakeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus.
Licencijos papildomos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Duomenys apie licencijas skelbiami: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo"
 3. 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: arba ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) pateikiami šie dokumentai:

 1. 1. Paraiška, kurioje nurodomi licencijos turėtojo rekvizitai: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė; turimos licencijos numeris; prašomas įrašyti į licenciją prekybos vietos adresas, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas ar sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas.
 2. Turimos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais originalas (jeigu buvo išduotas popierinis).
 3. Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis, o jį pasirašantys asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė ar Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus).
 4. Įgaliojimas, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo.
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 596 283, el. p.
Administracinės paslaugos  suteikimo trukmė 15 d. d.
Paslaugos   suteikimo kaina 

Paslauga mokama.

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmokos kodas – 52329

Valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymą – 112 Eur 

Prašymo forma ir prašymo turinys:  

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, taip pat įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu.

Paslaugos gavėjas – juridinis asmuo, kuriam pateikus paraišką, gali būti išduotos šių rūšių vienkartinės licencijos:

 1. Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
 2. Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
 3. Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
 4. Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse;
 5. Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.

 Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paraiškos formą, tačiau paslaugos rezultatas (licencija) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Duomenys apie išduotas licencijas skelbiami Licencijų informacinėje sistemoje adresu https://www.licencijavimas.lt

Atmintinė
Paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo"
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
 4. Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-386 ,,Dėl masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Licencijos prašytojas Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: arba ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) pateikia šiuos dokumentus:

    1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys:

 • įmonės rekvizitai, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi) ir telefono numeris;
 • įmonės vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai;
 • renginio pavadinimas, prekybos vieta ir laikas;
 • turimos licencijos numeris, išdavimo data;
 • sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas;
 1. Įgaliojimą (tuo atveju, kai paraišką ir pridedamus dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo);
 2. Masinio renginio organizatoriaus sutikimą, kuriame nurodyta konkreti renginio vieta, tikslus pradžios ir pabaigos laikas, trumpas aprašymas ir duomenys apie numatomą renginio dalyvių skaičių, jų amžių;
 3. Licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais arba licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jei ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo (įgalioto asmens) arba galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 4. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava.
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė,  tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 596 283, el. p.
Paslaugos  suteikimo trukmė
30 d. (nuo visų dokumentų, kurių reikia vienkartinei licencijai išduoti, gavimo)
Paslaugos   suteikimo kaina 

Paslauga mokama.

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmokos kodas – 52329

Valstybės rinkliavos dydis – 17 Eur

Prašymo forma ir prašymo turinys:    

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslaugos gavėjai – tik juridiniai asmenys.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos licencijų prašytojams, turintiems neterminuotas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais stacionariosiose prekybos ir viešojo maitinimo vietose, taip pat licencijų prašytojams, norintiems prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyti 2 sezonai:
vasaros poilsio ir turizmo sezonas (trukmė: nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. (imtinai),
žiemos poilsio ir turizmo sezonas (trukmė: nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. (imtinai).

Licencija išduodama paraiškoje nurodytu būdu.
Duomenys apie išduotas licencijas skelbiami Licencijų informacinėje sistemoje (toliau LIS) https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo"
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
 4. 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015-12-28 sprendimas Nr. T-344 „Dėl poilsio ir turizmo sezono laikotarpių nustatymo“.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: arba ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) pateikiami šie dokumentai:

 1. 1. Paraiška, kurioje nurodomi licencijos turėtojo rekvizitai: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė; turimos licencijos numeris; prekybos vietos adresas, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas, monės veiklos rūšis (viešasis maitinimas);.
 2. Turimos neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kopija arba LIS išrašas.
 3. Įgaliojimas, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
Kai paraišką teikia valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, asmuo  pateikia kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą.
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 596 283, el. p.
Paslaugos  suteikimo trukmė  30 d.
Paslaugos   suteikimo kaina 

Paslauga mokama.

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmokos kodas – 52329

Valstybės rinkliavos dydis – 190 Eur

Prašymo forma ir prašymo turinys:    

Veiksmų sekos schema