Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XV. Socialinės paslaugos

Dokumentų, patvirtinančių moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas/teikimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją turi motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis):

 1. išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų;
 2. yra sukakę Socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių;
 3. yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ir II grupės invalidais).

Daugiavaikiam tėvui (įtėviui) antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama tik tuo atveju, kai:

 1. nėra daugiavaikės motinos (įmotės);
 2. kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos sąlygų.

Antrojo laipsnio valstybinę pensiją moka Valstybinio socialinio fondo valdyba. Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio.
Dokumentai  siunčiami Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos registruotu paštu, asmuo registruotu paštu informuojamas apie dokumentų išsiuntimą.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.          

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Asmens prašymas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, kuriame nurodomas valstybinės pensijos gavimo būdas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė).
 3. Daugiavaikių motinos ar tėvo gyvenimo aprašymas, kuriame taip pat turi būti nurodyti visų vaikų kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga ir kt.).
 4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos darbingumo lygio pažymos (invalidumo pažymėjimo, išduoto iki 2005 m. liepos 1 d. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos) kopija, jeigu asmeniui nėra sukakęs senatvės pensijos amžius.
 5. Tais atvejais, kai daugiavaikių motinos arba tėvo bent vienam iš vaikų (įvaikių) yra ar buvo nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) dėl to, kad vaikas (įvaikis) augo socialinės globos įstaigoje dėl savo sveikatos būklės, reikalaujančios specialiosios specialistų priežiūros ir (ar) pagalbos, ar buvo įvaikintas daugiavaikio motinos arba tėvo sutuoktinio, ar vaikui (įvaikiui) laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) nustatyta dėl objektyvių aplinkybių (daugiavaikių motinos arba tėvo ligos ir pan.) – šias aplinkybes patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.
 6. Vaikų (įvaikių) gimimo liudijimų ar kitų tėvystės (motinystės) ryšius patvirtinančių dokumentų kopijos ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.
 7. Dokumentų, patvirtinančių daugiavaikės motinos arba tėvo ir (ar) jos (jo) vaikų (įvaikių) pavardės keitimą, kopijos ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, jeigu nėra dokumente vaiko (įvaikio) ir daugiavaikių motinos ar tėvo asmens kodų.
 8. Vaikų (įvaikių) mirties liudijimų ar kitų mirties faktą patvirtinančių dokumentų kopijos ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyresn. specialistė Rasa Urmonienė, tel. +370 41 386 483, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos. Gavus iš Informatikos ir ryšių departamento elektroninių paslaugų portalo duomenis rengiamas teikimas dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo.     

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.